ORGA bouw

mHome

Bedrijfsnaam ORGA bouw
KvK Nummer 57550484
Website www.orga-bouw.nl
Beschrijving onderneming ORGA bouw is de eerste moderne groene bouwer van Nederland. Vanuit deze overtuiging bouwen wij zoveel mogelijk met natuurlijke, herroepbare, biobased, materialen. In onze bedrijfsvoering proberen wij het groen zover mogelijk door te voeren. Denk aan: groene stroom, afval vrij bouwen, terugdringen transportbewegingen (lokale bouwpartners), lage CO2 footprint per bouwplaats, biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen en koffie en bekers etc. De bouw is wereldwijd een grondstofverslindende industrie. Veel grondstoffen zijn op aardolie gebaseerd en dus eindig. Onze manier van bouwen is een oplossing voor veel (dreigende) wereldproblemen. Wij bouwen met herroepbare materialen. Herroepbaar is onbeperkt voorradig en slaat CO2 op. Wij willen de Nederlandse bouw omgooien van een traditioneel milieubelastend en grondstoffenverslindende industrie naar en toekomstbestendige bedrijfstak die in harmonie met de natuur grondstoffen circulair toepast.
Naam innovatie mHome
Beschrijving innovatie We hebben een woonunit "mHome" bedacht die modulair, mobiel en multi-inzetbaar is. Deze woonunit is zoveel mogelijk gemaakt van biobased materialen en in co-creatie tot stand gekomen. Deze innovaties leveren een grote bijdrage aan de reductie van CO2 toename en dreigende grondstoffentekorten. Omdat de woning bijna volledig is opgebouwd uit natuurlijke materialen zonder chemische toeslagstoffen, kan deze na vele jaren gebruik weer terug de natuur in, zonder dat dit belastend is voor het milieu. Daarnaast hebben de natuurlijke materialen een positief effect op de gezondheid, het comfort en energiezuinigheid.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De wereldbevolking neemt momenteel jaarlijks toe met 72 miljoen. Wij moeten daarom een transitie maken van eindige grondstoffen naar herroepbare grondstoffen die circulair worden toegepast.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Ons concept is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen ORGA bouw en zoveel mogelijk fabrikanten en toeleveranciers uit ons netwerk. Wij kiezen bewust voor delen en samenwerken omdat dat in onze ogen de enige juiste stappen zijn richting de nieuwe economie. Verder koppelen wij lowtech materialen aan hightech bouwmethoden en soft- en hardware toepassingen om zo het imago van ecologisch bouwen op te vijzelen.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiƫle Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO