MKB Innovatie Top 100: dé springplank voor innovatieve bedrijven

Omzet, werkgelegenheid, winst en internationale handel: innovatie biedt kansen!

De KvK heeft als missie om de groei van MKB-bedrijven te stimuleren. Innovatie is daarom één van de belangrijkste pijlers. Die pijler uit zich onder meer in de MKB Innovatie Top 100, de jaarlijkse innovatie-etalage waarin een vakjury inspirerende best practices presenteert. Innovatie laat zich terugbetalen in betere bedrijfsprestaties; met name in extra omzet, maar ook in werkgelegenheid, winst en zelfs internationale handel. Hiermee is innovatie een duidelijke driver voor de groei van BV Nederland. Innoveren biedt kansen!

Innoveren is meer dan het op de markt brengen van een nieuw product of een nieuwe dienst. Innovatie begint bij een marktgerichte focus: marktkennis, nauw contact met de klant en een innovatieve bedrijfscultuur. Deze visie hebben vrijwel alle ondernemers uit de MKB Innovatie Top 100 met elkaar gemeen. Maar hoe vergaat het die ondernemers na hun deelname aan de Top? Om dat uit te zoeken heeft de KvK onderzoek gedaan onder ondernemers uit de MKB Innovatie Top 100. Welke factoren hebben het innovatieproces voor hen een extra push gegeven? En wat heeft ze geholpen bij de ontwikkeling en het vermarkten van hun innovatieve product of dienst?

Innovatie = succes

'Innoveren is belangrijk voor het bestaansrecht van de organisatie.' 'Innoveren is je onderscheiden in de markt, zorgen dat je je concurrentie voorblijft.' 'Innoveren biedt nieuwe kansen.' Het zijn zomaar wat uitspraken van deelnemers aan de enquête. Innovatie leverde de meeste ondernemers dan ook succes op. Het zorgde voor meer omzet (bij 85 procent), meer arbeidsplaatsen (bij 65 procent), meer winst (bij 68 procent) en zelfs voor internationale activiteiten (bij 58 procent). Bij veel ondernemers hebben hun klanten, toeleveranciers, de overheid en/of kennis- en onderwijsinstellingen aan dit succes bijgedragen. Met deze partijen werd de doelgroep en het product of de dienst afgestemd en werd kennis en ervaring gedeeld. Sommige partijen toonden daarnaast lef en namen risico door de ondernemers te ondersteunen bij de financiering.

Succesfactoren voor innovatie

En wat waren de succesfactoren voor de innovatie an sich, naast het innovatieproces zoals net beschreven? 'Een duidelijk onderscheidend product (bij 24 procent) en meer dan voldoende marktkennis (bij 11 procent)', zo antwoordden de ondernemers. Daarbij was het bovendien van groot belang dat er klantgericht vernieuwd werd én dat de begrippen innovatie en vernieuwing verankerd waren in zowel de bedrijfsstrategie als de bedrijfscultuur (bij 23 procent). Bij ondernemers waar hun innovatie werd belemmerd - een klein percentage van de respondenten - kwam dat veelal doordat de financiering lastig te realiseren bleek. Ook te weinig afzetmogelijkheden, belemmerende wet- en regelgeving of onvoldoende marketing werden af en toe genoemd.

MKB maakt het verschil

De ondernemers zijn zeer positief. Als gemiddeld rapportcijfer geven zij hun innovatietraject namelijk een 7,7. Bij de meeste organisaties is de innovatie waarmee ze deelnamen aan de Top dan ook nog steeds onderdeel van hun bedrijfsactiviteiten. En daarmee bereikt de KvK haar doel: laten zien waar het MKB toe in staat is. Ondernemers uit het MKB hebben lef, doorzettingsvermogen en een neus voor vernieuwing. En met die vernieuwingen maken zij het verschil en kunnen ze de economie aanjagen.


Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO