Negotica Development Projects (Groningen)

Web of Devices (www.webofdevices.com)

Bedrijfsnaam Negotica Development Projects (Groningen)
KvK Nummer KvK Noord-Nederland nummer 02062909
Website www.negotica.net
Beschrijving onderneming Negotica is een Nederlandse system integrator en ontwikkelaar van hardware en software oplossingen. Onze missie is mensen en technologie met elkaar verbinden. Samen met klanten streven wij er naar om leven, wonen en werken makkelijker en interessanter te maken door de creatie van toepassingen met onze technologie.
Naam innovatie Web of Devices (www.webofdevices.com)
Beschrijving innovatie Het web of devices is een fabrikant-, merk-, standaard- en protocol-overkoepelend integratie- en aansturingsplatform voor de domotica en smart industry markt. Met één overkoepelend integratie- en aansturingsplatform integreren wij relevante producten, actoren en sensoren voor toepassingen op heel verschillende terreinen. Middels (motorieke en spier) beweging, swiping, geluid, spraak, breinaansturing aangevuld met 'context' en ‘logica’, kan vanuit één systeem (als een spin in het web) apparatuur worden aangestuurd, gemonitord en beheerd. Met het web of devices leggen wij de basis voor vernieuwde concepten en toepassingen welke eerst niet mogelijk waren.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Het web of devices is een innovatiemotor die op allerlei terreinen kan worden ingezet en die de conventionele structuur die vele markten kenmerkt overstijgt. Discussies over specifieke merken, standaarden en protocollen verdwijnen dankzij het web of devices naar de achtergrond. Of het nu gaat om energiebesparing, zorg, beveiliging, comfort of zelfontplooiing, het web of devices verandert definitief hoe mensen, objecten, gebouwen en hun omgeving op elkaar reageren. Voorbeelden: Mensen hebben steeds minder tijd en aandacht voor wat er om hun heen gebeurt in de wereld. Met een systeem dat zowel grondig als accuraat alle data verzamelt –zonder dat de mens hier tijd mee kwijt is – kun je met de verzamelde gegevens veel besparen op zaken als energie, beheer en andere kosten. Hier gaat het om slim gebouwbeheer management of smart building control. In dit concept hebben wij met het web of devices de perfecte middleware server. Weten wat je vooraf moet instellen, vervangen of repareren maakt dat meten besparen wordt. Met deze innovatie zijn wij in 2014 én in 2015 door gemeente Groningen gevraagd om op de Hannover Messe in het Smart Energy Solutions paviljoen (FME) dit concept te presenteren voor Nederland. http://www.negotica.net/ProjectenEnNieuws/Actueel/tabid/896/articleType/ArticleView/articleId/124/Hannover-Messe-2014.aspx Bij ZINN in Haren is een virtuele bus gerealiseerd voor oudere mensen die niet meer buiten de deur kunnen reizen. Hier gaat het om het concept belevingstechnologie en worden sensoren en zintuigen met elkaar verbonden. Dit leidt tot unieke producties met als resultaat: blijere mensen zijn gezondere mensen. https://www.youtube.com/watch?v=4p9qTHYrdqU In samenwerking met fabrikant EATON heeft Negotica een surveillance systeem ontwikkeld voor veilig en onbezorgd wonen voor mensen met dementie en hun verzorgers. Iedere vier weken wordt dit systeem nu ergens in Nederland geïmplementeerd. Resultaten: gezondheidswinst want mensen worden ’s nachts niet meer onnodig gestoord; er is mindere personeel nodig tijdens nachtdiensten zonder in te leveren op zorg. http://negotica.net/ProductenEnDiensten/Voordezorg/Dwaalsignalering/tabid/918/Default.aspx Bovenstaande voorbeelden demonstreren de kracht van het web of devices op de terreinen duurzaamheid, zelfontplooiing en zorg. Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat er met het web of devices al is bereikt.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De innovatie die mogelijk is met het web of devices is een optelsom van de eigenschappen ervan: integratie, monitoring, aansturing, visualisatie, intelligentie en beheer in één platform. Het web of device is de motor achter menige innovatie. Een vergelijkbare oplossing met deze mogelijkheden is er niet. Het gevolg is dat er met het web of devices een aantal unieke en zeer uiteenlopende concepten en projecten in de markt zijn gezet. Of het nu gaat om domotica, smart industry of internet of things, het gaat om toepassingen die op zichzelf een vliegwiel zijn voor innovatie. Verschillende projecten en concepten die reeds met het web of devices zijn gerealiseerd zijn: www.energievisualisatie.nl www.belevingstechnologie.nl www.statemachine.nl www.carebro.nl www.close2care.nl www.sousveillance.nl Videorapportage over Judith gaat zelfstandig: www.vimeo.com/negotica Nieuw product: Modbus P1 gateway http://products.negotica.net/show/modbus-p1-gateway/ Het web of devices is vanaf 1 juli 2015 tevens verkrijgbaar op eigen ontwikkelde hardware. Mede dankzij de verbindende kracht van de Kamer van Koophandel. Het probleem van het ontbreken van één standaard is opgelost. Met het web of devices staat de gebruiker op nummer 1 met ruimte voor creativiteit en inhoud.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO