Risk Explorer

Risk Explorer®

Bedrijfsnaam Risk Explorer
KvK Nummer 58347674
Website www.riskexplorer.nl
Beschrijving onderneming Ontwikkeling/verkoop Risicoanalyse-applicatie (FinTech onderneming)
Naam innovatie Risk Explorer®
Beschrijving innovatie Uit onderzoek blijkt dat 60% van de bedrijfsverzekeringen geen of onvoldoende aansluiting vinden bij het risicoprofiel van bedrijven. Dit leidt tot continuïteitsbedreigende situaties, omdat verzekeraars ingeval van schade onvolledige of geen schade-uitkering doen. Dit heeft grote gevolgen, die ondernemers niet zien aankomen. Verzekeringsadvisering is veel teveel te afhankelijk geworden van de 'menselijke maat' ('adviseursafhankelijk'). De meeste risicoanalyses worden 'uit het hoofd gedaan' of met een checklist. Dat kan absoluut niet meer! MKB-adviseurs bevinden zich in een qua complexiteit toenemend risicoveld bij zakelijke klanten. 'Ze weten niet meer wat ze moeten weten, dus wordt er niet naar gevraagd'. Dat leidt tot incomplete adviezen en verzekeringsproducten. De markt voor financieel dienstverlening loopt achter op andere markten. Risk Explorer voegt 'Technologische Intelligentie' toe aan de ambachtelijkheid van de verzekeringsindustrie en ontwikkelt daardoor een 'hybride adviesmodel'. Door geheel geautomatiseerd bedrijfssubjectiviteit te koppelen aan risico-objectiviteit worden fouten voorkomen en wordt een tijdbesparing tot 75% in het adviestraject gerealiseerd. Dat is goed voor de ondernemer en de adviseur. Tevens wordt voldaan aan de ' Wft- gedragsregels' en de zorgplicht (AFM) die op adviseurs rust. Omdat dergelijke software (wereldwijd) niet te vinden was, zijn we (Branche Benefits BV en ITS BV) 8 jaar geleden gestart met het idee om zelf een applicatie te ontwikkelen en te gaan bouwen. Dit is Risk Explorer® geworden. Inmiddels ontstaat vraag vanuit het buitenland. We zijn bezig met 'the next step' en in dat verband in overleg met 'fundingpartners' ten behoeve van het financieren van internationale expansie. In 2014 is Risk Explorer genomineerd voor de Generali/AM Innovatieprijs 2014. In 2015 is zij op de 81e plaats geëindigd in de MKB Innovatie Top 100.
Website innovatie https://www.youtube.com/watch?v=rUjAn6oXMY8
Noodzaak en belang van deze innovatie 1: 50% van de bedrijven overleeft een calamiteit niet. Het kan/mag niet zo zijn dat de continuïteit van bedrijven ingeval van een calamiteit afhankelijk is van de 'menselijke maat', hetgeen wel het geval is. Ondernemers zijn overgeleverd aan hun adviseur. 2: Professionele bedrijfsadviseurs (wereldwijd) hebben een wettelijk zorgplicht en zijn naarstig op zoek naar technologische ondersteuning (professionalisering) en tijdbesparing (efficiency) bij risico- en verzekeringsmanagement. Risk Explorer is uniek in haar oplossing en in Nederland inmiddels marktleider in het integraal oplossen van dit vraagstuk.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel We hebben wereldwijd gezocht naar risicoanalysesoftware die kan wat nodig is. Deze bestaat niet. Dat bleek te maken te hebben met de complexiteit van het bouwen van een risicoprofiel voor ieder mogelijk soort onderneming. Verder moet voor ieder soort bedrijf op geautomatiseerde wijze een maatwerkadvies worden gemaakt. Vandaar dat we zelf een applicatie zijn gaan ontwikkelen. Dat heeft 4 jaar geduurd. Risk Explorer koppelt 'bedrijfssubjectiviteit' aan 'risico-objectiviteit' bij ieder mogelijke soort bedrijf ter wereld en met grote diepgang. Risk Explorer is daarmee een 'empathische' risicoanalyse-applicatie. Dat is uniek. Vandaar dat we aanvragen krijgen uit andere landen, waar een dergelijke tool (ook) niet bestaat.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO