Risk Explorer BV

Risk Explorer®

Bedrijfsnaam Risk Explorer BV
KvK Nummer 58347674
Website www.riskexplorer.nl
Beschrijving onderneming Ontwikkeling/verkoop risicoanalysesoftware
Naam innovatie Risk Explorer®
Beschrijving innovatie Uit onderzoek blijkt dat 60% van de uitgebrachte risico- en verzekeringsadviezen bij MKB-bedrijven geen of onvoldoende aansluiting vinden bij het risicoprofiel van de ondernemingen. Dit leidt door de jaren heen tot continuïteitsbedreigende verzekeringspakketten. Het maken van risicoanalyses heeft door de jaren heen een te subjectief en daarmee 'adviseursafhankelijk' karakter gekregen. De meeste risicoanalyses worden 'uit het hoofd gedaan' of met een checklist. MKB-adviseurs bevinden zich in een qua complexiteit toenemend risicoveld bij zakelijke klanten. 'Ze weten niet meer wat ze moeten weten, dus wordt er niet naar gevraagd'. Dat leidt tot incomplete adviezen. Er blijkt behoefte te zijn aan structuur, zodat integraal wordt voldaan aan de ' Wft- gedragsregels' en de zorgplicht die op adviseurs rust. Oftewel een objectieve wijze van het maken van risicoanalyses, zodat zakelijke klanten weten dat belangrijke zaken niet over het hoofd worden gezien en dat er een integraal en compleet advies komt, geautomatiseerd. Omdat dergelijke software (wereldwijd) niet te vinden was, zijn we (Branche Benefits BV en ITS BV) 7 jaar geleden gestart met het ontwikkelen en bouwen van Risk Explorer®. Dit is een verregaand gedigitaliseerd Risico Analyse Model, ontwikkeld ten behoeve van de zakelijke adviesmarkt. Het is de online-MKB-adviestool die iedere MKB-adviseur helpt bij het oplossen van de volgende vraagstukken: - Hoe borg ik mijn zorgplicht ? - Hoe maak ik het beste adviesrapport voor mijn MKB-klanten? - Hoe breng ik het bedrijfsprofiel van mijn MKB-klanten op de meest effectieve wijze in kaart? - Hoe analyseer en beoordeel ik de bedrijfsrisico’s op de meest efficiënte wijze? - Hoe maak ik de overlappingen en hiaten van het huidige verzekeringspakket inzichtelijk? - Hoe kan ik garanderen dat mijn adviezen op ieder moment waar dan ook volledig te reproduceren zijn? - Hoe houd ik het advies aan mijn MKB-klanten altijd actueel? - Hoe verricht ik bovenstaande issues in een zo kort mogelijk tijdsbestek Risk Explorer®: - Maakt het voor een ondernemer inzichtelijk welke risico's zijn bedrijfsvoering bedreigen. - Geeft de ondernemer een gedetailleerd overzicht en een keuze (verzekerde bedragen, dekking, clausules) van de risico’s die hij moet/wil afdekken. - Biedt door de integrale aanpak intermediairs een tool waarmee ze voor zowel prospects als bestaande relaties een volledig compliant advies kunnen afleveren. - Levert het intermediair significante tijdbesparingen op in het uitbrengen en opvolgen van advies en het aanvragen en beheren van polissen. Achtergrond Risk Explorer® behelst de digitale weergave van de werkwijze van Branche Benefits. Het model is het resultaat van tientallen jaren expertise als (assuradeur en als) assurantiemakelaar. Branche Benefits opereert al jaren succesvol als assurantiemakelaar op de zakelijke markt. Als basis van haar dienstverlening hanteert zij het door henzelf ontwikkelde Risico Analyse Model waarbij de ervaring is dat de uitkomst van de analyse in 60% van de gevallen laat zien dat bedrijven van inadequaat tot continuïteitsbedreigend zijn verzekerd! Risk Explorer® is de advies-/beheertool waarmee iedere adviseur een compleet, diepgaand en compliant advies geeft. Het verschil met andere zakelijke analysemodellen zit hem in de verregaande intelligentie van de software en de mogelijkheid om gegevens te importeren/exporteren en om koppelingen te maken met administratiesystemen (van intermediairs en verzekeraars). Daar waar andere modellen bij een mogelijk aandachtspunt slechts een uitroepteken genereren (het ‘’stoplichtmodel’’), biedt Risk Explorer een inhoudelijke analyse en een advies waarin alle relevante risico’s van een bedrijf zijn benoemd. In 2014 is Risk Explorer genomineerd voor de Generali/AM Innovatieprijs 2014.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie 50% van de calamiteiten bij een bedrijf leidt tot het faillissement daarvan. Dat is zonde en in zijn geheel niet nodig, mits een feilloze risico-inventarisatie en -analyse wordt gemaakt. Risk Explorer helpt adviseurs om het beste advies binnen het kortste tijdsbestek te genereren.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Zoals bij de beschrijving aangegeven hebben de oprichters/ontwikkelaars van de software wereldwijd gezocht naar een dergelijke applicatie. deze bleek niet te bestaan. Door het toevoegen van het aspect 'Empathie' aan de kennis/kunde/data is een unieke tool ontwikkeld. We krijgen inmiddels vraag uit andere landen.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO