Bouman Proces Technologie B.V. (Bouman PT)

Recycling van CO2 (technische naam: CO2 mineralisatieproces).

CO2 mineralisatieproces

Bedrijfsnaam Bouman Proces Technologie B.V. (Bouman PT)
KvK Nummer 51865432
Website www.bouman.nl
Beschrijving onderneming Bouman PT ontwikkelt en realiseert procesinstallaties, waarin gassen, vloeistoffen en vaste stoffen (poeders) worden verwerkt. Wij doen zowel de bouw van nieuwe en complexe installaties als het onderhoud en revisie aan bestaande installaties. Onze klanten zijn grote bedrijven, zoals Akzo Nobel, Urenco, Teijin Aramid, Grolsch, Abbott, Fresenius etc. Ongeveer vijf jaar geleden zijn we met Bouman PT gestart om, naast bovenstaande activiteiten, een eigen product te ontwikkelen gericht op de recycling (hergebruik) van CO2. Dit product is een doorbraak in de recycling van CO2 en is inmiddels zo succesvol gebleken, dat we dit ook in andere landen gaan verkopen.
Naam innovatie Recycling van CO2 (technische naam: CO2 mineralisatieproces).
Beschrijving innovatie De CO2 recycling, ook wel CO2 mineralisatieproces genoemd, is een installatie die zorgt voor vermindering van de CO2 uitstoot door vrijgekomen CO2 te hergebruiken, in plaats van in de lucht vrij te laten komen. Hierdoor vermindert de CO2 uitstoot, wat essentieel is om het broeikaseffect tegen te gaan. We hebben dit product ontwikkeld in nauwe samenwerking met Universiteit Twente en afvalverwerker Twence. Twence is een afvalverwerker, die duurzame energie en grondstoffen produceert uit afval en biomassa. Twence is ontstaan uit een samenwerking tussen veertien Twentse gemeenten en de gemeente Berkelland, die tevens aandeelhouder van Twence zijn. Daarnaast zijn ook de Regio Twente en Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen aandeelhouder. De CO2 recycling werkt als volgt: De CO2 recycling installatie haalt CO2 uit rookgassen die vrijkomen bij de verbranding van afval en zet deze in verbinding met soda om in natrium bicarbonaat (NaHCO3), ook wel bekend als zuiveringszout of baking soda. Afvalverwerkers zoals Twence hebben dit baking soda nodig om de afval efficiënt te verbranden, zodat zoveel mogelijk energie wordt gewonnen uit het afval. Het baking soda dat wordt gewonnen uit de CO2 recycling installatie (die vrijkomt bij de rookgassen), kan weer opnieuw worden gebruikt bij het verbrandingsproces in de fabriek. Belangrijk hierbij te weten is dat voorheen de CO2 de lucht in ging en dat voorheen per week twee vrachtwagens vol met baking soda extern moesten worden ingekocht (uit het buitenland, aangezien slechts drie bedrijven wereldwijd dit product maken). De oplossing van de CO2 recycling installatie heeft ervoor gezorgd dat (a) de CO2 niet vrijkomt in de lucht maar grotendeels wordt hergebruikt binnen de afvalfabriek en (b) er niet iedere week twee vrachtwagens met baking soda (8000 ton natriumbicarbonaat per jaar) uit het buitenland hoeven te worden ingekocht: het baking soda wordt nu immers uit de eigen CO2 gemaakt in verbinding met soda. De vrijgekomen CO2 wordt dus omgezet in kostbare mineralen, die weer hergebruikt kunnen worden in het productieproces.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De vrijgekomen CO2 hoeft niet gestopt te worden in de grond (zoals veel alternatieven nu beogen), maar de CO2 wordt hergebruikt (er komt hierdoor dus minder CO2 in de lucht) en omgezet in kostbare mineralen die opnieuw worden ingezet bij het verbrandingsproces van de afvalverwerkingsfabriek. Deze hergebruik van CO2 heeft niet alleen een positieve impact op het milieu, maar is ook financieel interessant. Afvalverwerker Twence heeft berekend dat de investering van enkele miljoenen euro’s in de CO2 recycling installatie binnen 36 maanden volledig is terugverdiend: de afvalverwerker heeft dus ook een duidelijk financieel voordeel aan deze milieuwinst.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het betreft de eerste installatie wereldwijd, waarin CO2 wordt opvangen en hergebruikt. De filosofie is dat de CO2 niet alleen uit de lucht wordt gehaald, maar dat er ook wat mee wordt gedaan door er een kostbaar mineraal van te maken (in plaats van in de grond te stoppen). Tevens is het unieke dat dit een financieel zeer interessante investering is voor klanten.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO