ZON Energie Ontwikkelingsbedrijf BV

Hero the Heatmatcher

Bedrijfsnaam ZON Energie Ontwikkelingsbedrijf BV
KvK Nummer 37138796
Website www.zonenergie.nu
Beschrijving onderneming ZON Energie ontwikkelt, bouwt, financier en exploiteert collectieve duurzame energie installaties. Installaties voor de collectieve renovatie en nieuwbouw, voor woningbouw en utiliteiten. Installaties die gebruik maken van warmte en koude opslag in de bodem (WKO),thermische zon energie voor verwarming van warm tapwater en eventueel elektrische zon energie. Wij ontwikkelen, bouwen en financieren deze installaties. Na oplevering blijven wij langjarig exploitant, zorgen tot wel 30 jaar voor levering van duurzame warmte, koude en warm tapwater aan bewoners. Exploitatie, die bestaat uit het technisch preventieve en correctieve onderhoud, het administratieve beheer (registratie bewoners, telefoonopvolging, actief klantcontact) en financieel beheer (versturen van maandelijkse voorschotnota’s, opmaken periodieke afrekeningen) en communicatief beheer (versturen nieuwsbrieven, bijhouden van het klantdashboard en telefoonopvolging).
Naam innovatie Hero the Heatmatcher
Beschrijving innovatie Mag ik mij aan u voorstellen? Ik ben Hero the HeatMatcher. Uw eigen digitale huismeester. Ik creëer een ideale afstemming tussen vraag en aanbod van duurzame energie. Dankzij mijn unieke kunstmatige intelligentie. Ik bestudeer het weer, weersvoorspelling en het gedrag van uw bewoners en gebruikers. Zo weet ik precies hoeveel warmte en warm tapwater er nu, maar ook mórgen moet worden geleverd. Ik zorg ervoor dat alle beschikbare duurzame bronnen optimaal worden benut en precies de energie leveren die nu en straks nodig is. Dat maakt de duurzame cirkel rond.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Eindigheid tijdperk fossiele brandstoffen, regelgeving, noodzaak duurzaam woon en werk comfort. Daarnaast een zon, die ons in 20 minuten tijd voldoende energie geeft om de aarde een jaar lang van energie te voorzien… laten we deze energie maximaal inzetten en zo een transitie in gang zetten! We zijn al goed op weg.. maken al veelvuldig gebruik van duurzame energie installaties die gebruik maken van de bodem voor verwarming en verkoeling, we gebruiken de zon al voor verwarming warm tapwater en voor opwekking van groene elektriciteit. Wij stellen u voor aan Hero de HeatMatcher. Uw eigen digitale huismeester of iets moderner uw robot. Hero creëert een ideale afstemming tussen vraag en aanbod van duurzame energie. Dankzij Hero’s unieke kunstmatige intelligentie. Hero bestudeer uw (woon)gebouw, de weersvoorspelling en het historische en toekomstige gedrag van uw bewoners en gebruikers. Zo weet Hero precies hoeveel warmte en warm tapwater er nu, maar ook mórgen moet worden geleverd. Hero zorgt ervoor dat alle beschikbare duurzame bronnen optimaal worden benut en precies de energie leveren die nu en straks nodig is. Hero is een allemans vriend, praat met alle gebouwen en maak ze zeker 25 % efficiënter. Dat maakt de duurzame cirkel rond. Hero vertegenwoordigt wat we vandaag de dag een smart grid noemen, met de potentie om mondiaal een grote rol te spelen in de smart city omgeving. Wij ontwikkelden deze Hero, onze slimme regeling die onze, en de duurzame energie installaties van anderen, tot 25% efficiënter laat werken. Dit betekent dat Hero zorgt voor een verlaging van de inkoop van primaire energie, een verlaging van de CO2 uitstoot en daarmee bijdragen aan een duurzamere wereld!
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De technieken achter Hero zijn niet nieuw, WKO-installaties bouwen wij al jaren, photovoltaïsche panelen en thermische zonnepanelen zien we overal. Nieuw is het koppelen van de toekomstige vraag naar warmte en warm tapwater aan het weerbeeld van morgen. Want stel, vandaag is het een mooie zonnige dag, morgen verwachten we een bewolkte dag. Hoe mooi is het, als Hero met deze kennis alvast extra duurzaam verwarmd tapwater opslaat in een extra buffervat, zodat wij mórgen geen water met aardgas of elektriciteit hoeven te verwarmen. Of stel, dat op een koude zonnige winterdag de elektrische panelen in bijvoorbeeld Duitsland zoveel groene elektriciteit leveren, dat onze buren deze groene elektriciteit voor weinig, of slechts met geld toe, op de Nederlandse markt afzet. Laten wij op dat moment de warmtepomp op deze groene elektriciteit draaien en maximaal buffers vullen met aardwarmte, zodat wij ook in de donkere uren volledig duurzaam opgewekte warmte kunnen leveren. Hero zorgt daarmee voor nog minder gebruik van fossiele brandstoffen, verlaagt daarmee de inkoopkosten energie, verlaagt daarmee de CO2 uitstoot.. maakt gebouwen toekomstbestendig, met behoud van vastgoedwaarde. Met kennis van de warmte en warm tapwatervraag van morgen, de kennis van het toekomstige weer, de benodigde warmte en warm tapwater maximaal opwekken met duurzame energie, dat is wat Hero, de HeatMatcher doet!

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO