NETICS B.V.

GEOWALL®, de beschoeiing van baggerspecie

Bedrijfsnaam NETICS B.V.
KvK Nummer 57621047
Website www.buildingwithnature.com
Beschrijving onderneming Als gevolg van de stijgende zeespiegel en een snel toenemende urbanisatie in deltagebieden, groeit wereldwijd de noodzaak tot het bouwen van waterkeringen. De realisatie hiervan is echter een zeer kostbare aangelegenheid. Als NETICS ontwikkelen we revolutionaire technieken om met modder veel goedkoper waterkeringen te bouwen dan bij het gebruik van traditionele bouwstoffen het geval is. Jaarlijks ontstaat er in de delta’s een enorme overlast als gevolg van door de rivieren meegevoerd sediment, dat neerslaat in de vorm van baggerspecie en ongewenste modder. Wij gebruiken juist deze modder om dijken, dammen en andere typen waterkering te bouwen.
Naam innovatie GEOWALL®, de beschoeiing van baggerspecie
Beschrijving innovatie Met ons nieuwste en gepatenteerde product de GEOWALL® bouwen we met de lokaal beschikbare baggerspecie door deze mechanisch te persen tot een beschoeiing van samengeperst natuurlijk materiaal. We maken hier gebruik van het principe werk-met-werk door een waterkering, zoals een damwand of beschoeiing, te bouwen met geld dat normaal gebruikt wordt om te baggeren. Winning, aanschaf en transport van dure primaire grondstoffen vervalt daarmee. Als dé experts brengen wij deze kennis nationaal en internationaal op de markt. We vergroten daarmee het wereldberoemde imago van Nederland als dé baggeraars van de wereld.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Jaarlijks wordt in waterrijk Nederland voor enkele duizenden kilometers aan houten beschoeiing vervangen. Beschoeiingen zorgen ervoor dat watergangen niet instorten. Het hardhout dat jaarlijks nodig is voor deze beschoeiingen beslaat een bos ter grootte van de oppervlakte van de gehele gemeente Delft! In een markt die te maken heeft met flinke houtprijsstijgingen, een toenemende druk op overheidsbudgetten, alsmaar stijgende lokale lasten voor burgers en een steeds grotere belangstelling voor de milieu-footprint van producten, is een goedkope en milieuvriendelijke oplossing meer dan welkom. In antwoord daarop hebben wij de GEOWALL® ontwikkeld. De GEOWALL® is een eenvoudige, goedkope, milieuvriendelijke en robuuste beschoeiing van geperste baggerspecie. We hebben een techniek uitgevonden die ervoor zorgt dat we lokaal beschikbare baggerspecie ter plekke kunnen omzetten in een constructief element van grond. We hebben een systeem bedacht waarbij we de grond van de oever of baggerspecie van de waterbodem afgraven en vervolgens mengen met een enkele procenten aan natuurlijke bindmiddelen zoals kalk en puzzolanen. Puzzolanen zijn natuurlijke gesteenten die de grond enorm verstevigen. Na toevoeging van de bindmiddelen gaat de grond in een pers en ontstaat een muurelement van samengeperst natuurlijk materiaal. De GEOWALL® is zeker 25-50% goedkoper dan een houten beschoeiing. Wij hebben TNO ingeschakeld ter ondersteuning bij de productontwikkeling. Een houten beschoeiing moet om de 20-30 jaar vervangen worden. De verwachting van TNO is dat de GEOWALL® zeker 50 jaar meegaat en daarom een dubbel zo voordelig en duurzaam alternatief voor houten beschoeiingen is.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het bouwen met elementen van geperste baggerspecie in de waterbouw is uniek in de wereld. Bijzonder aan de GEOWALL® is het low-tech karakter van de techniek en het bouwen met (gratis) uitkomende grond of baggerspecie uit de directe nabijheid van de te maken beschoeiing. Het maken van een keermuur van ontgraven baggerspecie genereert minimale transportbewegingen en een minimaal beslag op primaire grondstoffen die normaal gesproken voor de aanleg van beschoeiingen worden gebruikt. De GEOWALL® is daardoor veel goedkoper dan iedere andere oplossing voor beschoeiingen en heeft een significant lagere milieu-footprint dan bijvoorbeeld beton, staal of hout. Ons doel is om de techniek zo laagdrempelig als mogelijk op de markt te zetten, waardoor iedere waterbouwkundige aannemer het voor de eindgebruiker kan bouwen. We ontwikkelen momenteel een detailboek waarmee voor verschillende situaties eenvoudig een GEOWALL® ontworpen en uitgevoerd kan worden. Samen met TNO werken we momenteel ook aan een soort receptenboek. Daarin wordt voor alle denkbare bodemsoorten en lokale omstandigheden de ideale combinatie van binder, persdruk en constructiedikte bepaald. Om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit en de waterbergingscapaciteit voldoende blijft, moeten watergangen toch al uitgebaggerd worden. Omdat onze opdrachtgevers als waterschappen, havenbedrijven en gemeentes normaal gesproken moeten betalen voor zowel het transport als de opslag van bagger, kan dit budget nu benut worden voor het bouwen van waterkeringen. Dit extra kostenvoordeel komt nog eens bovenop het feit dat de GEOWALL® al 25-50% goedkoper is dan een houten beschoeiing.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO