Recreatie Nederland B.V.

www.elkeplek.nl

Bedrijfsnaam Recreatie Nederland B.V.
KvK Nummer 59174099
Website www.recreatienederland.nl
Beschrijving onderneming Elke Plek (handelsnaam van Recreatie Nederland BV) is een internetplatform dat zich richt op het bieden van toegevoegde waarde voor de recreatiesector. Initiatiefnemers zijn Jan ten Hoor (ex Landal GreenParks) en Jeroen Wilhelm (ex funda). De recreatiesector in Nederland is zeer veelzijdig. Er zijn vele soorten en maten dag- en verblijfsrecreatiebedrijven en groepsaccommodaties. Deze veelzijdigheid wordt ook weerspiegeld op internet. Het aanbod wordt verbrokkeld gepresenteerd. Voor de consument is het dus niet transparant en levert dat extra zoekwerk op. Elke Plek (www.elkeplek.nl) wil de verbindende factor zijn om het volledige aanbod van alle soorten recreatie in Nederland op 1 platform voor de consument te ontsluiten. Daarom heeft Elke Plek een exclusieve samenwerking met RECRON, de branchevereniging van recreatieondernemers die bij elkaar ruim 85% van de markt vertegenwoordigen.
Naam innovatie www.elkeplek.nl
Beschrijving innovatie Een fijne kampeer- of bungalowvakantie is een jaarlijks hoogtepunt voor vele Nederlanders. De grootste uitdaging voor de boeker is het vinden van de juiste accommodatie voor de juiste prijs. Avondenlang moet een boeker zich door de websites van de individuele bedrijven en aanbieders worstelen, waarbij vaak die ideale plek niet gevonden wordt of helaas net is uitverkocht. Elkeplek.nl zorgt voor makkelijk vinden en boeken van de ideale kampeer- of bungalowvakantie doordat alle plekken in Nederland overzichtelijk worden gepresenteerd en vanuit dit platform kunnen worden bekeken en geboekt. Elkeplek.nl is de website van Recreatie Nederland BV (RN). Jaarlijks worden er ongeveer 18 miljoen vakanties geboekt in Nederland, met een boekingswaarde van 2,8 miljard Euro. Het grootste deel daarvan zijn boekingen voor bungalows en andere huuraccommodaties. Voor kamperen is de waarde 500 miljoen Euro. Van deze boekingen wordt ca 60% via internet gedaan, waarbij het de verwachting is dat dit kanaal nog sterk zal groeien. Het bedrijf is ontstaan vanuit RECRON en heeft een exclusieve licentieovereenkomst met de brancheorganisatie waarin een aantal zaken zijn vastgelegd. Belangrijkste daarvan zijn dat RECRON exclusiviteit garandeert namens haar leden, er is een transparante boekingsfee, RECRON stelt diverse goede url’s ter beschikking en RN mag het platform ook openstellen voor niet-RECRON leden (met minder financieel voordeel). De unieke formule van Elkeplek.nl is dat er wordt geboekt én betaald “bij de bron”. De prijs die de consument te zien krijgt is dezelfde die de ondernemer zelf communiceert. Waarom kijkt een woningzoeker op Funda en niet bij elke afzonderlijke makelaar? Omdat op Funda alle huizen op 1 site staan, makkelijk vindbaar en vergelijkbaar zijn.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Elke Plek wil de recreatiesector controle laten houden over haar eigen online strategie. In de afgelopen 15 jaar is door de opkomst online travel veel van de macht komen te liggen bij partijen die buiten de sector opereren. Hierdoor wordt de rentabiliteit van veel ondernemers volledig uitgehold (door hoge afdracht per boeking) en vindt prijserosie plaats door oneigenlijke opstuwing van de concurrentie door deze boekingsites. Het gevolg is een slechte financiële positie van de leisurebedrijven die daardoor een minder goed product kunnen bieden aan consumenten. Elke Plek kan volledig zelfstandig opereren. Zo kan Elke Plek een consumentgerichte, dynamische internetorganisatie zijn, die de brug slaat tussen de markt en het collectief van de sector. Op die manier kan Elke Plek niet alleen als zelfstandig bedrijf succesvol worden, een gehele sector van MKB bedrijven in de recreatiesector plukt de vruchten van het succes van Elke Plek. Ondernemers weten immers waar ze aan toe zijn met Elke Plek, hebben een vaste lage provisie en een deel van de omzet van Elke Plek vloeit via de branchevereniging terug naar de sector. Bij succes zullen de kosten per boeking omlaag gaan, waarmee nadrukkelijk invulling wordt gegeven aan de slogan “van en voor ondernemers”. Op deze wijze wil Elke Plek voorkomen dat voor de recreatiesector dezelfde afhankelijkheid gaat ontstaan van de grote boekingsites zoals in de hotellerie het geval is.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Géén enkele andere site dan Elke Plek brengt dag- en verblijfsrecreatie samen zoals Elke Plek dat doet. Met meer dan 2.000 Nederlandse recreatiebedrijven op één site is Elke Plek vanaf de start de grootste in de markt. En het aanbod groeit nog ieder dag want ook bedrijven die niet bij RECRON zijn aangesloten, zijn welkom om zich op het platform te presenteren. Daarnaast zorgt de licentieovereenkomst met de sector voor een uniek businessmodel. Elke Plek verbind zich met de sector en vice versa. In ruil daarvoor zijn afspraken gemaakt over verdeling van de inkomsten. Elke Plek is een nieuwe manier van ondernemen: niet winstmaximalisatie maar sociaal economische verantwoordelijkheid en samenwerking zijn het hoogste doel. Mede op basis van deze vastgelegde uitgangspunten hebben ca. 250 ondernemers, de zgn. early adapters, samen ca. 200.000,-- bijeengebracht om de eerste fase van de ontwikkeling van het platform mogelijk te maken. Het MKB Fonds Drenthe heeft inmiddels bevestigd voor 100.000,-- de volgende fase mee te willen financieren; bovendien heeft ABN AMRO Amsterdam de toezegging gedaan de verdere ontwikkeling te willen financieren.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO