Negotica Development Projects

domoticasysteem voor welzijnsdetectie | een veilig gevoel

Domoticasysteem voor welzijnsdetectie | een veilig gevoel

Bedrijfsnaam Negotica Development Projects
KvK Nummer 02062909
Website www.negotica.net
Beschrijving onderneming Negotica Development Projects verbindt mensen met technologie en ontwikkelt effectieve en gerichte oplossingen voor mensen op het gebied van langer en gezonder leven. Speciaal voor mensen met een bepaalde beperking, achterstand of aandoening. Wij onderzoeken mogelijkheden voor mensen zodat zij zelfstandig in hun eigen zorg, welzijn en zelfontplooiing kunnen voorzien. Dit is niet alleen voor hen positief maar ook voor iedereen die ondersteuning biedt zoals familie, mantelzorgers en zorgprofessionals.
Naam innovatie domoticasysteem voor welzijnsdetectie | een veilig gevoel
Beschrijving innovatie Veranderingen in het zorglandschap in Nederland vragen om innovatieve oplossingen voor mensen zodat die onbezorgd en veilig kunnen blijven en wonen en leven. Of het nu een zorginstelling of thuis betreft. Feit is dat er voor rond de klok verzorging geen bemensing is en dat technologie hier de uitkomst biedt. Door het welzijn van zowel de verzorgende als de verzorger voorop te stellen, heeft Negotica een domoticasysteem voor welzijnsdetectie ontwikkeld. Dit systeem combineert verschillende functies in een zorgsituatie zoals dwaaldetectie, toegangscontrole, pager systeem en ontruimingsmeldingen in één gebruiksvriendelijke oplossing. In het kader van bovengenoemde veranderingen denkt men na over de inzet van robots in de zorg. Met dit domoticasysteem voor welzijnsdetectie is de robot het huis dat waakt over het welzijn van de bewoner. Nu hoeft de zorgverlener de bewoner niet meer in de slaap te storen tijdens een controle ronde. Het huis ondersteunt daarbij de bewoner in het dagelijkse leven als het gaat om zaken als comfort, veiligheid en zorg. De crux van onze oplossing is dat medewerkers van zorginstellingen effectiever kunnen werken doordat ze altijd en overal toegang hebben tot actuele informatie via één gebruikersvriendelijke interface. Men wordt gealarmeerd bij gebeurtenissen die van belang zijn en men kan zaken op afstand monitoren en aansturen. Op plaatsen waar dit domoticasysteem voor welzijnsdetectie is geïmplementeerd, is er minder personeel nodig tijdens de nachtdiensten. Dit zonder in te leveren op de kwaliteit van zorg.
Website innovatie http://www.negotica.net/ProductenEnDiensten/Voordezorg/Slimmedomoticavoorhetdetecterenvanwelzijn/tabid/918/Default.aspx
Noodzaak en belang van deze innovatie In het jaar 2015 is er veel veranderd in de zorg. De zorgverzekeraars en de gemeenten hebben grotere verantwoordelijkheden, de verzorgingshuizen verdwijnen en zorgvragers blijven langer thuis wonen. Dit betekent dat de zorgzwaarte in de verpleeghuizen toeneemt en er een trend van scheiden van wonen en zorg ontstaat. Om te kunnen inspelen op deze veranderingen zal het zorgaanbod moeten veranderen met de inzet van technologie. Wij hebben ons als doel gesteld deze noodzaak te vertalen in oplossingen die zowel de zorgverlener als de zorgvrager ondersteunen bij de continuïteit van zorg. In december 2014 heeft Negotica hiervoor een pledge ondertekend en hebben wij ons verbonden aan de doelen van `Alles is Gezondheid´. Gezien de run op onze innovatie -waarbij anno 2017 is dat onze oplossingen zowel bij instellingen als bij mensen thuis wordt geïmplementeerd- zijn wij in onze pledge met stip geslaagd. Met opdrachten tot in 2019, heeft de markt het belang van deze innovatie reeds bewezen. Dankzij de continue gebruikersinput en nieuwe wensen staat er bovendien een platform voor nieuwe innovaties én nieuw werk. Als het gaat om ons belang, dan hebben wij geleerd dat wij met onze verscheidenheid aan innovatieve oplossingen een antwoord bieden, juist daar waar veranderingen zijn gewenst en de noodzaak hiertoe wordt onderkend.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het is best spannend om zelfstandig in de nacht goede zorg te verlenen. Je weet hoe je moet handelen bij een calamiteit. Je weet ook wat je werkelijk helpt. Dat is dit domoticasysteem dat jou de meldingen stuurt op het moment dat je ze nodig hebt. Is er een rookmelding, dan zie je waar de brand is. Gaat een bewoner bijvoorbeeld van bed naar het toilet, dan wordt hij of zij met lichten begeleidt. Al die tijd waakt het huis het over het welzijn van de bewoner. Jij als verzorger kan instellen wanneer je een seintje krijgt als het te lang duurt. Nu hoef je de bewoner niet meer in de slaap te storen tijdens een controle ronde. Het huis detecteert. Is er iets aan de hand, dan weet jij het. Belt er iemand aan, dan zie je via je smartphone wie dat is. Desgewenst verleen je toegang op afstand. Gaat er onbedoeld een buitendeur open dan weet je het ook. Zo is er van alles mogelijk. Behalve dat je zo effectiever bent in je werk, is het gevoel van veiligheid wat je biedt en wat je krijgt van belang. Zeker in nacht. Dat gevoel van veilig en wel zijn, dat leeft, dankzij deze oplossing bij iedereen, ook bij de familie. Een oplossing waar iedereen blij mee is, is tamelijk uniek in de zorg. Dankzij al die helpinformatie aan je vingertippen ben jij in control. Dat scheelt jou veel tijd die jij aan betere zorg kan besteden. Als iedereen 's nachts met dat veilige gevoel kan slapen, dan kan men vrolijk de nieuwe dag in. Daar word jij blij van. Wat is nu echt uniek aan dit domoticasysteem voor welzijnsdetectie? Dat het huis nu ineens de robot is die verzorging ondersteunt? Dat verschillende systemen die altijd los van elkaar worden geleverd nu in eens zijn gecombineerd in één oplossing? Dat zorginstellingen een terugverdientijd van vijf maanden kunnen noteren? Ja, dit zijn unieke feiten. Voor jou als verzorger werkt die integratie van functies door op de werkvloer. Vernieuwend ja want je werk is makkelijker en veiliger geworden. En je hoeft minder mee te sjouwen. Het is bekend dat in zorginstellingen mensen met wel drie of meer verschillende apparaten op zak lopen. Bij deze oplossing is alles, melding, pager, aansturing, ontruimingssysteem, toegangscontrole, welzijn etc. gecombineerd in slechts één slimme telefoon. Wat pas echt innovatief is, is dat je met hetzelfde apparaat ook nog kunt bellen!

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

KvK logo   Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo TNO   Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland