Sungevity Netherlands BV

Mijn Sungevity

Weergave scherm Energy+ van Sungevity

Bedrijfsnaam Sungevity Netherlands BV
KvK Nummer 52977110
Website www.sungevity.nl
Beschrijving onderneming Sungevity is een sociale onderneming die zich tot missie heeft gesteld om zoveel mogelijk daken te laten schitteren met zonnepanelen. Deze missie noemen wij de Rooftop Revolution. De zonnepanelenmarkt is overvol met 1500 actieve spelers. Onze ervaring is dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Wij maken het ingewikkelde en saaie proces van het oriënteren, vergelijken en aanschaffen van zonnepanelen een leuke en makkelijke ervaring. Dit bereiken wij onder andere met diverse sociale innovaties, zoals geen tijdrovende huisbezoeken, maar al onze processen telefonisch of via het internet te laten lopen. Pas bij de installatie komt de klant face-to-face met ons in aanraking. Niet alleen sociale innovaties spelen een belangrijke rol, ook technische innovaties. Zo kunnen zonnepanelen tot wel 30 jaar meegaan. Daarom vinden wij het belangrijk om een goede langdurige relatie met onze klanten aan te gaan. Met onze geavanceerde Remote Solar Design software berekenen wij voor 10 jaar tot op de kilowattuur nauwkeurig hoeveel stroom er geproduceerd wordt. Wordt er in deze periode uiteindelijk minder stroom opgewekt dan wij berekend hebben? Dan vergoeden wij dit verschil, jaar in jaar uit. Dit is de kernactiviteit van Sungevity. Echter is onze grote innovatie van dit jaar in een andere hoek van het energielandschap te vinden.
Naam innovatie Mijn Sungevity
Beschrijving innovatie Het opwekken van duurzame energie is één aspect waar Sungevity zich mee bezighoudt. In het afgelopen jaar hebben wij echter ook stappen gezet met het besparen van energie voor onze klanten. In lijn met de Trias Energetica zien wij onze klanten, naast het gebruik van duurzame energie, ook graag besparen op elektriciteit en gas. De innovatie waar wij op inzetten in de komende tijd is daarmee het inzichtelijk maken van het verbruik van onze klanten. Onze ervaring leert dat wanneer mensen weten hoeveel elektriciteit en gas zij verbruiken, zij hier ook slimmer en zuiniger mee omgaan. Klanten krijgen in het online monitoringsplatform, Mijn Sungevity genaamd, exact te zien hoeveel hun zonnepanelen opwekken en hoeveel zij verbruiken, dit geldt ook voor gas. Zo kan een klant direct zien dat hij in april 2016 bijna 50% van zijn elektriciteitsverbruik zelf opgewekt heeft en ruim 100 m3 gas verbruikt heeft. Bij verdere ontwikkeling van deze innovatie wordt het ook mogelijk om het eigen verbruik te vergelijken met buren en vrienden. Op die manier hopen wij een vriendschappelijke concurrentie te ontwikkelen waarin mensen met elkaar het duel aangaan om zoveel mogelijk te besparen.
Website innovatie https://www.sungevity.nl/activeer-mijn-sungevity
Noodzaak en belang van deze innovatie Het belang van deze innovatie is groot. Volgens het CBS is het Nederlands elektriciteitsverbruik van 7 miljard kWh in 1950 gestegen tot 119 miljard kWh in 2013. Dat is een stijging van 4,5% per jaar! Als we naar huishoudens alleen kijken zien we een zelfde trend, waarin elektriciteit toeneemt, maar het gasverbruik gelukkig wel afneemt. Om dit verbruik (verder) terug te dringen is besef van het verbruik nodig. Mensen zien elektriciteit als iets vanzelfsprekends, en zinnen als ‘u verbruikt 3.000 kWh op jaarbasis’ zeggen mensen weinig. Onze innovatie helpt hierbij door de opbrengst van de zonnepanelen en het verbruik op een visueel aantrekkelijke manier weer te geven en mensen zo in staat te stellen het verbruik beter te doorgronden. Mensen die de opwekking en het verbruik beter begrijpen, zijn ook beter in staat om hun CO2 footprint nog verder te verlagen.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er zijn meerdere partijen die mogelijkheden aanbieden om het energieverbruik en opbrengst inzichtelijk te maken. Echter is het bij al deze partijen noodzakelijk om extra kastjes aan de meterkast/omvormer te verbinden. Bij het systeem dat wij ontwikkeld hebben, zijn geen extra kastjes nodig en worden alle meterstanden direct uitgelezen uit zowel de slimme meter, als uit de omvormer. Daarnaast geven wij zowel de energieproductie als het verbruik weer. Dit in tegenstelling tot andere partijen, die vaak alleen energieproductie of energieverbruik weergeven. Wij zijn er echter van overtuigd dat beide van belang zijn voor consumenten om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hun situatie. Zo zien klanten direct welk deel van hun totale energieverbruik zij zelf met hun zonnesysteem hebben opgewekt. Door dit inzicht wordt de essentie en waarde van zonnepanelen op het dak direct zichtbaar en gaan mensen het leuk vinden om hun energieverbruik te begrijpen. En meer inzicht leidt tot meer besparing.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO