Elicys BV

Elicys (Enterprise Life Cycle Server)

Beeldscherm met een van toepassingen van Elicys

Bedrijfsnaam Elicys BV
KvK Nummer 55613020
Website www.elicys.com
Beschrijving onderneming Consultancy op het gebied van Product-/ICT-innovatie, ondersteund door versnellende zelf ontwikkelde applicaties
Naam innovatie Elicys (Enterprise Life Cycle Server)
Beschrijving innovatie De door Elicys BV ontwikkelde applicatie (Elicys Management Suites/EMS) bestaat uit een verzameling business apps met voor-gedefinieerde activiteitenroutes welke ondersteund worden door inhoudelijke document-templates. Met als belangrijkste doelstelling de complexiteit van bedrijfsprocessen, de benodigde of reeds aanwezige systeemoplossing(en), de operationele organisatie en de businessgegevens overzichtelijk en real-time bij elkaar te brengen. Innovaties en samenwerkingen komen 4 tot 5 maal sneller tot stand met deze gestandaardiseerde aanpak. De activiteitenroutes en templates zijn ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en het beste van internationale Best Practices. Bestaande methodieken zoals Scrum en Waterval (Prince2) zijn volledig geïntegreerd. Het innovatieve zit hem erin, dat de structuur (routes/templates) organisaties in staat stelt hun opgedane kennis en ervaring vast te leggen, toegankelijk te maken en te verrijken. Routes en templates kunnen met één enkele handeling worden gestart, zodat samenwerking tussen mensen en partijen binnen verschillende kennisgebieden versneld tot stand kan komen en men direct een beeld krijgt van de opdracht, beschikbare informatie en de randvoorwaarden. Denk hierbij aan: -Product Life Cycle management -ICT management -Merging
Website innovatie http://www.sparklon.com/animaties/
Noodzaak en belang van deze innovatie De ontwikkelingen binnen bedrijfsactiviteiten volgen elkaar steeds sneller op. Complexiteit, time-to-market, certificeringen, beheersbaarheid en duurzaamheid zijn randvoorwaarden, maar kunnen elkaar ook aardig in de weg zitten. Bovendien wordt er steeds meer inzet gevraagd van zeer uiteenlopende kennisgebieden en methodieken. Er wordt van organisaties het uiterste gevraagd om de beschikbare expertise te mobiliseren, terwijl die tegelijkertijd het gevaar loopt langzaamaan weer uit zicht te verdwijnen. De Elicys Management Suites bieden door hun voor-gedefinieerde structuur en inhoudelijke templates een platform om op een hoger kennisniveau te starten. En voorts: om informatie te ontsluiten, samen te werken, voortgang te volgen en te sturen, en uiteindelijk kennis en ervaring te bewaren. Hiermee komt de lerende organisatie stappen dichterbij en er is meer behoefte aan meer kwaliteit . Belangrijkste bewezen voordelen: • Innovaties komen sneller tot stand door gestandaardiseerde aanpak • Kennis- en competentiedeling op één compleet platform • Toetsing via een duidelijke weergave in eerste plaats op inhoud en kwaliteit, naast tijd en geld • Gekozen methodiek kan op basis van Waterval of Scrum dan wel als hybride vorm geboden worden. • Het biedt een vertrouwelijke omgeving voor partners binnen en buiten de organisatie. Vooral van belang bij multi-partner samenwerkingsverbanden. • Minder fout-herstelkosten en aftersales kosten door naadloze overgang tussen ontwikkeling en exploitatie, op basis van structuur, templates, platform en vroegtijdige betrokkenheid van de partijen • Kennis ontwikkelt zich en blijft behouden binnen de eigen organisatie. Zodat de volgende release de delta's zijn van de vorige release. • Flexibel en Gemak: als SaaS is Elicys gemakkelijk aan te passen aan de wensen en de omvang van elke organisatie.  
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Elicys Management Suite heeft alle facetten en bedrijfsprocessen van grote en kleine ondernemingen beschreven en maakt deze eenvoudig toegankelijk om deze van toepassing te laten zijn voor tal van organisaties en tal van uitdagingen. Denk hierbij onder meer aan: • Product Management, • Campagne Management, • Aanbestedings en bidmanagement • In Beheername • Acquisitie Management • Portfolio Management • Performance Management • Marktcommunicatie • Procesmodulatie • ICT Solution Management • Operation and Service Management 1. Het wiel hoeft dus niet meer te worden uitgevonden alles staat met enkele handelingen supersnel ter beschikking voor de individuele gebruiker, de teams en het management, 2. Degene die een activiteit start in EMS, begint direct met een voorsprong. Elicys Management Suites gaat namelijk aanzienlijk verder dan de bekende project management tools omdat de structuur en de inhoud de weerslag zijn van jarenlange ervaring, Best Practices en wetenschappelijke onderbouwing. 3. Door de structuur worden activiteiten in de organisatie op dezelfde wijze uitgevoerd. Hierdoor zijn ze op elk niveau real time volgbaar, meetbaar en vergelijkbaar. 4. Al werkende weg bouwt men een grote data base op waarin de kennis en ervaring uit eerdere activiteiten van individuen en de organisatie opgeslagen worden en toegankelijk zijn voor nieuwe initiatieven. Bij vertrek van collega’s, partners of adviseurs blijft de “vertrouwelijke” informatie toegankelijk en gemakkelijk terug te vinden/te raadplegen. Allengs wordt de organisatie dus steeds rijker.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO