PathoNostics BV

AsperGenius

Bedrijfsnaam PathoNostics BV
KvK Nummer 51315602
Website www.pathonostics.eu
Beschrijving onderneming PathoNostics is een klein innovatief bedrijf met jonge enthousiaste onderzoekers die de huidige diagnostiek van infectieziekten verbeteren door het ontwikkelen van nieuwe snelle DNA-testen. Het bedrijf richt zich op gist- en schimmelinfecties die een ernstig verloop hebben bij patiënten met verminderde weerstand. Het bedrijf is opgericht in 2011 in Maastricht en is gevestigd op de Brightlands Maastricht Health Campus.
Naam innovatie AsperGenius
Beschrijving innovatie Wereldwijd worden er jaarlijks meer dan 200.000 mensen getroffen door een Invasieve Aspergillose (IA). In Nederland valt er wekelijks 1 dode te betreuren ten gevolge hiervan (uitzending nieuwsuur, NOS, Donderdag 2 april, 19:54). IA wordt veroorzaakt door de schimmel Aspergillus fumigatus. Deze schimmel komt van oorsprong voor in de natuur en kan zich door middel van (schimmel)sporen verspreiden door de lucht. We ademen dagelijks enkele honderden van deze sporen in. Voor gezonde mensen is dit geen probleem, maar het kan wél luchtweginfecties veroorzaken bij patiënten met een verzwakte weerstand, zoals patiënten op een intensive care afdeling, orgaan transplantatie- en hematologie patiënten. Het aantal fatale gevallen in deze kwetsbare groep kan oplopen naar maar liefst 90%. Alléén als de schimmel in een vroeg stadium ontdekt wordt en de juiste medicatie (= azole therapie) wordt voorgeschreven, kan het sterftecijfer worden verlaagd. Dezelfde azolen worden echter ook gebruikt als gewasbeschermingsmiddel, in verf, en vele andere gebruiksvoorwerpen met als gevolg dat deze schimmels resistent kunnen worden. In verschillende landen is nu al meer dan 10% van de Aspergillus schimmels binnen de patiënten populatie resistent geworden tegen azolen, en dit percentage stijgt jaarlijks. PathoNostics heeft de AsperGenius test ontwikkeld. Dit is een DNA test die snel en betrouwbaar de schimmel kan aantonen in patiëntmateriaal en ook direct kan identificeren of deze resistent is. De AsperGenius test maakt gebruik van een slimme nieuwe techniek die met behulp van de zogenaamde Polymerase Chain Reaction (PCR) eerst het unieke stuk DNA van de schimmel herkent, en vervolgens het door het te vermeerderen zichtbaar maakt. Binnen 2,5 uur kan de test uitsluitsel geven of de patiënt een (resistente) schimmel heeft, waarop de arts direct met de juiste behandeling kan starten. Dit in tegenstelling tot de huidige diagnostiek waarbij met kweek pas resultaat kan worden behaald, en waarbij slechts in 25% van de gevallen dit lukt, of bij een antigeen test die aspecifiek en minder gevoelig is. Daarnaast is snelle en specifieke diagnostiek belangrijk omdat de azole therapie niet alleen kostbaar is (€300 p.dag, minstens 12 wkn behandeling), maar ook erg belastend kan zijn voor de patiënt met bijwerkingen zoals nier- en leverfalen.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Door de snelle en gevoelige AsperGenius test kunnen (resistente) schimmels vroegtijdig opgespoord worden en kan de patiënt sneller en gerichter behandeld worden, wat resulteert in een hogere overlevingskans, minder bijwerkingen door medicijnen, en besparing van kosten in de gezondheidszorg.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het vernieuwende aan deze test is dat er ook gelijktijdig wordt gekeken of er mutaties zijn in het DNA die verantwoordelijk zijn voor de resistentie van de schimmel, waardoor de arts direct een alternatieve therapie kan starten in het geval een resistente schimmel wordt aangetoond. Dit is met name van belang omdat er een enorme toename is in de prevalentie van resistentie schimmels door het gebruik van azolen als gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO