HIP Groen

HIP Groen beschoeiing type Gouda.

Plaatsen HIP Groen beschoeiing type Gouda

Bedrijfsnaam HIP Groen
KvK Nummer 62109324
Website www.hipgroen.nl
Beschrijving onderneming HIP Groen ontwikkeld duurzame producten en oplossingen voor de buitenruimte.
Naam innovatie HIP Groen beschoeiing type Gouda.
Beschrijving innovatie In samenwerking met gemeente Gouda heeft HIP Groen uit Driebruggen een duurzaam alternatief ontwikkeld voor beschoeiingen van tropisch hardhout. De beschoeiing is geschikt voor het keren van oevers met een hoogte tot 20 cm boven de waterlijn. Waar lange palen nodig zijn, zoals in veengebieden, is dit beschoeiingssysteem concurrerend in prijs met beschoeiingen van tropisch hardhout. Onder de waterlijn wordt vurenhout toegepast. Vurenhout is door de dichte structuur van zowel spint- als kernhout goed bestand tegen aantasting door bacteriën. In de zone rondom en boven de waterlijn, die gevoelig is voor schimmelaantasting, wordt kunststof HDPE gebruikt. Deze combinatie van vurenhout en kunststof HDPE gaat tenminste 50 jaar mee, mits de vurenhouten schotten permanent onderwater blijven. Ter vergelijking, de technische levensduur van een traditionele beschoeiing van tropisch hardhout is 25 tot 30 jaar. Als uitgangspunt bij het ontwerpen van deze beschoeiing is genomen het maximaal gebruik maken van aantrekkelijk geprijsd Europees naaldhout. Kunststof HDPE wordt alleen gebruikt waar het technisch nodig is. Het gebruikte hout is afkomstig uit duurzaam beheerd bos, wat aangetoond wordt met een PEFC-certificaat. Al het kunststof is volledig gerecycled. Vurenhout is duurzamer dan gerecycled kunststof. Vurenhout is een hernieuwbare grondstof, terwijl kunststof gemaakt wordt van een eindige grondstof (aardolie). In veengebieden, waar lange palen nodig zijn en de oeverhoogte boven de waterlijn beperkt is, is het mogelijk om circa 80 tot 90% vurenhout toe te passen in een beschoeiing. Een tweede ontwerpaspect is snelle plaatsing. Traditioneel worden meestal eerst de palen geplaatst en daarna de schotten, waarna tenslotte de schotten en de palen aan elkaar worden verbonden met slotbouten. Bij beschoeiing type Gouda zijn geen slotbouten nodig, wat veel tijd bespaart. De palen zijn snel op de juiste plaats te zetten, door ze in geleidebuizen te steken die al aan het schot vast zitten. Bij beschoeiing type Gouda wordt dus eerst het schot geplaatst en daarna worden de palen in geleidebuizen gestoken, die al aan het schot vastzitten. Zo zijn de palen snel op de juiste plaats te zetten en in de bodem te drukken of te trillen. De bevestiging van de palen aan de schotten wordt gerealiseerd doordat de palen in de geleidebuizen klemmen, zodra de voorgedroogde palen zich volgezogen hebben met water. Totdat moment is een spijker afdoende om het schot te fixeren tegen opdrijven.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie In het kader van duurzaamheid zijn een langere technische levensduur, gebruik van lokale grondstoffen (uit duurzaam beheerd bos) en hergebruik van afval van belang. De technische levensduur van beschoeiing type Gouda (tenminste 50 jaar) is ongeveer tweemaal zolang als die van een traditionele beschoeiing van tropisch hardhout (25 tot 30 jaar). Er wordt maximaal gebruik gemaakt van betaalbaar Europees naaldhout dat aantoonbaar afkomstig uit duurzaam beheerd bos. Al het gebruikte kunststof HDPE is volledig gerecycled. Beschoeiing type Gouda is robuuster ontworpen dan andere beschoeiingen, waarin kunststof en naaldhout worden gecombineerd. Beschoeiing type Gouda kan daarom met zwaarder materieel geplaatst worden, zodat het in meer situaties toepasbaar is en dus een grotere potentiële markt heeft. Zo kan in moeilijkere bodems met puin en zandlagen de beschoeiing worden geplaatst door een graafmachine met trilblok. Beschoeiing type Gouda is sneller te plaatsen dan welk ander beschoeiingssyteem dan ook. Dit komt doordat de palen snel op de juiste plaats geplaatst kunnen worden en doordat er geen slotbouten meer nodig zijn om de schotten en de palen met elkaar te verbinden. In veengebieden, waar lange palen nodig zijn en de oeverhoogte boven de waterlijn beperkt is, is dit systeem in prijs concurrerend met traditionele beschoeiingen van tropisch hardhout. Dit zijn tevens gebieden waar veel beschoeiingen worden toegepast.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er bestaan al beschoeiingssystemen waar naaldhout en kunststof gecombineerd worden. Deze systemen zijn geschikt voor lichte toepassingen. De toegevoegde waarde van beschoeiing type Gouda is het robuuste ontwerp, waardoor het met zwaarder materieel te plaatsen is. Het systeem is daardoor toepasbaar in meer situaties, zodat het een grotere potentiële markt heeft. Origineel is de wijze waarop het schot en de palen aan elkaar bevestigd worden. Op de schotten zitten geleidebuizen waar de palen doorheen gestoken worden. De palen zijn voorgedroogd en passen net door de buizen heen. Zodra de palen in het water staan gaan de palen iets uitzeten en knellen ze in de geleidebuizen. Verbindingen met slotbouten zijn niet meer nodig. Daarnaast zijn de palen eenvoudig te plaatsen, doordat de geleidebuizen de juiste positie bepalen. De positie van de palen hoeft niet meer uitgemeten te worden.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO