BlueLeg Monitor BV

EcoWatch

Veldopstelling van de BlueLeg Monitor

Bedrijfsnaam BlueLeg Monitor BV
KvK Nummer 57499195
Website www.bluelegmonitor.com
Beschrijving onderneming Onze onderneming levert producten en diensten om de oppervlaktewaterkwaliteit te monitoren en te voorspellen. De basis voor onze producten vormt de interpretatie van het kleurenspectrum van het water. Hiermee kunnen we nauwkeurig de concentratie vaststellen van een aantal relevante ecologische waterkwaliteitsparameters, waaronder chlorofyl-a (als maat voor algen), fycocyanine (als maat voor blauwalg), zwevende stoffen, organische stof. De techniek die we in onze veldinstrumenten toepassen is rechtstreeks afgeleid van de wijze waarop satellietbeelden kunnen worden geïnterpreteerd.
Naam innovatie EcoWatch
Beschrijving innovatie De innovatie betreft een stand-alone veldmonitor, die continu de waterkwaliteit monitort en de gegevens automatisch doorstuurt, zodat de waterbeheerder actuele meetresultaten en geactualiseerde voorspellingen voor de ontwikkeling van de waterkwaliteit krijgt aangereikt. Met de in bedrijf name van deze unieke monitor wordt een nieuw tijdperk ingeleid. Het bepalen van de kwaliteit van het oppervlaktewater door het meten van de lichtreflectie is snel en doeltreffend. Op afstand met satellietbeelden, op de grond met de EcoWatch. De monitor kan de hele dag door de kwaliteit van het water volgen. De gegevens worden continu doorgegeven. Ook kan voorspeld worden hoe de (zwem)waterkwaliteit zich de komende dagen zal ontwikkelen. De waterbeheerder kan daarmee haar watermanagement taken economisch verantwoord uitvoeren. Er is een beter begrip hoe de bloei van blauwalg ontstaat en zich ontwikkelt. Maatregelen kunnen sneller worden genomen en het publiek sneller geïnformeerd. Deze nieuwe manier van meten van de waterkwaliteit past in de transitie naar real time monitoring en sturing. Naast waterschappen zijn diverse andere partijen geinteresseerd in deze ontwikkeling, zoals drinkwaterleidingbedrijven, die oppervlaktewater innemen en de aquacultuur sector, die geconfronteerd wordt met vissterfte als gevolg van het niet tijdig signaleren van toxische algen.
Website innovatie www.eco-watch.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie De innovatie stelt de waterbeheerder in staat om veel efficiënter, goedkoper en sneller de waterkwaliteit in de gaten te houden. Daardoor kan hij sneller ingrijpen en passende maatregelen nemen. Bij zwemwateren kan het publiek sneller worden geïnformeerd. De economische belangen voor de wereldwijde drinkwatersector en de aquacultuur, zowel in zoete als zoute wateren, zijn groot. De toenemende opwarming van de aarde leidt tot een groter risico op overmatige algenbloei, met alle gevolgen van dien voor beide sectoren. Snelle en continue detectie stelt het management in staat om schade te voorkomen of te beperken.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De innovatie is uniek; nergens in de wereld is een vergelijkbaar instrument in bedrijf. Het Paterswoldsemeer heeft de wereldprimeur! De EcoWatch beschikt over een aantal zeer specifieke componenten, die in de samenhang goed functioneren onder wisselende weersomstandigheden. Daarnaast is het instrument volledig zelfvoorzienend, verbruikt het weinig energie, waardoor een klein zonnepaneel de volledige unit kan voorzien van energie. Ook uniek is de wijze waarop de data worden doorgestuurd, gefilterd en verwerkt tot datasets, die de klant in staat stelt om watermanagement goed uit te voeren.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO