Alprokon Aluminium Development B.V.

Inbraakwerende Alprokon deurnaalden

Weergave hoe moeilijk het is om de deur open te breken

Bedrijfsnaam Alprokon Aluminium Development B.V.
KvK Nummer 24162897
Website www.alprokon.com
Beschrijving onderneming Alprokon Aluminium is ontwikkelaar en producent van oplossingen in aluminium; deurnaaldprofielen, dakrandafwerkingsprofielen en dakrandbeveiligingssystemen. Profielen die worden toegepast en gebruikt in de bouwbranche. Ontwikkelen van nieuwe producten doen wij zelf, echter daar waar dat een meerwaarde heeft, in samenwerking met kennispartners. Wij zijn van mening dat innoveren het hart is van ons bedrijf, naar blijkt geen slecht uitgangspunt gezien ons bijna 50 jarige, succesvolle bestaan! Een continue stroom van vernieuwingen, groot of klein, inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt. Daarbij continue toetsend of de vernieuwing dan ook daadwerkelijk verbetering betekent, dat is tenslotte waar het om draait. Inmiddels heeft Alprokon gedurende haar bestaan tientallen octrooien op haar naam verleend zien worden (F.C. van Herpen - Alprokon Promotie en Ontwikkeling). Naast het inzoomen op de productkwaliteit staat voor ons ook de maatschappelijke “taak” hoog in het vaandel. Onze producten leveren een belangrijke (onzichtbare) bijdrage aan de veiligheid in de maatschappij. Dit nemen wij serieus. Elke ontwikkeld product wordt uitentreuren getest en gekeurd. In eerste instantie in eigen testomgeving om vervolgens “officieel” beproefd te worden door de daartoe aangewezen, gecertificeerde instanties zoals Efectis, TNO, SKG-IKOB of Aboma. Daar waar prestatieverklaringen bij de producten beschikbaar behoren te zijn, hebben wij die. Zo als het hoort. De binnen ons bedrijf aanwezige kennis en ervaring wordt graag gedeeld met belanghebbenden en geïnteresseerden. Ons idee is dat een stukje degelijk advies over de mogelijke toepassing en wijze van verwerking van Alprokon producten kan namelijk een bijdrage leveren aan veiligheid op vele gebieden.
Naam innovatie Inbraakwerende Alprokon deurnaalden
Beschrijving innovatie Wat is een deurnaald? Een deurnaald is een product die de ruimte tussen dubbele deuren op ingenieuze wijze afdicht. Aluminium profielen omvatten de beide kopse kanten van de deurbladen. Het model en uitvoering van de deurnaald is geheel afhankelijk van het type dubbel deuren (bijvoorbeeld deuren met een zgn. aanslagsponning of bijvoorbeeld “doordraaiende” deuren (taats- of pendeldeuren)) en de eisen die aan de dubbele deuren gesteld worden. Deze gestelde “eisen” hebben veelal te maken met de locatie waarin de dubbele deuren zich bevinden. Zijn het dubbele buitendeuren? Dan is de mate van inbraakwerendheid belangrijk. Onze innovatie betreft inbraakwerende Alprokon deurnaalden. Beschrijving innovatie: Een inbreker heeft maar één doel: binnenkomen. Probeert de inbreker dit via dubbele deuren, dan kan dit uitsluitend via de naad tussen de deuren: de sluitnaad. De slotschoten moeten opengebroken worden. Het doel van de inbraakwerende deurnaald is om deze naad zo lang mogelijk onbereikbaar te houden. De inbraakwerende Alprokon deurnaald zorgt hiervoor. Het deurnaalddeel dat de sluitnaad afdekt, de zogenaamde afdekflens, is voorzien van drie kreukelzone’s. Ingebouwde barrières die door een inbreker stuk voor stuk moeten worden opengebogen om uiteindelijk de sluitnaad en slotschoten te bereiken. Resultaat van deze innovatie: met handgereedschap (schroevendraaiers, keggen, handgereedschap) lukt het twee ervaren SKG-inbrekers niet binnen 15 minuten binnen te komen.
Website innovatie http://alprokon.net/cdn/folders/De_Inbraak_krant.pdf
Noodzaak en belang van deze innovatie 1. Uit onderzoek blijkt het telkens weer. Het ervaren van een inbraak in de privé situatie is traumatisch te noemen. Het gevoel voor veiligheid wordt bruut aangetast. Alprokon deurnaalden zorgen voor een inbraakwerende barrière van buitengewone kwaliteit, zelfs bij een deur van 40 mm dikte. Een gelijkblijvend prijsniveau echter met verdubbelde prestatieminuten. 2. Als we praten over dubbele deuren met een rubber kaderafdichting is het een probleem een goede tochtdichting tussen de deuren, ter plaatse van de sponning (onder/boven), te realiseren. De inbraakwerende deurnaalden van Alprokon hebben een ingebouwde Q-lon-voorziening die meeloopt tot in de sponning. 3. Nog een belangrijk punt van de innovatie, vervormingsreductie. Houten deurbladen vervormen van dag tot dag. Ze vervormen als het ware mee met weersinvloeden zoals; temperatuur (binnen en buiten), zon, regen, vochtigheid. Door gemonteerde inbraakwerende deurnaalden wordt ook het vervormingsgedrag van houten deuren op een positieve manier beïnvloed. Uit vormstabiliteitsproeven, uitgevoerd bij SHR te Wageningen werd geconcludeerd dat het gebruik van Alprokon inbraakwerende deurnaalden het vervormen (kromtrekken) tot wel 40% reduceert! Wat betekend dit in praktijk? Een stabiele deurconstructie met 12 maanden per jaar een gemakkelijk sluitend slot. Ook mooi meegenomen: • Hebben zelfaantrekkende inloopopeningen voor de haakschoten (van de meerpuntssluiting). • Renovatie: allereerst kunnen inbraakwerende deurnaalden de standaard 40 mm deur aanzienlijk opwaarderen. Mooi meegenomen is dat de deurnaalden alle oude sporen van sloten, schroefgaten e.d. geheel afdekken. De aluminium deurnaaldprofielen zitten immers over de volle deurhoogte over de kopse kanten van de deur gemonteerd. • De timmerman/aannemer behoeft slechts één product te bestellen, in ontvangst te nemen en te monteren. Compleet met alle onderdelen en bevestigingsmaterialen aangeleverd in een kartonnen koker. Dit in tegenstelling tot het aanbrengen van een equivalent zonder deurnaald: 2 x kantschuiven, één meerpuntssluiting, 3 losse sluitkommen, 2 x aanslaglat… Niet alleen moeten deze losse elementen besteld, ontvangen en stuk voor stuk uitgepakt en gemonteerd worden (arbeidstijd), de foutkans is ook veel groter tijdens de montage (faalkosten!). • Kopse kanten van de deuren beschadigen niet. Zeker op locaties waar de dubbele deuren frequent worden gebruikt (instellingen, ziekenhuizen, scholen e.d.) is beschadigen een serieus probleem. • Deurnaalden hebben praktisch geen nazorg of onderhoud nodig. • Voldoen volledig aan de gestelde norm. • Te moffelen in elke gewenste kleur, en zelfs, zonder verlies van inbraakwerende eigenschappen te voorzien van een houten aanslaglat.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Buigpunten opgenomen in de afdekflens van de deurnaald – octrooi verleend februari 2016 (NL octrooi 1040922). Buigpunten (kreukelzones) zorgen primair voor een enorme toename van het inbraakwerende vermogen. Constructief verbeterd ten gunste van de vervormingsstabiliteit. Reductie van het vervormen tot wel 40% (rapport SHR).

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO