ABT BV

VVUV-systeem - Verankeringssysteem van Vogel voor Uitkragende Vloeren

Versterking wordt aangebracht bij een balkon

Bedrijfsnaam ABT BV
KvK Nummer 09110804
Website www.abt.eu
Beschrijving onderneming ABT levert als adviesbureau toegevoegde waarde aan de gebouwde omgeving. Voor zowel nieuwbouw als hergebruik bieden wij een totaaloplossing voor huisvesting, van initiatief tot sloop. Vanuit onze veelzijdige kennis van techniek én proces verkennen wij samen met onze opdrachtgevers de grenzen van het mogelijke. Dit doen wij binnen de gestelde kaders en met behulp van digitale adviesdocumentatie zoals BIM, VISI en cloud services. ABT is een multidisciplinair bureau dat de aanwezige kennis van haar ruim 250 medewerkers snel, flexibel en doelgericht combineert. Voor projecten van elke schaal en in iedere fase van het bouwproces: van initiatief naar ontwerp tot uitvoering en exploitatie. Onze integrale dienstverlening richt zich op de kennisgebieden constructies, civiele techniek, bouwkunde, bouwfysica en installatietechniek. Ook ontwerp-, project- en bouwplaatsmanagement behoren tot onze specialisaties. Samenwerking tussen deze kennisgebieden is voor ons vanzelfsprekend. Onze ontwerpmanagers zijn naast aanspreekpunt de kennis- en informatie partner voor de opdrachtgever. Zo komen we tot hoogwaardige, vernieuwende oplossingen, waarbij techniek gepaard gaat met kennis van het proces. Onze multidisciplinaire aanpak helpt ons om voorloper te zijn binnen thema’s als duurzaam bouwen, renovatie en transformatie, BIM, parametrisch ontwerpen en ondergronds bouwen. Door samenwerking en passie voor het vak helpen wij de opdrachtgever zijn ambitie te realiseren. Van visie naar realisatie, van idee naar gebouw: ABT maakt het waar.
Naam innovatie VVUV-systeem - Verankeringssysteem van Vogel voor Uitkragende Vloeren
Beschrijving innovatie Het VVUV-systeem (Verankeringssyteem van Vogel voor Uitkragende Vloeren) biedt een versterkingsmethode voor doorgestorte galerijen en balkons. Een groot deel (circa 40%) van de flats gebouwd in de periode 1950 – 1970 blijkt niet veilig genoeg te zijn. Het gaat hierbij om de doorgestorte galerijen en balkons waar, door corrosie van de betonwapening of door uitvoeringsfouten, de capaciteit niet voldoet aan het bouwbesluit. Dit heeft in 2011 in Leeuwarden geleid tot het instorten van 5 galerijplaten. Traditionele versterkingsmethoden voorzien in het aanbrengen van een extra staalskelet aan de buitenzijde van de flat, het inboren van zeer veel stalen wapeningsstaven of het afzagen en compleet vervangen van de balkons of galerijen. Naast het feit dat deze traditionele methoden relatief duur zijn, bezorgen zij de bewoners erg veel overlast in de vorm van geluidshinder en een slechte bereikbaarheid van de woningen. Het VVUV-systeem is een versterking die tijdens het aanbrengen minimale overlast geeft voor de bewoners. Met behulp van een hoogwerker wordt van buitenaf een diep gat geboord in de kopse zijde van de galerijen of balkons tot in de achterliggende woning. In dit gat wordt een Carbon-Fiber staaf met zeer hoge treksterkte verlijmd, waarmee de capaciteit van de bestaande betonwapening wordt verhoogd en de veiligheid weer op het gewenste niveau gebracht kan worden. Door vanaf een hoogwerker te werken blijven de galerijen bruikbaar, bestaande vloerafwerkingen in de vorm van coatings of tegels blijven intact. Door de zeer hoge sterkte van de Carbon-fiber staven hoeven er maar weinig gaten geboord te worden. Het VVUV-systeem is verder onzichtbaar en ongevoelig voor corrosie en behoeft daarom ook geen onderhoud.
Website innovatie https://www.abt.eu/expertise/innovaties/vvuv-systeem-.aspx
Noodzaak en belang van deze innovatie In mei 2011 zijn van de Antillenflat in Leeuwarden een aantal galerijen ingestort. De instorting was het gevolg van corrosie van de betonwapening en een gebrekkige uitvoering tijdens de bouw. Na aanleiding van dit incident is door de CUR en het ‘platform constructieve veiligheid’ een groot onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat bij circa 40 % van alle overeenkomstige gebouwtypen (flats met doorgestorte galerijen en balkons) de veiligheid van de galerijen en balkons niet voldoen aan de minimale eisen van het bouwbesluit. Vanuit dit onderzoek is door de overheid per 1 januari 2016 een onderzoeksplicht voor galerijflats ingesteld. Het betreft naar schatting enkele honderden flats in Nederland die versterkt dienen te worden. Het VVUV-systeem biedt een versterkingsmethode die onzichtbaar is, ongevoelig is voor corrosie en daarmee geen onderhoud behoeft. Bovendien zorgt het aanbrengen van de versteviging voor minimale overlast voor bewoners. Het VVUV-systeem werkt als volgt: Er wordt in de kopse zijde van de galerijen een diep gat geboord tot in de vloer van de achterliggende woning. In dit gat wordt een Carbon-Fiber staaf met zeer hoge treksterkte verlijmd, waarmee de functie van de bestaande betonwapening wordt vergroot en de veiligheid weer op het gewenste niveau gebracht kan worden.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Innovaties ontstaan meestal daar waar verschillende disciplines elkaar raken. Dit is ook bij het VVUV-systeem het geval. Hierbij is de toepassing van hoogwaardige Carbon-Fiber staven (CFRP,) die in een boorgat van 2 meter lengte in het beton worden verlijmd, uniek. Daarnaast is het boren van een gat in de kopse zijde van de galerijen over een lengte van 2 meter tot in de woning alleen mogelijk met een speciaal voor deze toepassing ontwikkelde boorstandaard. Dit is nodig om te voorkomen dat de boor schuin uit de vloer in de woning uitkomt. Verder is een uitvoeringsmethode ontwikkeld waarbij het aanbrengen van lijm in een diep boorgat mogelijk wordt zonder dat luchtinsluiting plaatsvindt. Deze specifieke combinatie van toepassingen en uitvoeringsmethoden wordt niet door nationale of internationale bouwregelgeving ondersteunt. Toch is het gelukt om via een uitgebreide test en onderzoeksprogramma de geschiktheid van het systeem aan te tonen. Dit naar tevredenheid van de verschillende bouwtoezichten en opdrachtgevers. Op het VVUV-systeem is inmiddels een patent verkregen door de applicator van het systeem, Vogel B.V.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO