JR de Jong en J Bos

Energieopslag op het Boerenbedrijf

Accu

Bedrijfsnaam JR de Jong en J Bos
KvK Nummer 63618028
Website
Beschrijving onderneming Landbouwbedrijf met passie voor duurzaamheid. Het bedrijf teelt akkerbouwgewassen op ruim 100 hectare met eigen opslag en verwerking. Daarnaast producent van groene energie dmv zonnepanelen.
Naam innovatie Energieopslag op het Boerenbedrijf
Beschrijving innovatie Ons project “Energieopslag op het Boerenbedrijf” wil bewijzen dat de opwekking van zonnestroom voor grootverbruikers rendabel is en daarmee een duurzame oplossing voor (agrarische) ondernemers. Jules Energy uit Bodegraven verschaft ons toegang tot de energiemarkten. Hun systeem is een web-based portal (24/7)en voorspelt onze stroomproductie en stroomconsumptie. Met behulp van dit regelsysteem en de batterij, kopen of verkopen we elektriciteit aan de hand van door ons bepaalde minimum of maximum prijzen. Zo maken we op een slimme manier gebruik van de fluctuerende prijzen op de dag- én onbalansmarkt. Om dit te bereiken is ons bedrijf (ten opzichte van de oude situatie) uitgebreid naar 1050 zonnepanelen door Herbo GroenLeven, is er een lithium ion batterij van Ateps Nederland bv geplaatst, een grotere netaansluiting gerealiseerd en een aardappelregelsysteem van Agrovent bv geïntegreerd in de bestaande bewaarcomputer. Door Jules Energy wordt voor ons bedrijf eerst het afname profiel (verwachtte af te nemen elektriciteit) ingekocht op de markt. Er wordt dus altijd elektriciteit geleverd, of er nu wel of geen elektriciteit wordt geproduceerd door de pv-cellen. Als de pv-cellen produceren worden we voor het volume van deze productie afgesloten van het net en wordt het inkoopcontract gebruikt voor de verkoop in de markt, met andere woorden de geproduceerde stroom wordt geruild. De optelling van de verkoop en inkooppositie is de totale positie zoals deze op de hoofdmeter gemeten zou wordt. De afwijking van de totale positie is de onbalans van het systeem. Op basis van de onbalansprijs (kosten) wordt de batterij aangestuurd (niets doen, vullen of legen). Ook de aardappelbewaring wordt dankzij een nieuwe en unieke module in de bewaarcomputer op deze wijze aangestuurd. In de praktijk werkt dit als volgt. Er wordt uitgegaan van de situatie dat een deel van de opgewekte elektriciteit in een batterij wordt opgeslagen. Als de onbalansprijs hoog is, wordt de batterij geleegd, ten eerste om de onbalans van ons bedrijf en het systeem af te dekken en ten tweede om extra terug te leveren aan het net om de inkomsten van het systeem te optimaliseren. Is de onbalansprijs laag dan gebeurt het tegenovergestelde. Aangezien het systeem direct reageert op de onbalansprijzen, worden mogelijke verkeerde long / short posities direct geminimaliseerd als de onbalansprijs sterk negatief verandert. Dit moet leiden tot een riante betaling voor de zelf geproduceerde stroom (>10 cent per kWh exclusief SDE vergoeding) en een lage prijs voor gebruikte stroom (< 2 cent per kWh). Het is vrij complexe materie als je er niet in thuis bent. Graag zou ik bovenstaande mondeling toelichten.
Website innovatie http://julesenergy.nl/case/zonnepanelen/
Noodzaak en belang van deze innovatie Voordat we het energieopslag systeem hadden moesten we op zonnige dagen een deel van onze zonnepanelen uitschakelen. Het is natuurlijk zonde om op een zonnige dag de zonnepanelen niet te benutten (groenverspelling). Dat zelfde zie je nu bij windmolens. Op bepaalde momenten van de dag is er zo'n groot aanbod van elektriciteit dat de prijs heel laag is of zelfs een negatieve waarde heeft. In de nieuwe SDE regeling wordt er geen subsidie betaald als de stroomprijs negatief is. Gevolg is dat windmolens worden afgeremd bij lage stroomprijzen. Hierdoor wordt er dus minder duurzame energie geproduceerd. Zou deze stroom in een accu worden opgeslagen, dan kan deze op een later tijdstip (bij bv weinig zon of wind) worden teruggeleverd voor een hogere prijs. En is een opschakeling van een kolencentrale of gascentrale niet nodig. Vergeet niet dat groene energie investeringen een laag rendement en lange terugverdientijd hebben. Het gevolg is dat, zeker het bedrijfsleven, aarzelt om de noodzakelijke investeringen te doen om de internationale groendoelstellingen te behalen. Dankzij energieopslag met een slim regelsysteem krijgen we een veel hogere opbrengst voor ons energieoverschot en hebben we een beter rendement van onze energie-installatie. En omdat de duurzame energie productie niet geremd wordt, minder CO2 uitstoot.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Als praktisch ondernemer sta ik helemaal achter de stelling: “Innovatie is pas innovatie als het in de praktijk toepasbaar is”. Ons project Energieopslag op het boerenbedrijf is het eerste project in Europa waar op deze schaal, commercieel zonne-energie in een Lithium ion accu wordt opgeslagen. En zijn wij het eerste bedrijf dat de aardappelbewaring aanstuurt op basis van de stroomprijs. Dit alles is mogelijk dankzij de Julesbox van Jules Energy. Ook de Julesbox wordt in dit project voor de eerste keer ingezet. Jules Energy heeft een model gecreëerd welke oplossing biedt voor het - feitelijk wereldwijde – probleem hoe het intermitterende karakter van groene opwek technisch en economisch in de elektriciteitsmarkt ingebed kan worden. Of anders gezegd het innovatieve karakter komt tot uiting met de uitspraak dat deze aanpak investeringen in decentrale opwek en opslag financieel haalbaar maakt. Vertaald naar ons bedrijf, het verlaagd de kostprijs van onze aardappelen en verhoogd het rendement van de zonnepanelen. Via deze link ziet u een animatiefilmpje dat in een paar minuten uitlegt hoe het in zijn werk gaat. https://www.youtube.com/watch?v=L3Mc8i-EOes

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO