Silver Solutions BV

Silver Essence

Screenshot scherm SilverSolutions

Bedrijfsnaam Silver Solutions BV
KvK Nummer 27368592
Website silversolutions.nl
Beschrijving onderneming Wij zijn Silver Solutions. De makers van Silver Essence en winnaar van de Exact Innovation award van vorig jaar. Silver Essence is dé tool waarmee het eenvoudig is om apps en portals te bouwen voor (Cloud) business software. Bij Silver Solutions zijn we in 2010 van start gegaan met het ontwikkelen van een technologie die het mogelijk maakt om bedrijfssoftware snel en zonder te coderen samen te stellen uit andere – standaard voor handen- bedrijfssoftware. Sinds 2012 loopt de eerste, succesvolle pilot voor het concept en in november 2013 hebben wij op Exact Live, over de as van Social Business, in de best bezochte sessie het marketing concept getoetst en de eerste ervaring opgedaan met het opzetten van channel engagement. In 2014 hebben wij verder gewerkt aan user experience, API integratie en integratie van appstore technologie alsmede de ontwikkeling van de relatie met launching ISV (Integrated Software Vendor ofwel software producent) Exact. Dat heeft ertoe geleid dat wij in maart 2015 de Innovation award van Exact wonnen. We hebben in 2015 met Silver Essence niet stil gestaan. Zo is het bouwen van Apps versneld en vereenvoudigd en kan met meerdere bouwers aan 1 oplossing worden gewerkt. Ook zijn state-of-the-art deployment mechanismen voor distribueren van aanpassingen in Apps naar klanten toegevoegd, hebben wij BPM geïntegreerd en is er een widget catalogus beschikbaar. Bovendien beschikt de Silver Essence Editor nu over een eigen cloud SQL Management Tool. Hiermee kan ook in private cloud omgevingen, zoals die van Exact, veilig aan multi-tennant SQL databases gesleuteld worden zonder dat iemand per ongeluk risicovolle queries kan uitvoeren. Een kleine 50 consultants zijn inmiddels opgeleid op het Essence platform. In samenwerking met deze partners hebben we mooie apps voor buitendienst ondersteuning, course management en zorgindicering gebouwd. Ook zijn sterke portalen voor gemeente dossiers, klant-leverancier tenders, klanten, projectmanagement, creditmanagement en contracten/abonnementen gerealiseerd.
Naam innovatie Silver Essence
Beschrijving innovatie Silver Essence is de naam van dé super innovatieve tool voor niet-programmeurs om razendsnel cloud business apps en portals op (cloud en on-premisse based) business software en die te publiceren in de appstores van ISV’s, Silver en de Google playstore. Heb je een ontwerp gemaakt dan vertaalt de gepatenteerde technologie dat in een moderne portal, mobiele user interface mét apps én volledige set aan web services. Combineer live data uit onder andere Exact Synergy Enterprise, Exact OnLine, Exact Globe, Unit4, SQL databases en andere (cloud) data sources met extra eigen gegevens op Microsoft Azure in één scherm. Ook aan samenwerking via social media is gedacht. Verder voeg je daar business logica, reporting, tasking en messaging aan toe. Maak het tenslotte compleet met onze geavanceerde context- en data gestuurd security model en klaar is de App. Verder lanceren wij, om partners te helpen met het naar de markt brengen van apps, hét kakelverse distributie- en community platform Storefront. Storefront biedt een centrale marktplaats voor alle oplossingen die met het Essence platform zijn vormgegeven. Partners kunnen ook kiezen voor een eigen, gepersonaliseerde app-store, en daarin ook eigen producten en diensten aanbieden. Verder is Storefront een In-App communicatie-platform waarmee de partner met App gebruikers communiceert. Gebruikers kunnen onderling eigen communities opzetten, met elkaar communiceren of feedback geven aan de partner. Tevens handelt Storefront nieuwe aanvragen voor Apps af, wijst die toe aan partners en handelt de publicatie, SEO optimalisatie en publicatie van de App af, waarmee het ook een lead-generator is.
Website innovatie https://www.youtube.com/watch?v=WIP28zkoipU
Noodzaak en belang van deze innovatie Veel bedrijven hebben - on top of en volledig geïntegreerd met – hun (cloud) business software een klein beetje extra functionaliteit, een volledige app of een compleet portaal voor een specifieke sector, bedrijfsproces of toegang voor gebruikers die normaal gesproken geen toegang tot de (cloud) business software krijgen, nodig. Die bedrijven helpen wij met Silver Essence uit de brand. Essence stelt partners en citizen ontwikkelaars in staat om razendsnel Apps- en portalen te ontwikkelen op Cloud en on-premise systemen die grote groepen gebruikers toegang verschaffen tot deelname aan bedrijfsprocessen of informatie die normaal gesproken in te complexe systemen vastligt of waar simpelweg geen oplossing voor te verkrijgen is of alleen tegen hoge kosten. Verder stelt het partners van business software systemen in staat om hun sector en domein kennis te vertalen naar IP en herhalende omzet. Dit is een uitdaging voor deze partners die zich geconfronteerd worden met het teruglopen van implementatieomzet als gevolg van het in de cloud aanbieden van software en teruglopende implementatietijden. Voor producenten van (cloud) business software zien wij dat deze systemen in toenemende mate een commodity worden, terwijl met name in de volume markt men niet in staat is om verder complexiteit en functionaliteit te introduceren omdat dit de systemen te complex maakt en de deployment te ver compliceert. Wij zien hierin dan ook een ontwikkeling die vergelijkbaar is ontwikkeling in de video markt en de strijd tussen VHS, betamax en video2000. Uiteindelijk heeft het systeem met de meeste titels gewonnen. Voor Cloud business systemen geldt hetzelfde, het systeem dat beschikt over het grootst aantal beschikbare en naadloos aansluitende business apps zal de strijd winnen.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Disruptive innovation’ met veel voordelen De innovatie van Silver zit hem in het virtualiseren van de software. Waar traditionele software gebruik maakt van gecompileerde code en/of scripting, worden de web applicatie, de mobiele interface en de web service van Silver Essence volledig gevirtualiseerd in de run-time omgeving. Dit virtualiseren wordt gedaan aan de hand van een beschrijving. Hierin staan de beschikbare databronnen, de business logica, het beveiligingsmodel en de presentatie logica beschreven. Elke beschrijving is een unieke oplossing die door 1 of meerdere organisaties gebruikt kan worden. Daarnaast wordt ook de volledige data laag gevirtualiseerd. Daardoor maakt het voor degene die de portal of app maakt met Silver Essence, niet uit of de data uit een database, web service of API afkomstig is. Het configureren gebeurt ook op een identieke wijze, ongeacht wat de achterliggende databron is. Partners die investeren in het opdoen van kennis, kunnen deze kennis dan ook direct breed inzetten, zonder zich te beperken tot een enkele programmeertaal of database management systeem. De data wordt ook steeds real-time uit de achterliggende databases en systemen opgehaald. Met andere woorden, er wordt geen gebruik gemaakt van een centrale database die met alle achterliggende systemen moet worden gesynchroniseerd. Het virtualiseren van de software biedt meerdere voordelen. Zo hoeft er geen software te worden geïnstalleerd of bijgewerkt; het inlezen of aanpassen van de beschrijving is voldoende. Gebruikers hoeven daardoor bij aanpassingen niet eens uit het systeem. Ook kunnen er meerdere oplossingen, van meerdere klanten op dezelfde omgeving gepubliceerd worden. Hierdoor is een volwaardige multi-tennant omgeving mogelijk. Daarnaast wordt het ontwikkelproces enorm versneld. Immers zodra het ontwerp en de beschrijving in de vorm van de configuratie gereed is, is de oplossing feitelijk direct klaar voor gebruik. De stappen van het bouwen, compileren en installeren/updaten komen hiermee te vervallen. Er kan direct getest worden. En eventuele aanpassingen kunnen dan ook direct gedaan en beoordeeld worden. Doordat, naast de software, ook de data laag gevirtualiseerd wordt, is de vereiste technische kennis om oplossingen met Silver Essence te bouwen tot een minimum beperkt. Er is geen kennis vereist van specifieke programmeer-, script- of query-talen. Hierdoor zijn Business Consultants prima in staat om de wensen van de klant in applicaties en portals te vertalen. Patenten en Awards De technologie heeft Nederlands octrooi (klik op de link voor de details. Verder zijn sinds 6 juni 2012 de onderstaande patenten pending (klik op de link voor de details): 1. US201213668606 - US patent pending 2. EP2672380A1 - European patent pending 3. NL2010922C - Dutch patent In maart 2015 won Silver in een wervelende pitch de Innovation Award van Exact. Een deskundige vakjury van Exact nomineerde Silver Essence uit een longlist van 13 kanshebbers voor deze prestigieuze award. De nominatie is gebaseerd op vernieuwing en doorontwikkeling, omzetpotentieel, inzetbaarheid en de adoptie in het partnerkanaal van Exact. Het jury rapport van Exact over de winnaar: "De kracht van Silver Essence zit hem in het feit dat ook partners zonder eigen ontwikkelaars hun specifieke kennis met groot gemak naar apps kunnen vertalen. De jury waardeert de breedte en diepgang van deze innovatie en ziet vanwege de potentiele brede inzetbaarheid de kansen qua omzetbijdrage via het Silver Essence platform met vertrouwen tegemoet." De state-of-the-art deployment mechanismen voor distribueren van aanpassingen in Apps naar klanten toegevoegd, hebben wij BPM geïntegreerd en is er een widget catalogus beschikbaar. Bovendien beschikt de Silver Essence Editor nu over een eigen cloud SQL Management Tool. Hiermee kan ook in private cloud omgevingen, zoals die van Exact, veilig aan multi-tennant SQL databases gesleuteld worden zonder dat iemand per ongeluk risicovolle queries kan uitvoeren. Verder lanceren wij, om partners te helpen met het naar de markt brengen van apps, hét kakelverse distributie- en community platform Storefront.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO