Modulo Milieustraten

R5-Recycle Centrum

Bedrijfsnaam Modulo Milieustraten
KvK Nummer 32124452
Website www.modulo-beton.nl
Beschrijving onderneming Modulo Milieustraten ontwerpt, bouwt en beheert milieustraten. Samen met de klant. Co-creatie! Creatief, innovatief én met kennis van zaken. Door de flexibele betondelen, worden gebruiksvriendelijke duurzame milieustraten gebouwd die na verloop van tijd weer kunnen worden aangepast, uitgebouwd, verplaatst en hergebruikt. Afhankelijk van de veranderende omgevings-, en wetgevingseisen. Met maximale ruimtebenutting onder het bordes en minimale (kapitaal)kosten. Onze visie: De milieustraat neemt in en geeft door. De milieustraat is daarom ook veel meer dan een milieuvriendelijke plek om afval te dumpen. Het is een conversiepunt. Een circulatiepunt waar mensen spullen en materiaal nieuwe gebruiksmogelijkheden geven. Uit het oude groeit het nieuwe. Daarom wil Modulo van de milieustraat een sympathieke, uitnodigende plek maken waar mensen betrokken worden bij de natuurlijke cyclus van afval, hergebruik en creatie. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid.
Naam innovatie R5-Recycle Centrum
Beschrijving innovatie Wij hebben voor de gemeentemarkt het R5-Recycle Centrum ontwikkeld. Dit is een integraal en flexibel milieustratenconcept die de gemeente een praktische mogelijkheid biedt om de circulaire economie en social return i.k.v. de Participatiewet te combineren en te integreren. R5 staat voor: Re-cycle, Re-fresh, Re-pair, Re-use, Re-integrate. Bij het R5-Recycle centrum worden bovenop de milieustraat goederen en grondstoffen aangeleverd door de inwoners en worden de ruimten onder het bordes ingericht als erkende leerwerkplek. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt wordt zo de kans geboden een re-integratie traject te volgen. Voordat de mensen afval/grondstoffen in de daarvoor bestemde containers gooien, wordt beoordeeld of het materiaal en/of de goederen hergebruikt kunnen worden. Dit voorkomst onnodige verspilling en verlengt de levenscyclus van de oorspronkelijke goederen. Hergebruik wordt hierdoor gestimuleerd en het aanspreken van nieuwe grondstoffen wordt voorkomen. Voorbeelden van activiteiten onder het bordes zijn: fietsen repair, het pimpen van oude meubels, meubels maken van sloophout, het demonteren van computerapparatuur, een koffiecorner, educatiecentrum voor kids, kleding sorteren, openhaardhout preparatie, Repair Café, Afval Loont, Retourette, nieuw kunst van afval, materialen ruil etc. Dit alles onder regie van de gemeente en eventueel aangesloten werkbedrijven in samenwerking met lokale ondernemers en verenigingen. Vervolgens kunnen de geüpcyclede producten in de betrokken kringloopwinkels of op leegstaande A-locaties weer in het consumentencircuit worden gebracht.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De innovatie heeft betrekking op de Participatiewet en het bevorderen van de circulaire economie. De Participatiewet is sinds 2015 van kracht. De overheid wil meer mensen, ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, aan het werk krijgen. Het kenmerk van de Modulo milieustraat is, dat de ruimten onder het bordes benut kunnen worden voor de reeds hierboven vermelde activiteiten (fietsen repair, demonteren van computerapparatuur etc.) Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een erkende leerwerkplek. Tegelijkertijd wordt het ingeleverde afval, lees grondstoffen, ter plaatse geüpcycled naar nieuwe gebruiksmogelijkheden. R5 staat voor Re-cylce, Re-fresh, Re-pair, Re-use, Re-integrate. Bevorderen circulaire economie: De afvalbranche is de laatste tijd ongelooflijk in beweging. Elke inwoner van dorp of stad wordt door de overheid gestimuleerd om het afval beter te scheiden zodat waardevolle grondstoffen niet verloren gaan. Ook Modulo denkt en doet circulair. We willen de milieustraat een sympathieke plek maken waar burgers graag naar toe gaan om hun “grondstoffen” te brengen. De plek wordt sympathieker zodra men ziet dat de spullen/materialen worden hergebruikt. Het wordt ook sympathiek omdat men ziet dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hier op zijn plaats zijn. De modulaire betonelementen zijn 100% herbruikbaar en gemakkelijk te verplaatsen. In het kader van wijzigende wetgeving en steeds meer gemeentelijke fusies is deze milieustraat een verantwoorde, toekomstbestendige investering. Daarnaast worden de betonelementen geproduceerd met secundaire grondstoffen (ecogranulaten).
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Op dit moment worden milieustraten meestal "Afvalbrengstations" genoemd. Bijna alle burgers binnen de gemeenten, komen jaarlijks op de milieustraat. In de beleving van de inwoners brengen ze hun afval weg. Wat nieuw en origineel is: Het nieuwe concept maakt van het afvalbrengstation een R5- recycle Centrum, een Upcylde perron. 1. Het concept bevordert social entrepreneurship doordat het in speelt op social return / de Participatiewet. Nieuw is het feit dat de ruimten onder de milieustraat worden benut voor leerwerkplekken, sorteerruimten, re-pair, 2. de milieustraat die gebouwd wordt is circulair en duurzaam.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO