Weelec B.V.

Weelec

Bedrijfsnaam Weelec B.V.
KvK Nummer 60268301
Website www.weelec.nl
Beschrijving onderneming Weelec is een organisatie die zich toelegt op het destilleren van kennis uit een optimale herwinning van grondstoffen uit elektrisch en elektronisch afval. Onze primaire doelstelling hierbij is het leveren van maximale en concrete bijdrage aan de totstandkoming van een circulaire economie in Nederland. Het proces ziet er als volgt uit: Leden van de Weelec Community voorzien ons van de middelen, e-waste, om dit doel te kunnen bereiken. Vervolgens verwerken wij deze reststroom op dusdanige unieke en duurzame wijze dat er zeer schone grondstoffen herwonnen worden. Daarnaast geeft ons arbeids- en productieproces optimaal invulling aan de drie belangrijkste pijlers van MVO. De unieke opzet van ons verwerkingsproces stelt ons instaat invulling te geven aan onze belangrijkste doelstelling. Weelec faciliteert haar kennispartners in het doen van technisch en non-technisch onderzoek t.b.v. de circulaire economie.
Naam innovatie Weelec
Beschrijving innovatie Weelec legt zich toe op het destilleren van kennis vanuit een optimale herwinning van grondstoffen uit elektrisch en elektronisch afval, E-waste genaamd. Het manueel demonteren van de producten, alvorens deze machinaal te verwerken, zorgt er voor dat er zeer schone grondstoffen herwonnen worden uit deze moeilijke reststroom. Het CO2 emissie rendement is hierbij optimaal omdat de herwonnen grondstoffen weinig tot geen nabewerking behoeven en dus direct af te zetten zijn in de markt. Daarnaast is er voor gekozen om, de met deze werkwijze gecreëerde arbeidsplaatsen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit gebeurt in samenwerking met de Sociale Werkvoorziening van Maastricht (MTB) en dat maakt Weelec, naast een duurzame, ook een inclusieve onderneming . Om concreet een bijdrage te kunnen leveren aan de circulaire economie, is Weelec bezig met het ontwikkelen van een regionaal expertise centrum. Hier kan technisch en non-technisch onderzoek gedaan worden, om zodoende kennis te destilleren en te delen uit de grondstoffenherwinning. Hiertoe zijn er al partnerschappen aangegaan met het lokale MKB, regionale en landelijke overheidsorganen en onderwijsinstellingen van basisonderwijs tot universitair niveau. In deze Triple Helix samenwerking staan vraag gestuurd onderzoek en open innovatie centraal. De consument is direct betrokken en opgedane kennis dient niet alleen de circulaire economie, maar ook het regionale MKB, groot bedrijf en de consument te dienen. Zij zijn uiteindelijk bepalend voor de valorisatie van kennis in nieuwe circulaire diensten, materialen en machines.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Er is geen oneindige ruimte voor afval en de huidige afvalstromen blijken moeilijk beheersbaar. Daarnaast zorgen toenemende CO2 emissies voor vergaande klimaatveranderingen en kost het steeds meer moeite om grondstoffen te winnen die daarnaast eindig zijn en op korte termijn niet meer voorradig. Weelec wil d.m.v. het Kennisplatform oplossingen vinden voor deze problematiek en brengt hiervoor wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven en overheid bij elkaar. Samen met deze kennispartners jaagt Weelec de kenniseconomie binnen BV Limburg aan en creëert hiermee zowel hoog- als laagwaardige arbeidsplaatsen, 35 FTE. De reeds opgebouwde Community of Practice is uniek. Zeker in combinatie met de partners van het Kennisplatform, die door Weelec betrokken zijn bij de verduurzaming van de regio. Dit unieke project kan van Zuid-Limburg een expertregio maken in de huidige grondstoffen problematiek.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De Ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur & Milieu geven aan dat Weelec in haar opzet uniek is. Beide ministeries benoemen ons zelfs tot koploper in de branche. Dit komt enerzijds door de unieke, hoogwaardige en duurzame wijze waarop grondstoffen herwonnen worden en anderzijds door de combinatie van partijen die Weelec betrekt bij het verduurzamen van de regio. De cross-sectorale partnerschappen zijn een voedingsbodem voor open- innovatie waarbij, in co-creatie, meerwaarde ontstaat voor alle ketendeelnemers. Weelec treedt met haar partners voorliggende uitdagingen, zoals grondstoffentekorten, tegemoet.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO