ZON Energie

Hero Balancer (Slim in het hart van elk gebouw)

Schematische weergave van de werking van Hero Balancer

Bedrijfsnaam ZON Energie
KvK Nummer 37138796
Website www.zonenergie.nu
Beschrijving onderneming Hero Balancer is een initiatief voortgekomen uit ZON Energie BV, een ontwikkelaar, investeerder en exploitant van duurzame energie installaties voor de collectieve woning- en utiliteitsbouw. Installaties die gebruik maken van warmte en koude opslag in de bodem (WKO),thermische zon energie voor verwarming van warm tapwater en elektrische zon energie voor opwekking elektriciteit. ZON Energie ontwikkelt, bouwt, exploiteert en financiert deze installaties. Na oplevering is ZON langjarig exploitant, we zorgen tot wel 30 jaar voor levering van duurzame warmte, koude en warm tapwater aan bewoners. Een exploitatie, die bestaat uit het technisch preventieve en correctieve onderhoud, het administratieve beheer (registratie bewoners, telefoonopvolging, actief klantcontact) en financieel beheer (versturen van maandelijkse voorschotnota’s, opmaken periodieke afrekeningen), inkoop van energie en verkoop van geproduceerde energie en communicatief beheer (versturen nieuwsbrieven, bijhouden van het klantdashboard en telefoonopvolging). De ZON Energie installaties zijn voorzien van de modernste regel apparatuur die in de markt verkrijgbaar is. Desondanks waren wij niet tevreden over deze relatief "domme" gebouwbeheer systemen. Wij konden vrijwel dagelijks de inefficiëntie van de regel systemen zien, maar konden hier geen oplossing voor verkrijgen in de markt. Reden voor ZON Energie om al in 2010 te starten met de ontwikkeling van een intelligente aanvulling op de huidige beheersystemen. Doel van de ontwikkeling was en is aantonen dat met toevoeging van digitaal vakmanschap en voorspellende intelligentie een besparing tot ca. 25 % op energie verbruik van deze efficiënte installaties mogelijk zou zijn, de “Google Car” droom onder de regelsystemen. Hero Balancer is een spin-of die op project niveau operationeel is binnen de ZON Energie organisatie.
Naam innovatie Hero Balancer (Slim in het hart van elk gebouw)
Beschrijving innovatie De wereldpers, seminars etc. staan vol van slimme steden (Smart City’s), auto’s en allerlei andere toekomst perspectieven. Voorlopig rijden we echter allemaal in een “domme” auto die we zelf moeten sturen, wonen we in een “domme” stad, vol met verkeersdrempels, stoplichten en onnodige verwarmde gebouwen. Vele beloften verder, wordt het tijd voor een grote stap naar deze beloofde slimheid, waarin de Hero Balancer daadwerkelijk als product en aanpak een grote rol gaat vervullen. De Hero Balancer, “slim in het hart van elk gebouw” richt zich (vooralsnog) op combinaties van collectieve gebouwen, denk dan aan flats, kantoren etc., ca. 40 % van onze slimme stad. Collectieve gebouwen worden energie technisch aangestuurd, met gebouwbeheersystemen die eenmalig bij de realisatie worden ingericht en vervolgens op no-nonsens regeling jaren lang het binnenklimaat en het energieverbruik bepalen. Maximaal wordt er momentaan rekening gehouden met de buitentemperatuur en soms is er een externe verbinding met een adviseur die periodiek een analyse doet en een rapport schrijft over de energie prestaties. Deze vorm van energie "verbranden" geeft geen enkele mogelijkheid om na realisatie optimalisaties uit te voeren, ofwel enige intelligentie toe te voegen. De Hero Balancer is een intelligente software applicatie die, centraal in de cloud, de gegevens verzamelt van een reeks sensoren die al aanwezig zijn in het lokale gebouwbeheersysteem. Deze set sensoren bestaat uit temperatuur sensors, kleppen regelaars, schakel sensoren en lokale energie productie en afname meetpunten. Op basis van de verzamelde data is de Hero Balancer een zelf lerende applicatie, die actief én zelfstandig ingrijpt, op basis van algoritme en rekencapaciteit, vanuit de cloud, op dergelijke systemen. Hij neemt als het waren "het stuur" over. Leert, aan de hand van veel data, van het gedrag van het gebouw, voelt en kijkt goed wat er in het gebouw gebeurt en stuurt zelfstandig, 24/7 en actief de energie installaties aan naar een optimale inzet van energie vragers en aanbieders binnen de gewenste comfort eisen. Het team dat de Hero Balancer heeft ontwikkeld heeft ca. vijf jaar gewerkt aan een betrouwbare aanpak. Allereerst om actief aan te kunnen sturen als add-on op bestaande gebouwbeheersystemen. Daarna door een beperkt aantal uitvoerende zelfstandige handelingen door een applicatie, via een lokaal opgestelde laboratorium opstelling, o.a. door de applicatie zelfstandig en langdurig over de seizoenen heen, te laten sturen (duurproef). Om uiteindelijk ook lokale elektriciteit opwekking (in dit geval zonnepanelen) in te passen in de applicatie. Altijd is er de optie gebleven (ook nu nog) om in noodgevallen terug te vallen op het gebouwbeheersysteem, zodat continuïteit in alle gevallen gewaarborgd is. Dankzij zijn unieke kunstmatige intelligentie, welke is vastgelegd in algoritmes die zich voortdurend, zelf lerend op basis van enorme hoeveelheden data, vanuit een centrale Cloud, door ontwikkelen. Hierbij bestudeerd hij het weer, weersvoorspelling en het gedrag van het gebouw de bewoners en andere gebruikers. Zo weet Hero precies hoeveel energie er nu, maar ook mórgen en de dag hierna moet worden geleverd. Hij zorgt ervoor dat alle beschikbare duurzame bronnen optimaal worden benut en precies de energie leveren, opslaan en inkopen die nu en straks nodig zijn. Door deze zelfstandig sturende eigenschappen kan hij ook rekening houden met aanvullende en gewijzigde externe omstandigheden. Dit kan een te voorspellen gewijzigd gedrag zijn (weekend t.o.v. een werkdag) of een structurele wijziging (andere soort gebruikers in een gebouw). Dit betekent dat Hero Balancer, naast een optimale inzet van energie ook zijn energie inkoop actief kan organiseren. Dit doet hij nu op de op de "1 dag vooruit, APX" energiemarkt. Mocht het dan morgen hard gaan waaien in Duitsland en de prijzen hierdoor voorspelbaar laag zullen zijn, zal hij hierop zijn energie profiel van de volgende dag afstemmen. Altijd bij een optimale economie bij gelijk comfort. Dit doet de Hero Balancer vooral zelfstandig, 24/7 en zich continue aanpassend aan de veranderende omgeving actoren. Hiermee ontstaan er diverse nieuwe kansen: • Hero Balancer kan "actief" zichzelf programmeren om de onbalans op de elektriciteit netwerken helpen te voorkomen. Waardoor grote investeringen om dit netwerk te verzwaren niet of minder nodig zijn. Een oplossing, van grote waarde voor de netwerk bedrijven, die voor een miljarden investering staan zonder dergelijke balancerende oplossingen • Hero Balancer kan 25 tot 50 % energie besparen in de gebouwde omgeving met een minimum aan technische ingrepen op locaties, maar met behoud van comfortniveau • Hero Balancer aangebracht per collectief gebouw, kan een optimale inkoop strategie voor energie uitvoeren, wat tot 20 % energie kosten kan besparen voor de gebouw eigenaren • Hero’s in verschillende gebouwen kunnen met elkaar communiceren per gebied, regio etc.. Hierdoor kunnen diverse synergie voordelen gerealiseerd worden. Denk dan aan nog slimmer inkoop of collectief het lokale elektriciteitsnet in evenwicht houden en zo grote onbalans kosten voorkomen. • Nadat Hero Balancer zich verdergaand ontwikkeld heeft voor de "grotere" gebouwen, kan deze doorontwikkeld worden voor de huishoudens, agri-business, utiliteit etc. , om ook hier de "domme" regelingen te upgraden. Kortom, na de "Google Car", hierbij ons "Google Gebouw", zelfstandig, slim, economischer, makkelijk toepasbaar, direct resultaat.
Website innovatie www.HeroBalancer.com
Noodzaak en belang van deze innovatie Een grote energie besparing wordt er nationaal en mondiaal verwacht van de gebouwde omgeving. Grote zorgen maken we ons om het alsmaar toenemende elektriciteit gebruik. Zorgen hebben we over de inpassing van de duurzame energie in het elektriciteitsnet en de hiermee gepaard gaande enorme investeringen in het elektriciteitsnet in Nederland. Een Nederlands uitdaging maar mondiaal in vele soorten minimaal zo actueel. Oplossingen worden gezocht in slimmere energie opwekkers, opslag van energie in batterijen en grote investeringen in elektriciteit netten. Meer voor de hand liggend is om de inefficiëntie van het huidige energie verbruik terug te brengen door deze intelligenter te sturen, zodat er "op maat" energie en comfort beschikbaar is voor de beste prijs. De huidige inefficiëntie geeft niet alleen hogere kosten maar ook pieken ("files") in het elektriciteitsnet, deze "files" kunnen we natuurlijk reduceren met nog meer elektriciteitsnetten, maar we kunnen ook de veroorzaker van de "files" wegnemen, door toevoeging van intelligentie bij de afnemers (in ons geval de gebouwen). Momenteel denken we nog vaak dat we, om onze elektriciteit en kosten, uitdagingen, definitief op te lossen, enorme batterijen, strategisch op moeten stellen. Dit terwijl er al ruim voldoende energie, ongebruikte opslag beschikbaar is in de vorm van gebouwen die energie kunnen accumuleren, zodat ze hun energievraag kunnen verleggen en een “file” voorkomen. De Hero Balancer is de stap om de veroorzakers van deze “files”, opslag behoeftes en pieken in elektriciteit netten vakkundig en slim te ondervangen. Niet alleen door zijn intelligentie maar ook omdat hij daadwerkelijk 24/7 kan en mag schakelen. Hiervoor hoeven we niet groot te investeren, grote netten aanleggen, of enorme batterijen in te passen. We kunnen op basis van de vorige generatie "domme" regelsystemen met een eenvoudig intelligente software applicatie een grote stap voorwaarts maken naar de eerste mooie stap naar de volgende generatie energie beheer systemen.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De technieken en gebouwbeheersystemen achter Hero zijn baanbrekend maar niet nieuw, WKO-installaties bouwen wij al jaren, fotovoltaïsche panelen en thermische zonnepanelen zien we overal. Handelen op de APX is voor grote verbruikers, veelal handmatig, een bekende aanpak. Nieuw is het koppelen van genoemde variabelen, de toekomstige vraag of productie van energie aan het weerbeeld en te verwachten gedrag van morgen, overmorgen en hierin 24/7 geautomatiseerd, dus schaalbaar, actief de optimale mix te vinden en te laten organiseren door een intelligente software applicatie, Natuurlijk wordt er al elke dag vertelt dat we slimme regelsystemen hebben in de vorm van een TOON, vergelijkbaar met een eerst eerste versie van een TomTom van 10 jaar geleden. Of diverse demand response systemen, die koelhuizen uit of aan kunnen zetten op momenten dat dit economisch interessant is. Ingewikkelde en dure smart city concepten, die vaak niet meer kunnen dan door “internet of things”, wasmachines uit en aan te zetten op gewenste tijden. In samenwerking met TNO en Priva (60 % van de Nederlandse markt in gebouwbeheersystemen, met sterk Internationale activiteiten) hebben wij afgelopen jaren deze ontwikkeling gedaan. Tot op heden hebben partijen nergens iets gezien of gehoord wat inhoudelijk lijkt op deze aanpak. Wel heeft menig partij een dergelijke aanpak geclaimd, maar dit blijft vooralsnog hangen bij een mooi dashboard systeem (soort van Tomtom, versie 2, van acht jaar geleden). In ieder geval volop kansen voor de markt om nog door te ontwikkelen de komende jaren voor deze partijen tot het niveau van de Hero Balancer. Maar ook een unieke te vermarkten positie voor de ontwikkelaars achter de Hero Balancer, zowel nationaal als internationaal. Wel is er veel interesse vanuit partijen (inter) nationaal om door te pakken met deze makkelijk schaalbare ICT ontwikkeling, tot op heden is door de initiatief nemers weerhouden, vanwege de beheersbaarheid van het proces en product. Voor de toekomst houden we echter alle mondiale mogelijkheden open. Hero Balancer is een innovatie die staat voor de volgende generatie regelsystemen die niet meer uitgevonden worden door de huidige markt, maar outsiders als ZON Energie die andere belangen hebben. Een innovatie waarvan we de afgelopen jaren ondervonden hebben dat we nog nergens een zo’n compleet product hebben gezien, werkend met een track record van enkele jaren en een zo’n vertrouwde, schaalbare economisch lonkende toekomst. Hero zorgt hiermee voor minder gebruik van fossiele brandstoffen, verlaagt daarmee de inkoopkosten energie, verlaagt daarmee de CO2 uitstoot, speelt een actieve rol in de smart cities en grid optimalisaties... maakt gebouwen toekomstbestendig, met behoud van vastgoedwaarde. Met kennis van de energie vraag van de toekomst, de kennis van het gebouw en haar energie en comfort behoeften, de benodigde energie optimaal duurzaam inzetten, opwekken en inkopen, dat is wat de Hero Balancer doet! Kortom: "Hero Balancer, slim in het hart van elk gebouw"

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO