Urban Senses

Zintuigbeïnvloedende zone

Urban puzzle

Bedrijfsnaam Urban Senses
KvK Nummer 64456110
Website www.urbansenses.nl
Beschrijving onderneming Urban Senses geeft advies over en regisseert het toepassen van zintuigbeïnvloeding in de openbare ruimte en instellingen met als doel het gedrag van de gebruiker positief te beïnvloeden waardoor overlast en kleine criminaliteit verminderd wordt.
Naam innovatie Zintuigbeïnvloedende zone
Beschrijving innovatie Een zintuigbeïnvloedende zone is een plek of gebied waarin een samenhangend geheel van zintuigbeïnvloedende technieken wordt gebruikt, met als doel het creëren van een positieve omgevingsboodschap*. Deze boodschap, de prikkelingen en stimulansen uit de omgeving, zijn gericht op het positief beïnvloeden van het gedrag van de aanwezigen in het gebied. Dit leidt tot socialer gedrag, een gevoel van sociaal eigenaarschap, minder overlast en een verhoogd veiligheidsgevoel. Een praktisch onderdeel hiervan is de Urban Puzzel. De Urban Puzzel bestaat uit gekleurde blokjes die in een hekwerk kunnen worden geplaats waardoor diverse patronen of afbeelding kunnen worden gecreëerd. De kracht van de puzzel is dat deze gezamenlijk (diverse wijkbewoners) wordt gemaakt in een buurtparticipatieproject. In ons laatste project is de Urban Puzzel gebruikt met als doel de verbindingen tussen buurtbewoners en vluchtelingen te vergroten. Dit is een belangrijk internationaal maatschappelijk vraagstuk. De Urban Puzzel wordt gezamenlijk gelegd waardoor onderlinge verbinding en sociaal eigenaarschap ontstaat. Het doel is dit verder uit te rollen bij meerdere centra (internationaal). *omgevingsboodschap zijn alle prikkelingen die men onbewust vanuit de omgeving binnen krijgt. Negatieve prikkelingen zijn slechte verlichting, geluidsoverlast, stank, foutief gebruik van kleuren, slecht gestileerde graffiti, reclameboodschappen etc.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De verstedelijking en diversiteit van de bevolking neemt steeds meer toe. Het gevolg hiervan is een intensiever gebruik van de openbare ruimte. Polarisatie en een verlies aan onderlinge verbinding ligt op de loer. Repressie en handhaving verliest draagvlak onder inwoners en het begrip positieve veiligheid wint terrein, een samenleving waarbij een prettige omgeving stuurt op socialer en veiliger gedrag. Een zintuigbeïnvloedende zone draagt hier aan bij door er voor te zorgen dat de fysieke omgeving stuurt op positief gedrag. Met een steeds intensiever gebruik van de buitenruimte en een toenemende druk op handhavende instanties is het van belang de buitenruimte slim in te richten zodat de fysieke omgeving automatisch handhaaft.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Gedragsbeïnvloeding in de openbare ruimte is nog niet op deze manier toegepast. Het waren vaak losse elementen. Het vernieuwende van deze zone is dat er een samenhangend geheel wordt ontworpen waarbij alle fysieke elementen in de omgeving worden gebruikt/aangepast. Diverse wetenschappelijke disciplines en creativiteit komen hier samen (criminologie, sociale psychologie, evolutietheorie, integrale veiligheidskunde etc). Juist deze integrale samenhangende aanpak maakt het effectief.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO