XPAR Vision BV

Hot End sensor technologie

Bedrijfsnaam XPAR Vision BV
KvK Nummer 33255722
Website www.xparvision.com
Beschrijving onderneming XPAR Vision ontwikkelt, installeert en implementeert Hot End sensor technologie voor kwaliteitsselectie, kwaliteitsbeheersing en procesautomatisering voor de wereldwijde container glas industrie. Sinds de oprichting in 1999 zijn we gegroeid tot specialist en leider in dit voor de industrie "nieuwe" werkgebied.
Naam innovatie Hot End sensor technologie
Beschrijving innovatie Sinds de oprichting in 1999 hebben we tot nu toe 4 producten ontwikkeld en op de markt gebracht: In 2001 een InfraRood camera systeem waarmee we van elke geproduceerde fles direct na productie een warmtebeeld maken en op basis daarvan uitspraak doen over fles en maakproces, in 2004 een Infrarood gewichtscontrole systeem waarmee we automatisch het gewicht van glasdruppels (en dus flessen) beheersen, in 2010 een zogenaamde "druppel assistent" waarmee we met behulp van een tweetal optische hoge snelheidscamera's (500 plaatjes per seconde) de positie, snelheid, lengte, diameter, vorm van glasdruppels meten vlak voordat ze de mal in gaan en in 2012 een temperatuur meetsysteem waarmee de contactloos temperaturen van glasdruppels en mallen meten. Momenteel werken we aan een systeem voor automatische terugkoppeling van onze meetgegevens naar de maakmachine van flessen en een Expert systeem waarbij we de waarnemingen van onze individuele systemen correleren en vertalen in kennis waarmee het mogelijk wordt om zonder tussenkomst van mensen het maakproces van glazen flessen te optimaliseren.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Met onze nieuwe technologieën komen nieuwe mogelijkheden in het verschiet om glazen flessen lichter en sterker te maken, en sneller en efficiënter te produceren met minimum energie, materiaal en CO2 uitstoot. Het besparingspotentieel voor de industrie is enorm (20-25%). Met het realiseren van dit besparingspotentieel helpen we de container glas industrie meer concurrerend te maken met andere verpakkingsmaterialen (blik, plastic, karton) en het imago van de container glas industrie en van glas als verpakkingsmateriaal te verbeteren.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Alle producten die we in dit segment op de markt brengen zijn nieuw. Traditioneel werkt deze industrie slechts met Cold End kwaliteitsselectie. Wij bewegen de industrie van Cold End kwaliteitsselectie naar Hot End kwaliteitsselectie, naar Hot End kwaliteitsbeheersing en naar Hot End proces automatisering.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO