Trainee & Co

MKB Traineeship

Bedrijfsnaam Trainee & Co
KvK Nummer 62365517
Website www.traineeenco.nl
Beschrijving onderneming Trainee
Naam innovatie MKB Traineeship
Beschrijving innovatie Om het MKB aantrekkelijker te maken voor hoogopgeleide starters bieden wij ondernemers de kans om hun (toekomstige) werknemers een concreet opleidingstraject aan te bieden. Met dit opleidingstraject, oftewel traineeship, kan het MKB dezelfde opleidingsmogelijkheden aanbieden als de grote multinationals. Het opleidingsprogramma is gevormd vóór en dóór het MKB en richt zich alleen op starters in de eerste 5 jaar van hun carrière. In 8 maanden leren de deelnemers de belangrijkste competenties beheersen zoals communicatie, klantgerichtheid, projectmanagement en effectief werken. Tijdens het traject worden de deelnemers gecoacht en wordt er veel aandacht besteedt aan hun eigen kennen en kunnen, hun rol tijdens samenwerken, en hun rol in de organisatie.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Het MKB heeft moeite met het aantrekken en behouden van hoogopgeleide starters. Deze ‘Young professionals’ zijn veeleisend en voelen zich vaak meer aangetrokken tot de grote corporates waar zij concrete carrièrepaden en opleidingsmogelijkheden krijgen. Hierdoor gaat er een zee aan kennis, informatie en vernieuwing aan het MKB voorbij. Wij willen dit veranderen!
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Grote bedrijven bieden al jaren traineeships aan, vaak intern en soms in combinatie met een detacheringsmodel. Maar het opzetten van zo’n traject kost veel tijd en geld en is alleen mogelijk wanneer er een minimale werknemersgroep is van zo’n 10 a 15 starters. Voor kleinere ondernemingen was het dus niet mogelijk, tot nu. Door hoogopgeleide starters uit verschillende midden- en klein bedrijven te halen en samen op te leiden is deelname mogelijk vanaf 1 persoon. De totale groep van maximaal 10 personen bestaat allemaal uit gelijkgestemden: hoogopgeleide starters aan het begin van hun carrière. Dat werkt en praat makkelijk en bevordert bovendien hun leervermogen.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO