Logicapps

Minder misselijk na een chemokuur

Screenshots schermen app

Bedrijfsnaam Logicapps
KvK Nummer 30247628
Website www.logicapps.nl
Beschrijving onderneming Logicapps is een adviesbureau en een software bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in mobiele communicatie en interactie met consumenten, werknemers, patiënten, burgers, medewerkers van dienstverleners enz. Logicapps is een foot-loose-, no-nonsense-, low cost- organisatie waar alleen kwaliteit en ervaring telt.
Naam innovatie Minder misselijk na een chemokuur
Beschrijving innovatie De Nausea Care App is een Content Management Systeem met een app waarmee patiënten die chemotherapie krijgen tijdige signalering op hun mobiele telefoon ontvangen om de juiste medicatie in te nemen waardoor er minder klachten van misselijkheid en braken ontstaan. De patiënt kan via de app rapporteren wanneer hij of zij misselijk was en als hoe ernstig dat werd ervaren. Verder voorziet de app in voorlichting over de bijwerkingen van de chemotherapie. Het systeem is bedacht door Melissa Sombroek, verpleegkundig specialist oncologie/hematologie van het olvg en gefinancierd door Achmea en het Nuts Ohra fonds. Het systeem is ontwikkeld en als één van de eerste apps als medical device CE gecertificeerd. Het systeem kan door de farmaceutische industrie ook voor andere medicatie signaleringen worden toegepast.
Website innovatie http://www.logicapps.nl/Zorg/
Noodzaak en belang van deze innovatie Anti-emetica en therapieontrouw; Een misselijkmakend probleem. De afgelopen 30 jaar is er veel onderzoek verricht om een optimaal anti-emetica beleid te realiseren, met als doel de kans op misselijkheid en braken tot een minimum te beperken bij oncologiepatiënten die chemotherapie ondergaan. Voor een optimaal effect van het anti-emetica beleid, is het volgens voorschrift innemen van de medicatie van groot belang. Hier lijkt een hiaat te liggen. Ondanks mondelinge en schriftelijke informatie nemen patiënten de anti-emetica niet altijd in volgens voorschrift. Dit kan leiden tot ongewilde complicaties van misselijkheid, braken en dehydratie.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De berekening van de juiste medicatie (in mg. werkzame stof) die moet worden ingenomen op de juiste tijdstippen, rekening houdende met de verkregen medicatie van de apotheek is voor alle vormen van chemotherapie tamelijk complex. De communicatie van de patiënt met het olvg is zodanig dat de privacy van de patiënt is gewaarborgd. Het systeem is als één van de eerste systemen CE-gecertificeerd en goedgekeurd in de audit medical devices door het IGZ.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO