Synced BV

nodum.io

Laptop met geopende toepassing

Bedrijfsnaam Synced BV
KvK Nummer 64731537
Website www.synced.nl
Beschrijving onderneming Synced biedt standaardproducten aan die precies één taak vervullen. Voor een vast bedrag per maand kan de klant met standaardkoppelingen sneller en gemakkelijk te werk gaan. Daarnaast heeft Synced met nodum een product in huis dat verder gaat dan een standaardkoppeling en de klant in staat stelt om koppelingen zelf te bouwen op het nodum-platform
Naam innovatie nodum.io
Beschrijving innovatie Nodum is een aPaaS-platform (application Platform as a Service) waar een gebruiker een project kan aanmaken en kan werken. Nodum voorziet in (snelle) koppelingen tussen verschillende platformen waardoor programmeren voor diehard-programmeurs slechts een fractie van de tijd kost ten opzichte van eerder. Door de relatief simpele opzet van nodum wordt het voor consultants en designers (die van huis uit geen programmeur zijn maar wel enige kennis of de juiste denkwijze hebben) ook mogelijk om webapplicaties, koppelingen en integraties te bouwen. Het platform werkt op basis van projecten. Per project heeft de gebruiker de beschikking over een eigen omgeving met dedicated HTML-, CSS- en Javascript-code. Door middel van Twig-syntax kan frontend-code gecombineer worden met logica en is de gebruiker helemaal vrij in wat hij doet of laat. Binnen nodum zijn er verschillende API's beschikbaar die het mogelijk maken om te koppelen met externe pakketten. Frontend- en backend-ontwikkeling komen in de console bij elkaar met één duidelijke, overzichtelijke syntax. Door deze API's en eenvoudige syntax biedt nodum gemak in het ontwikkelen van iedere koppeling die je maar wilt. Kort samengevat is nodum een overzichtelijk platform dat eigen code, vrij gebruik van frameworks en de mogelijkheid tot gebruik van externe bibliotheken verbindt met het gemak van API's, geïntegreerde databases en automatische routing op een kant-en-klaar systeem. Met nodum bereik je meer in minder tijd.
Website innovatie nodum.io
Noodzaak en belang van deze innovatie Door nodum is het mogelijk om met een minimale hoeveelheid code complexe pakketten aan elkaar te koppelen. Het platform nodum is een innovatie waarbij het enkel draait om het product. Met dit product kunnen anderen op hun beurt weer innovatieve producten maken. Nodum is een motor voor innovatie. Intern heeft nodum ervoor gezorgd dat maatwerksoftware, waarvan de ontwikkeling in het verleden meer dan 500 uur heeft gekost kan nu in minder dan een dag worden herbouwd. En dan zijn er nog The Integrators; een selecte groep ERP-consultants die nu software aan het schrijven zijn om pakketten uit te breiden. Wanneer nodum in de herfst van 2016 in vrije versie op de markt komt (het platform bevindt zich momenteel nog in private bèta) wordt het voor ontwikkelaars en consultants mogelijk om hun eigen websites met koppelingen en integraties te ontwikkelen en diehard programmeurs hebben dan nog maar een fractie van de tijd nodig om hun applicaties en integraties te bouwen. Hiermee kan nodum een brug zijn tussen het nijpende tekort aan ICT'ers op de arbeidsmarkt (https://www.nederlandict.nl/news/2762/) en de grote hoeveelheid werkloze ICT'ers die geen baan kunnen vinden (https://www.linkedin.com/pulse/help-duizenden-ictrs-terug-aan-het-werk-aart-van-der-vlist?trk=v-feed).
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het platform is uniek in zijn soort, er is nog geen ander platform dat front- en backendontwikkeling zo dicht bij elkaar brengt. Nodum zorgt voor zoveel tijdsbesparing dat het nu mogelijk is om samen met de klant te werken, zonder eerst een uitgebreid Functioneel Ontwerp te maken. Dat scheelt tijd en geld en het eindproduct is precies wat de klant gevraagd heeft.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO