Harrijvan Advies

Persoonlijke Financiële Stijlen

Bedrijfsnaam Harrijvan Advies
KvK Nummer 37130560
Website www.harrijvan.nl
Beschrijving onderneming Eenvrouwszaak. Bedrijfsadvies, coaching, opleidingen, spreker. Specialisatie financieel gedrag (gedragseconomie, behavioral finance). Missie: Harrijvan Advies transformeert bedrijven naar klantgerichte high performance organisaties door positeive sturing te geven aan het gedrag, de attitude en de talenten van mensen.
Naam innovatie Persoonlijke Financiële Stijlen
Beschrijving innovatie Volledige adviesmethode voor financieel adviseurs om hun klant eenvoudig en snel te leren kennen én te begrijpen wat déze klant nodig heeft op financieel gebied. De klant begrijpt zichzelf en zijn (zakelijk) partner beter. Resultaat onder andere: vertrouwensband, mensen komen verder in leven en werk. Zie verder website.
Website innovatie http://www.harrijvanadvies.nl/pages/diensten/persoonlijke-financiele-stijl.php
Noodzaak en belang van deze innovatie Het brengt herstel van vertrouwen in de financiële sector na de economische crisis, de bankencrisis en financiële schandalen als de woekerpolis-affaire. Met een terugtrekkende overheid is het van groot maatschappelijk belang dat mensen meer (zelf) hun financiën gaan regelen op een manier die precies bij hen past. Als de financiële bewustwording en kennis bij de klant niet verbetert, dan voorzie ik een volgende financiële ramp die veel groter kan zijn dan het bovenmatig financieren en de woekerpolisaffaire bij elkaar. Deze innovatie geeft dus zowel de bank/financieel adviseur als de consument/klant die inzichten die nodig zijn voor een effectief, persoonlijk en passend financieel beleid. Met als gevolg dat de klant zich herkend in het advies, zich daar prettig en zeker bij voelt en financiële rust ervaart. Ik wil met mijn innovatie bijdragen aan financiële bewustwording en welzijn. Via de MKB Innovatie top 10 wil ik daarin een versnelling creëren gezien de urgentie.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het bestaat nog niet. De financiële wereld probeert vooral door extra regels en toezicht het tij te keren. Er wordt vooral geprobeerd het oude te verbeteren, terwijl dit duidelijk niet meer werkt want steeds nieuwe schandalen duiken op. De Persoonlijke Financiële Stijl is helemaal nieuw, een volledig andere manier van denken en handelen gebaseerd om beproefde wetenschap. Het is klantgericht in plaats van productgericht. Het maakt het antwoord op de vraag "wie is de klant?" of "wie ben ik?" in relatie tot financiën volledig concreet, inclusief hoe hier mee om te gaan.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO