Lo Minck Systemen BV

VeloComfort

Bedrijfsnaam Lo Minck Systemen BV
KvK Nummer 56409486
Website www.lo-minck.nl
Beschrijving onderneming Technisch ingenieursbureau
Naam innovatie VeloComfort
Beschrijving innovatie VeloComfort® is de conceptnaam van een transportbandsysteem voor tweewielers, waarmee gebruikers op locaties waar sprake is van een steile hellingshoek (> 22), hun tweewieler nagenoeg zonder krachtinspanning kunnen verplaatsen, zowel van beneden naar boven, als van boven naar beneden. VeloComfort®Down: Van boven naar beneden Aan de zijde van de trap wordt over de gehele lengte een borstelgoot geplaatst. De borstelgoot wordt samengesteld uit een hoogwaardige, duurzame en onderhoudsarme dubbelwandige aluminium goot, welke aan beide zijden is voorzien van borstellatten. Deze borstellatten worden over de gehele lengte afgeschermd door een RVS-afschermkap. De frictie van de borstelgoot zorgt ervoor dat de fiets tijdens de afdaling word afgeremd, waardoor de gebruiker zelf zijn/haar tempo kan bepalen. De entree en de uitloop van de transportband worden esthetisch, functioneel en veilig in het geheel geïntegreerd. VeloComfort®Down is geschikt voor alle fietsen waarbij de twee wielen achter elkaar staan, zowel voor fietsen met dunne als brede banden alsook voor lichte én zware fietsen. VeloComfort®Up: Van beneden naar boven De zijde van de trap wordt ingericht met een fietstransportband naar boven. De fietstransportband bestaat uit een hoogwaardige tandriem. De tandriem loopt in een duurzame, onderhoudsarme dubbelwandige aluminium goot en wordt aangedreven door een elektromotor. De entree en de uitloop van de transportband worden esthetisch, functioneel en veilig in het geheel geïntegreerd. De elektromotor wordt aan de zijkant van de transportband gepositioneerd. VeloComfort®Up is geschikt voor alle fietsen mét handremmen, waarbij de twee wielen achter elkaar staan, zowel voor fietsen met dunne als brede banden alsook voor lichte én zware fietsen. Ook fietsen zonder handrem kunnen middels het systeem naar boven worden getransporteerd. Echter, bij dergelijke fietsen vereist het opgaande transport iets meer begeleiding van de gebruiker. De fietstransportband wordt geactiveerd zodra de geïntegreerde sensoren een fiets detecteren en pas weer stopgezet indien de transportband volledig vrij is van fietsen.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Traditionele oplossingen Steile hellingshoeken zijn reeds jarenlang een groot obstakel voor fietsers, waarvoor feitelijk geen goede oplossing voorhanden was. De meest gebruikte oplossing is de traditionele fietsgoot, meestal een u-profiel welke op de trappen is gemonteerd. Deze goten bieden de fietser weliswaar een voorziening om zijn/haar fiets iets eenvoudiger van boven naar beneden of van beneden naar boven te begeleiden, maar het ontlast de fietser geenszins. Het naar boven begeleiden van de fiets kost vaak nog een hele inspanning en in de omgekeerde richting (van boven naar beneden) kost het vaak enige moeite om de fiets, in haar poging zo snel mogelijk naar beneden te rijden, onder controle te houden. De afgelopen jaren is er een aantal alternatieven voor de traditionele fietsgoot ontwikkeld, zoals bijv.: a. De fietslift in Trondheim (Noorwegen); dit is een railsysteem, waarbij de fietser op de fiets blijft zitten en hij/zij één voet op een soort meenemer plaatst. De fietser wordt vervolgens naar boven begeleidt. Dit systeem vereist enige handigheid van de gebruikers en is niet ongevaarlijk. Bovendien blijkt, getuige de vele Youtube-filmpjes, dat het systeem oneigenlijk wordt gebruikt, bijv. door kinderen die zich al dan niet met skateboard naar boven laten transporteren. b. Fietsliften, zoals persoonsliften; fietsliften zijn niet alleen duur in aanschaf, ook de onderhoudskosten kunnen fors oplopen. Het nadeel van een fietslift is bovendien dat slechts een beperkt aantal fietsers (soms slechts één fietser) kan worden verplaatst. Gevolg; rijvorming. c. Fietstransportsystemen waarbij de fiets wordt voortgedreven, bijv. door meenemers of haken. Het grote nadeel van dit soort systemen is dat het systeem de snelheid bepaalt en dus niet de gebruiker. Dit kan resulteren in gevaarlijke situaties, bijv. indien een gebruiker de systeemsnelheid niet kan volgen en als gevolg daarvan de fiets moet loslaten. Bovendien zijn meenemers of haken kwetsbaar (vandalisme) of onveilig (systeemopeningen door transport van meenemers, oneigenlijk gebruik). Geen van de bovengenoemde oplossingen voldoet aan vier belangrijke criteria: - Gebruiksgemak (bijv. minimale krachtinspanning) - Functionaliteit (geen oponthoud/geen rijvorming) - Veiligheid (gebruiker bepaalt zelf zijn/haar tempo) - Duurzaamheid/Robuustheid (geschikt voor intensief gebruik) De oorsprong van VeloComfort Lo Minck Systemen heeft al jarenlang een goede relatie met de gemeente Amsterdam. In dat kader ontwikkelen wij met regelmaat slimme maatwerkoplossingen. In het najaar van 2013 heeft het Projectmanagement Bureau Amsterdam bij ons de vraag neergelegd een goede oplossing te ontwikkelen voor de steile toegangstrap naar de fietsenstalling naast Paradiso. Al jarenlang belemmert deze steile trap de toegankelijkheid van de fietsenstalling met als gevolg dat potentiële gebruikers de stalling niet gebruiken of de aanwezige beheerder vragen de fiets voor hen naar beneden of naar boven te brengen. Een zeer onwenselijke situatie dus! Op basis van de vraagstelling van Amsterdam zijn wij gaan nadenken over een oplossing die zou voldoen aan de genoemde criteria: gebruiksgemak, functionaliteit, veiligheid en duurzaamheid/robuustheid. Op basis van enkele tests in onze eigen werkplaats bleek al snel dat iedere vorm van directe aandrijving van de fiets nooit zou voldoen aan de gestelde criteria, met name het veiligheidscriterium. Een andere denkwijze was dus noodzakelijk. In onze zoektocht naar een geschikte oplossing bracht een borsteltje dat in onze bedrijfskeuken lag een nieuwe denkwijze. Het borsteltje werd doormidden gezaagd en beide delen tegenover elkaar geplaatst. Op basis van deze test bleek dat de frictie van de borstels de fiets afremde. Het idee voor de borstelgoot was geboren! Het borstelprincipe is vervolgens in diverse uitvoeringen en prototypes uitgewerkt; van korte aangedreven modules tot volledige borstelbanden. In dit proces is de hulp ingeroepen van diverse partijen, zoals bijvoorbeeld een leverancier van industriële borstels. Het gehele ontwikkelproces heeft in totaal circa 4 maanden geduurd. Dit proces heeft geresulteerd in de huidige borstelgoot dat binnen het VeloComfort®-concept wordt toegepast voor het traject ‘van boven naar beneden’’. De frictie van de borstels zorgt ervoor dat de fiets wordt afgeremd en dat de gebruiker bij wijze van spreken met één hand aan de fiets de fiets naar beneden begeleidt. Het principe van de borstelgoot is inmiddels door Lo Minck Systemen gepatenteerd. Synchroon aan de borstelband (van boven naar beneden) is een tandriemband (van beneden naar boven) ontwikkeld. Deze tandriemband is gebaseerd op de toepassing van hoogwaardige industriële componenten en wordt geactiveerd op basis van detectie van een fiets. Zodra een fiets op de transportband wordt geplaatst wordt de band geactiveerd en de fiets naar boven begeleidt. Voor zowel de borstelgoot als de tandriemband geldt dat het de fietser ontlast in de weg naar boven of beneden. Dit betekent niet dat de fietser helemaal niets meer hoeft te doen; hij/zij wordt weliswaar ontlast, maar moet de fiets wel zelf begeleiden. Algemene beschrijving VeloComfort® is een gepatenteerd fietstransportsysteem, waarmee gebruikers op locaties waar sprake is van steile hellingshoeken, zoals trappen naar fietskelders of fietsbruggen, hun tweewielers nagenoeg zonder krachtinspanning kunnen verplaatsen. Zowel van boven naar beneden als van beneden naar boven. VeloComfort®: Van boven naar beneden (= borstelgoot) Aan de linkerzijde van de trap (gezien vanaf de onderzijde van de trap) wordt over de gehele lengte een borstelgoot geplaatst. De borstelgoot wordt samengesteld uit een hoogwaardige, duurzame en onderhoudsarme dubbelwandige aluminium goot, welke aan beide zijden is voorzien van borstellatten. Deze borstellatten worden over de gehele lengte afgeschermd door een RVS-afschermkap. De frictie van de borstels zorgt ervoor dat de fiets tijdens de afdaling wordt afgeremd, waardoor de gebruiker zelf zijn/haar tempo kan bepalen. De entree en de uitloop van de transportband worden esthetisch, functioneel en veilig in het geheel geïntegreerd. VeloComfort® is geschikt voor alle fietsen waarbij de twee wielen achter elkaar staan, zowel voor fietsen met dunne als brede banden alsook voor lichte én zware fietsen. VeloComfort®: Van beneden naar boven (= tandriemband) De rechterzijde van de trap wordt ingericht met een fietstransportband naar boven. De fietstransportband bestaat uit een hoogwaardige tandriem. De tandriem loopt in een duurzame, onderhoudsarme dubbelwandige aluminium goot en wordt aangedreven door een elektromotor. De entree en de uitloop van de transportband worden esthetisch, functioneel en veilig in het geheel geïntegreerd. De elektromotor wordt aan de zijkant van de transportband gepositioneerd. VeloComfort® is geschikt voor alle fietsen met handremmen, waarbij de twee wielen achter elkaar staan, zowel voor fietsen met dunne als brede banden alsook voor lichte én zware fietsen. Ook fietsen zonder handrem kunnen middels het systeem naar boven worden getransporteerd. Echter, bij dergelijke fietsen vereist het opgaande transport iets meer begeleiding van de gebruiker. De fietstransportband wordt geactiveerd zodra de geïntegreerde sensoren een fiets detecteren en pas weer stopgezet indien de transportband volledig vrij is van fietsen. Voordelen: - Het overbruggen van steile hellingshoeken met minimale inspanning - De gebruiker bepaalt zijn/haar eigen tempo - Toepasbaar op binnen- én buitenlocaties - Onderhoudsarm - Veilig VeloComfort® in de praktijk Het eerste VeloComfort®-systeem, de wereldprimeur, is eind april 2014 in Amsterdam (Paradiso-stalling) geïnstalleerd. Het systeem is inmiddels ruim 6 maanden operationeel, dit tot groot enthousiasme van de gebruikers, de beheerder en Amsterdam. De toegankelijkheid van de stalling is enorm verbeterd, zelfs eigenaren van bakfietsen stallen hun fiets nu met veel plezier in de Paradiso-stalling. Het tweede systeem is onlangs geïnstalleerd in de Willem Wilmink-stalling in Enschede. Ook een wereldprimeur, want dit is het eerste VeloComfort®-systeem dat is gebaseerd op een zgn. geknikt trap, bestaande uit 3 hellingen en 2 bordessen. Een derde systeem wordt binnenkort in Utrecht geïnstalleerd. Inmiddels is er veel belangstelling voor VeloComfort®, zowel nationaal en internationaal. Het blijkt dat niet alleen gemeenten en overheden worstelen met steile hellingen/trappen, maar bijv. ook veel appartementencomplexen, rederijen et cetera. aal circa 4 maanden geduurd. Dit proces heeft geresulteerd in de huidige borstelgoot dat binnen het VeloComfort®-concept wordt toegepast voor het traject ‘van boven naar beneden’’. De frictie van de borstels zorgt ervoor dat de fiets wordt afgeremd en dat de gebruiker bij wijze van spreken met één hand aan de fiets de fiets naar beneden begeleidt. Het principe van de borstelgoot is inmiddels door Lo Minck Systemen gepatenteerd. Synchroon aan de borstelband (van boven naar beneden) is een tandriemband (van beneden naar boven) ontwikkeld. Deze tandriemband is gebaseerd op de toepassing van hoogwaardige industriële componenten en wordt geactiveerd op basis van detectie van een fiets. Zodra een fiets op de transportband wordt geplaatst wordt de band geactiveerd en de fiets naar boven begeleidt. Voor zowel de borstelgoot als de tandriemband geldt dat het de fietser ontlast in de weg naar boven of beneden. Dit betekent niet dat de fietser helemaal niets meer hoeft te doen; hij/zij wordt weliswaar ontlast, maar moet de fiets wel zelf begeleiden. Algemene beschrijving VeloComfort® is een gepatenteerd fietstransportsysteem, waarmee gebruikers op locaties waar sprake is van steile hellingshoeken, zoals trappen naar fietskelders of fietsbruggen, hun tweewielers nagenoeg zonder krachtinspanning kunnen verplaatsen. Zowel van boven naar beneden als van beneden naar boven. VeloComfort®: Van boven naar beneden (= borstelgoot) Aan de linkerzijde van de trap (gezien vanaf de onderzijde van de trap) wordt over de gehele lengte een borstelgoot geplaatst. De borstelgoot wordt samengesteld uit een hoogwaardige, duurzame en onderhoudsarme dubbelwandige aluminium goot, welke aan beide zijden is voorzien van borstellatten. Deze borstellatten worden over de gehele lengte afgeschermd door een RVS-afschermkap. De frictie van de borstels zorgt ervoor dat de fiets tijdens de afdaling wordt afgeremd, waardoor de gebruiker zelf zijn/haar tempo kan bepalen. De entree en de uitloop van de transportband worden esthetisch, functioneel en veilig in het geheel geïntegreerd. VeloComfort® is geschikt voor alle fietsen waarbij de twee wielen achter elkaar staan, zowel voor fietsen met dunne als brede banden alsook voor lichte én zware fietsen. VeloComfort®: Van beneden naar boven (= tandriemband) De rechterzijde van de trap wordt ingericht met een fietstransportband naar boven. De fietstransportband bestaat uit een hoogwaardige tandriem. De tandriem loopt in een duurzame, onderhoudsarme dubbelwandige aluminium goot en wordt aangedreven door een elektromotor. De entree en de uitloop van de transportband worden esthetisch, functioneel en veilig in het geheel geïntegreerd. De elektromotor wordt aan de zijkant van de transportband gepositioneerd. VeloComfort® is geschikt voor alle fietsen met handremmen, waarbij de twee wielen achter elkaar staan, zowel voor fietsen met dunne als brede banden alsook voor lichte én zware fietsen. Ook fietsen zonder handrem kunnen middels het systeem naar boven worden getransporteerd. Echter, bij dergelijke fietsen vereist het opgaande transport iets meer begeleiding van de gebruiker. De fietstransportband wordt geactiveerd zodra de geïntegreerde sensoren een fiets detecteren en pas weer stopgezet indien de transportband volledig vrij is van fietsen. Voordelen: - Het overbruggen van steile hellingshoeken met minimale inspanning - De gebruiker bepaalt zijn/haar eigen tempo - Toepasbaar op binnen- én buitenlocaties - Onderhoudsarm - Veilig VeloComfort® in de praktijk Het eerste VeloComfort®-systeem, de wereldprimeur, is eind april 2014 in Amsterdam (Paradiso-stalling) geïnstalleerd. Het systeem is inmiddels ruim 6 maanden operationeel, dit tot groot enthousiasme van de gebruikers, de beheerder en Amsterdam. De toegankelijkheid van de stalling is enorm verbeterd, zelfs eigenaren van bakfietsen stallen hun fiets nu met veel plezier in de Paradiso-stalling. Het tweede systeem is onlangs geïnstalleerd in de Willem Wilmink-stalling in Enschede. Ook een wereldprimeur, want dit is het eerste VeloComfort®-systeem dat is gebaseerd op een zgn. geknikt trap, bestaande uit 3 hellingen en 2 bordessen. Een derde systeem wordt binnenkort in Utrecht geïnstalleerd. Inmiddels is er veel belangstelling voor VeloComfort®, zowel nationaal en internationaal. Het blijkt dat niet alleen gemeenten en overheden worstelen met steile hellingen/trappen, maar bijv. ook veel appartementencomplexen, rederijen et cetera.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel VeloComfort lost een veelvoorkomend en toenemendprobleem op, op een heel simpele manier. De oplossing met de borstellatten is feitelijk te simpel voor woorden, maar nooit is er een bedrijf op dit principe gekomen. De gedachte ging altijd uit naar te complexe, onveilige oplossingen. Zonder uitzondering is iedereen zeer enthousiast over de borstelgoot en blijkt de markt veel groter dan verwacht. VeloComfort past als uitvinding perfect binnen de Nederlandse cultuur (immers, Nederland is een fietsland) en biedt aanzienlijke exportkansen. Vorig jaar is een Nederlands patent op de borstelgoot aangevraagd. Gezien de internationale interesse wordt momenteel uitbreiding naar een wereldpatent overwogen. Meer informatie en video's over VeloComfort: www.lo-minck.nl/fietsparkeren/velocomfort.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO