Watter

Duurzame bloembollenteelt

Bedrijfsnaam Watter
KvK Nummer 01128905
Website www.watter.nl
Beschrijving onderneming Watter heeft een technologie ontwikkeld, waarmee men op locatie een zeer effectief desinfectiemiddel kan produceren, met enkel water, elektriciteit en zout. Het desinfectiemiddel is door TNO onafhankelijk getest op bacteriën, schimmels en virussen. Het is niet schadelijk voor mens, dier en milieu en is biologisch afbreekbaar (geen residuen). Begin 2015 heeft Watter een Europees octrooi ontvangen op de uitvinding. Watter-technologie wordt dan ook breed ingezet voor het oplossen van hygiëne-gerelateerde problemen. Enkele Praktijkvoorbeelden: - er zijn op dit moment al meer dan twee miljard eieren ontsmet met Watter, in plaats van het giftige formaline; - 60 procent van alle verf en lijm op basisscholen wordt duurzaam behandeld met Watter; - de eerste praktijktesten met betrekking tot de bestrijding van de MRSA-bacterie zijn zeer succesvol verlopen. Ons streven is een paradigmaverschuiving te veroorzaken op het gebied van desinfectiemiddelen. In plaats van flessen met schadelijke middelen te gebruiken, kan men nu een duurzaam desinfectiemiddel maken op locatie.
Naam innovatie Duurzame bloembollenteelt
Beschrijving innovatie Het afgelopen jaar heeft Watter, met onafhankelijke wetenschappelijke testen en met praktijktesten, de eerste stappen gezet in de lelieteelt. Het doel is om met onze technologie, op duurzame wijze bacteriën, schimmels en virussen te bestrijden. De eerste praktijkresultaten zijn veelbelovend. Een aantal bloembollentelers gebruikt al significant minder chemicaliën. Niet alleen het milieu is erbij gebaat: er wordt ook een financieel voordeel gehaald van vele duizenden euro's per bedrijf per jaar. Samen met bloembollenfederatie KAVB heeft Watter is een crowdfund-project gestart om dit jaar/seizoen onderzoek te doen met betrekking tot andere gewassen, zoals tulpen, narcissen, hyacinten en irissen. Het idee is om bloembollentelers te laten nadenken over het belang van hygiëne, teneinde op een meer duurzame manier bloembollen te telen - en niet slechts in Nederland, maar in de gehele bloembollensector, wereldwijd. Deelnemers aan de crowdfunding leggen ieder 500 euro in bij de KAVB voor het onderzoek en ontvangen een voucher voor 2.000 euro, voor de aanschaf van een Watter-machine.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Chemicaliën die in het milieu komen, vormen een groot maatschappelijk probleem. De reden is dat veel van de in de bloembollenteelt gebruikte chemicaliën niet worden afgebroken (o.a. carbendazim) en terechtkomen in het slootwater en het grasland. Dit water wordt vervolgens wel gebruikt voor de drinkwatervoorziening en koeien eten het verontreinigde gras. Waterschappen en provincies hebben hun zorgen hierover al geuit.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Voor het eerst kijkt men in de bloembollensector bewust zelf, hoe men, door schoner te werken, het gebruik van chemicaliën in de sector kan verminderen. Ons streven is dan ook om door preventief schoner te werken problemen met bacteriën, schimmels en virussen te voorkomen, zodat de gifspuit in de schuur kan blijven. Dit doen we in samenwerking met onafhankelijke wetenschappelijke instituten als HLB, Proeftuin Zwaagdijk en DLV en met steun van stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt (http://www.lelieteelt.eu/).

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO