Management Kompasgroep B.V.

MKS App

Beeldscherm app

Bedrijfsnaam Management Kompasgroep B.V.
KvK Nummer 12039185
Website www.mkgweb.nl
Beschrijving onderneming Management Kompasgroep B.V. is een onderneming die diensten en producten ontwikkelt om het rendement en de waarde van MKB ondernemingen in Nederland te verhogen.
Naam innovatie MKS App
Beschrijving innovatie Een app voor rendementsverbetering het MKB door analyse van de resultaatbepalers en een realtime benchmarking/bedrijfsvergelijking met de best scorende bedrijven in de branche. Met deze App ziet een MKB ondernemer direct hoe zijn bedrijf presteert t.o.v. de best scorende bedrijven in zijn branche. Zo ziet hij ook direct zijn verbeterpotentieel én op welk vlak hij zijn bedrijfsresultaat kan/moet verbeteren. Met deze app kan de accountant/adviseur direct zijn klant beter adviseren t.a.v. het verbeterpotentieel. De accountant/adviseur krijgt de beschikking over de relevante branche informatie (resultaatbepalers) in iedere branche. Aan de grondslag van deze App, ligt de adviesmethode (Management KompasSysteem) waarmee de accountant/adviseur heel goed in staat is de MKB ondernemer naar een hoger resultaat te begeleiden. Het Management KompasSysteem is in samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen ontwikkeld, hetgeen geresulteerd heeft in een proefschrift.
Website innovatie www.mks.tools
Noodzaak en belang van deze innovatie De MKB ondernemer krijgt het inzicht waar hij al jaren op wacht en is in staat om op basis hiervan heel gericht het resultaat op korte termijn aanzienlijk te verhogen. De accountant/adviseur kan de klant beter adviseren op relevante issues waar het in het bedrijf van de klant om gaat. In combinatie met de adviesmethode erachter zal een ondernemer ook bewust werken aan de waarde binnen zijn bedrijf (pensioen). Daarnaast biedt dit voor de MKB accountant/adviseur een uitstekende manier om innovatief en proactief zijn adviesdiensten onder de aandacht te brengen. Hierdoor is hij in staat om met extra adviesomzet de teruglopende omzet uit administraties en jaarrekeningen te compenseren. Hij beschikt immers over branche specifieke en relevante informatie en kennis.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Een benchmark als deze, op basis van kpi’s, is er nog niet en zeker niet op realtimebasis. Hierdoor zijn alle bedrijven met elkaar te vergelijken onafhankelijk van omvang, rechtsvorm e.d. Bij de afsluiting van een maand / kwartaal is de bedrijfsvergelijking beschikbaar, men hoeft niet meer een jaar te wachten op recente branche benchmark informatie. Tevens is er een klein game (competitie) element ingebouwd waarbij de ondernemer extra getriggerd zal raken om concreet met het rendement en de waarde van zijn onderneming aan de slag te gaan. Daarnaast is er de directe koppeling aan de contactgegevens van de betreffende adviseurs zodat contact om relevante informatie (adviesvraag) direct tot stand komt.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO