Waverail B.V.

EGP Tube

Waverail op de bouwplaats

Bedrijfsnaam Waverail B.V.
KvK Nummer 17227985
Website www.waverail.nl
Beschrijving onderneming Ontwikkelen van innovatieve duurzame producten welke veelal in een spoorse omgeving toegepast worden
Naam innovatie EGP Tube
Beschrijving innovatie Innovatief boren onder wegen/spoor/gebouwen zonder ontvangstkuip
Website innovatie www.egptube.com
Noodzaak en belang van deze innovatie Indien men met een traditionele avegaarboring een mantelbuis van 100 mm wil persen is een ontvangstkuip noodzakelijk om het stuursysteem eraf te halen en de PE-mantelbuis te koppelen. Aan de ontvangstzijde heeft men dus voldoende ruimte nodig om deze werkzaamheden te verrichten. Als deze ruimte überhaupt beschikbaar is geven deze werkzaamheden vaak veel overlast voor de omgeving (bijvoorbeeld snelweg, spoor of winkelstraat). Met een gestuurde boring met de EGP tube kan men overdag vanuit een kuip van 2,5 mtr2 een nauwkeurige boring over 50 mtr maken. Op een voor de omgeving gunstig tijdstip kan vervolgen de boorkop opgegraven worden waarna de kabel of leiding kan worden ingetrokken. Het gat om de boorkop te verwijderen kan zeer beperkt zijn omdat de totale lengte van de boorkop maar 15 cm bedraagt. De boorkop verwijderen en het aanbrengen van de kabel of leiding kan in een zeer kort tijdsbestek worden uitgevoerd. Indien nodig voor bijvoorbeeld het aanbrengen van een drainage onder een gebouw kan de losse boorkop zelfs achter blijven. Voorbeelden van toepassingen van de EGP-tube  Nauwkeurig aanbrengen van een boring naar een gebouw of een object  Maken van een kruising naar de middenberm van een snelweg, vliegveld, rotonde of tussen de sporen waarbij op een door de opdrachtgever gewenst tijdstip de boorkop verwijderd kan worden en de kabel of leiding kan worden aangebracht.  Het aanbrengen van een drainage onder een gebouw met een speciale EGP tube (voorzien van gaten en filter) waarbij geen ontvangstkuip of punt mogelijk is.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Bij de huidige boorsystemen die toegepast mogen/kunnen worden onder wegen/sporen/gebouwen is vrijwel altijd een ontvangstkuip nodig

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO