INADCO Moisture Measurement BV

Moisturemeter II

Bedrijfsnaam INADCO Moisture Measurement BV
KvK Nummer 17201068
Website www.inadco.nl
Beschrijving onderneming Een bedrijf wat zich in hoofdzaak bezig houdt met het voor eigen rekening en risico ontwikkelen en bouwen van meetapparatuur voor het meten van de fysische eigenschappen van inhomogene bulkgoederen.
Naam innovatie Moisturemeter II
Beschrijving innovatie Met de door ons ontwikkelde Moisturemeter II kunnen voor het eerst productparameters zoals massa, bulkdichtheid maar vooral ook de vochtinhoud van zeer inhomogene bulkstromen in procesinstallaties inline en online bepaald worden.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie In veel industriële productieprocessen is het van groot belang te weten wat het vochtgehalte van de producten is. Dat kan zo zij bij drogingsprocessen, waar je net genoeg wilt drogen om binnen de specs te vallen. Teveel drogen kost onnodig veel energie én het water wat je eruit droogt kun je ook niet meer als product verkopen. Te weinig drogen leidt tot een product wat buiten de specificaties valt en daardoor bijvoorbeeld kan gaat rotten of broeien, of het kan ervoor zordgen dat een volgende processtap niet goed uitgevoerd kan worden omdat het product te klevend is. Met deze innovatie kan voor het eerst ook inline en online gemeten worden in processen waar inhomogene bulkgoederen verwerkt worden. Speciaal van belang is dat voor het verwerken/verbranden van Biomassa. West Europa heeft ingezet op het opwekken van groene energie. Deze wordt voor een gedeelte opgewekt door het verbranden van houtachtige biomassa. Deze heeft vaak een grote variatie in de hoeveelheid vocht. Als dit niet goed gemeten wordt, kan dat gemakkelijk leiden tot een te laag rendement maar vooral ook tot een te hoge uitstoot van schadelijke gassen zoals koolmonoxide en stikstofoxiden. Als Nederland het gestelde doel van groene energie opwekking wil halen, zal het verbranden van biomassa flink toe moeten nemen. Daarvoor dienen dan hoofdzakelijk laagwaardige biomassastromen ingezet te worden, omdat juist deze goedkoop te verkrijgen zijn. Maar deze zijn dan per defenitie inhomogeen, waardoor het inline en online meten een noodzaak is om deze effectief en verantwoord in te kunnen zetten.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er is patent op aangevraagd. Er zijn veel apparaten op de markt die wel kunnen meten in producten die een kleine deeltjesgrootte hebben, zoals zaagsel en kleine woodchips. Voor de grote woodchips en andere productstromen die veel luchtinsluitingen hebben zoals bijvoorbeeld veenmengsels voor tuinbouwdoeleinden en ook frietjes, was er niets op de markt. Wij hebben door onze specialiteit een meetsysteem kunnen ontwikkelen waar die ook dat soort producten kan meten.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO