OfficeRank

OfficeRank Score

Bedrijfsnaam OfficeRank
KvK Nummer 59182679
Website www.officerank.nl
Beschrijving onderneming OfficeRank organiseert, structureert en ontsluit informatie over de kantorenmarkt in Nederland. Wij doen dit via een online platform, dat zowel een publiek toegankelijke als een Pro-versie kent. Op dit platform staan alle zelfstandig beschikbare kantoorruimtes in Nederland. 
 
 Op basis van dit overzicht van de kantoorvoorraad hebben wij een kwaliteitsscore ontwikkeld (de OfficeRank), waarin ieder pand op ruim 65 verschillende criteria wordt beoordeeld en gewogen. Daarnaast verzamelen wij data over leegstand, eigendom, gebruik, prijs en waarde van alle panden. 
 
 Deze informatie wordt publiek ontsloten via OfficeRank Free, waar ieder pand te vinden is via een kaart-interface en waar uitgebreide detail-informatie beschikbaar is. Ons streven daarbij is tweeledig. Enerzijds willen wij een goede vergelijkingsbasis op kwaliteit introduceren en anderzijds willen wij de transparantie en de overzichtelijkheid in de markt vergroten. OfficeRank Free is voor iedereen kosteloos toegankelijk en biedt voor het eerst een realtime en compleet overzicht van de markt. 
 
 Alle informatie is gestructureerd in individuele datasets (pand-data, eigendom, huurders/ gebruikers, transacties, taxaties, opname), waardoor de database op iedere gewenste wijze kan worden doorzocht. Vanuit OfficeRank Pro is voor abonnementhouders een interface ontwikkeld, die deze informatie direct en eenvoudig ontsluit. Hierbij kan zowel de huidige situatie als de historische ontwikkeling worden bekeken op ieder gewenst schaalniveau. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om leegstand, prijs/kwaliteit verhoudingen, verhuurbaarheid van panden of de beleggingswaarde te onderzoeken binnen een gebied, plaats, gemeente, regio of portfolio.
 
 Het verdienmodel van OfficeRank draait op het verkopen van toegang tot onze interface zodat marktpartijen waarde kunnen halen uit de informatie die hierin voorhanden is. Dit doen we op basis van een abonnement structuur, waarbij we bewust hebben gekozen voor een prijspeil dat vanuit de markt als zeer laag wordt ervaren. 
 Hierdoor hebben wij in hoog tempo een brede groep eerste gebruikers gevonden, die indirect een belangrijke rol spelen in de verspreiding van OfficeRank. Naast directe verwijzingen zien wij hier op dit moment in sterke mate een angst voor een informatie-achterstand als driver om ons platform te gebruiken. 
 
 Vanuit OfficeRank Pro zijn verschillende modules beschikbaar om hiermee voor de verschillende rollen in de vastgoedmarkt een geschikte oplossing te bieden. Iedere module is daarbij uitgewerkt op basis van de elementen die wij hierin als waardevol zagen en wordt op basis van de feedback van de gebruikers verder uitgebreid. 
 Daarnaast ontwikkelen wij maatwerk oplossingen voor een aantal grote spelers, die op basis van een API eigen wensen en functionaliteit aan het systeem kunnen toevoegen. 

Naam innovatie OfficeRank Score
Beschrijving innovatie De belangrijkste innovatie van OfficeRank is het bereik in combinatie met de systematiek van de OfficeRank score. Hiermee is voor het eerst voor een compleet segment van de markt (alle kantoren binnen het vastgoed) een realtime overzicht beschikbaar van alle relevantie informatie over voorraad, aanbod en prijs. 
 
 Met de OfficeRank waardering wordt via een dynamische score die voor alle panden is uitgewerkt een onderscheid gemaakt op basis van kwaliteit voor 8 hoofdthema’s. Naast een goede basis om panden te vergelijken biedt deze systematiek ook grip op de verhuurbaarheid, wat inzicht geeft op gebiedsniveau en voor de portfolio’s van beleggers. 
 
 Daarnaast wordt voor het vergaren, actueel houden en koppelen van de data gewerkt met een aantal specifiek ontwikkelde algoritmes om met minimale handelingen grote stromen gegevens te verwerken. 
 Zo is het startpunt voor de locatie, grootte, leeftijd en eigendom van de panden het Kadaster. De informatie die zij beschikbaar hebben is echter ernstig vervuild, waarbij met name het oppervlakte van het gebouw fouten bevat. Dit is het geval bij ruim 60% van alle panden in het systeem. 
 In deze dataset is de outline/footprint van alle panden wel beschikbaar, zodat een gedetailleerd beeld gemaakt kan worden van het oppervlakte van de begane grond.
 In combinatie met de hoogtekaart van Nederland bepalen wij hiermee het volume voor ieder gebouw, zodat de foutieve oppervlaktes in het systeem kunnen worden uitgefilterd. 
 
 Voor vrijwel alle datasets die wij gebruiken hebben wij op vergelijkbare wijze filters en controles ontwikkeld die de data toetsen en verifiëren. Door deze aanpak hebben wij, op basis van bronnen die publiek beschikbaar zijn, een eigen database kunnen ontwikkelen die uniek is in haar breedte en accuratesse.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Op dit moment bestaat er geen volledige transparantie, objectiviteit en onafhankelijkheid in de wereld van het commerciële vastgoed. Wij willen hier verandering in brengen en geloven dat hier noodzaak voor is, omdat momenteel waardes dus niet of te weinig gebaseerd zijn op de echte (objectieve) waarde van een pand of locatie. Wij hebben op geen enkele wijze, direct of indirect, een belang in de kantorenmarkt en kunnen dus objectieve data leveren - iets wat momenteel simpelweg niet bestaat in deze mate.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De primaire concurrentie die wij tegenkomen is van de grote gevestigde partijen die altijd de bron van informatie over de markt waren, waarbij DTZ Zadelhoff, JLL en CBRE met afstand de belangrijkste zijn. Wij hebben daarbij met zowel ons product als onze positie in de markt een groot voordeel ten opzichte van deze spelers. 
 
 Voor ons product is dit een combinatie van het bereik (100%) en de accuratesse (98%) van onze database met de eenvoud en het gemak van gebruik. Wij bieden realtime inzicht in informatie waarvan men tot nu toe altijd dacht dat dit niet beschikbaar was. 
 
 Voor onze positie is onze onafhankelijkheid met afstand de belangrijkste factor. Wij hebben op geen enkele wijze, direct of indirect, een belang in de kantorenmarkt. Waar de gevestigde partijen altijd meerdere rollen vervullen naast die van informatiebron kunnen wij onze rol zuiver houden.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO