Black Box Engineering BV

ODAR, modulair opgezet Informatie- en beheerssysteem

ODAR Blackbox

Bedrijfsnaam Black Box Engineering BV
KvK Nummer 64158853
Website www.blackboxengineering.nl
Beschrijving onderneming Black Box Engineering is gespecialiseerd in industriële automatisering. Het bedrijf realiseert o.a. besturingssystemen en productielijnen, waarbij het verzamelen en interpreteren van (big) data een groeiende rol speelt. Opdrachtgevers komen uit diverse branches in binnen- en buitenland. Oplossingen worden 100% afgestemd op de (toekomstige) behoefte en gerealiseerd met hoogwaardige en flexibel inzetbare componenten.
Naam innovatie ODAR, modulair opgezet Informatie- en beheerssysteem
Beschrijving innovatie ODAR is een modulair inzetbaar informatie- en beheerssysteem dat bestaat uit bestaande componenten en wordt uitgebreid op basis van aanvullende behoeften van de opdrachtgever. ODAR stelt ondernemingen in staat om materieel zowel op afstand als ter plaatse, doorlopend en ad hoc te monitoren en te besturen. Alle informatie wordt in een database opgeslagen. In de meest eenvoudige vorm gebruiken ondernemingen om de actuele status en locatie van materieel te bepalen. Het kan gaan om bijvoorbeeld de vraag of een apparaat actief is en wat het actuele energieverbruik is of om het constateren van (de locatie van) een storing. In een meer complexe vorm betekent ODAR het in handen hebben van tools voor preventief onderhoud, het voorkomen van storingen, snel bepalen waar storingen zijn én de aard van de storing –op afstand!- vaststellen. Er is een uitgebreide signaleringsfunctie, waarbij waardes en constateringen op elk gewenst moment via elk gewenst medium worden verzonden. Met ODAR kunnen zowel ter plaatse als op afstand instellingen worden gewijzigd. Configureren en besturen vanuit kantoor is mogelijk. Op basis van de doorlopend opgeslagen data ontstaat voortschrijdend inzicht en worden rapportages gedraaid. DATALOGGER Spil in het geheel is een speciaal datalogging-component dat zorgt voor het verzamelen van relevante data en het verzenden van verzamelde gegevens via Wifi, GSM en GPRS. De gegevens worden opgeslagen in het back-officesysteem. Standaard toont het back-officesysteem rapportages, geeft aan of en in hoeverre er storingen zijn, waar die storingen zijn en waar onderhoud op termijn nodig zal zijn. Het component kan gemeten waardes opslaan en versturen, zowel structureel als op commando, scenario-afhankelijk instellingen ontvangen en doorvoeren en scenario-afhankelijk data versturen. Indien het netwerk tijdelijk niet beschikbaar is, worden de gegevens tijdelijk opgeslagen tot er wél verbinding is. MODULAIRE OPLOSSING De oplossing is modulair. De samenstelling wordt volledig afgestemd op de specifieke situatie en wensen van de opdrachtgever. Het betekent in veel opzichten efficiencywinst, kostenbesparing, een snellere, precieze en betere diagnose, minder onnodig materiaalverbruik, minder brandstofverbruik, meer mogelijkheden om aan te sturen, etc. Toepassingen / gebruikers ASSET Rail Op dit moment gebruikt ASSET Rail ‘ODAR Rail’ om in het veld materieel te monitoren, metingen te verrichten, instellingen door te voeren en storingen te verhelpen. Op kantoor dient ODAR Rail als monitoring- en beheerssyteem om te komen tot preventief onderhoud, een actueel beeld te hebben van de materieelstaat binnen het gehele netwerk en is het een belangrijk middel geworden om monteurs gericht aan te sturen. Voor ASSET Rail heeft dankzij ODAR niet alleen veel meer instrumenten en informatie tot haar beschikking. ODAR heeft er ook voor gezorgd dat het spoor niet langer voor metingen en bepaalde werkzaamheden buiten dienst moet worden gesteld, hetgeen een enorme impact heeft voor de flexibiliteit en mogelijkheden voor werkzaamheden, op vertragingen, etc. Bredenoord Aggregaten ODAR wordt door Bredenoord Aggregaten ingezet om haar materieel te lokaliseren en op afstand te monitoren, met name ten aanzien van energieverbruik (ESAVER). Alleen de monitoringsfunctie heeft al geleid tot een enorme afname van het energieverbruik. Puur dankzij inzicht en gecreëerd bewustzijn.
Website innovatie http://www.odar.nl
Noodzaak en belang van deze innovatie Informatie is alles. Zeker tegenwoordig. ODAR stelt organisaties om op maat en naar behoefte data te verzamelen en data te interpreteren. Op basis van gemeten of geconstateerde waarden worden er handmatig of geautomatiseerd beslissingen genomen. Bijvoorbeeld om instellingen te wijzigen, om een monteur in te schakelen, etc. ODAR zorgt voor bewustzijn binnen de gehele organisatie op basis van zowel historische als actuele informatie; ODAR biedt kansen om vergaand en scenario-afhankelijk te automatiseren; ODAR betekent een basis voor preventief onderhoud; ODAR voorspelt wanneer onderhoud te verwachten valt of uitval zal plaatsvinden; ODAR betekent sneller, beter en gerichter storingen verhelpen; ODAR betekent minder brandstof, minder materiaalkosten, minder faalkosten, minder ergernis, minder kosten; ODAR betekent minder uitval, minder downtime; ODAR betekent klantspecifiek samenstellen en configureren; ODAR betekent mogelijkheden voor ketensamenwerking, delen van informatie; ODAR Rail betekent bijvoorbeeld meten en herstellen zónder buitendienststelling van het spoor; ODAR betekent heel veel!
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het systeem van datalogging is niet uniek. Wat ODAR bijzonder maakt is dat: • ODAR een relatief snel implementeerbare maatwerkoplossing is op basis van een aantal standaard en flexibel inzetbare componenten; • ODAR overal en in elke branche waar data wordt geproduceerd inzetbaar is; • het niet alleen gegevens opslaat en verzendt, maar ook de mogelijkheid biedt om data te interpreteren en scenario-afhankelijk te schakelen; • ODAR de mogelijkheid biedt om zowel ter plaatse als op afstand, met een terminal of volledig geautomatiseerd, adhoc of 24/7 metingen te verrichten, instellingen te wijzigen, diagnoses te stellen, signaleringen te doen uitgaan; • ODAR de mogelijkheid biedt om op basis van voortschrijdend inzicht en maatwerkrapportages beslissingen te nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van investeringen of preventief onderhoud; • Data hapklaar wordt aangeboden voor patroonherkenning en dergelijke, zodat data-analyse mogelijk is. Zo kun je bijvoorbeeld voorspellen wanneer materieel onderhoud nodig heeft of zal gaan uitvallen (voorbeeld http://semioticlabs.com/#section-semioticlabs ) Er is nog geen ander systeem dat zoveel functionaliteit bundelt en zo snel en flexibel inzetbaar is, op basis van de laatste bewezen technieken.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO