Linthorst Installatietechniek

Vaitec

Bedrijfsnaam Linthorst Installatietechniek
KvK Nummer 08185413
Website www.linthorst-installatietechniek.nl
Beschrijving onderneming Linthorst Installatietechniek is een dynamisch familiebedrijf uit Apeldoorn. Als een van de grotere totaalinstallateurs van Nederland werken we dagelijks met onze bouwpartners aan technische oplossingen in de gebouwde omgeving en de industrie. Innovatie zit in onze genen. Als kennis gedreven installateur zijn we in staat zelf technieken te bedenken en ontwikkelen. Van engineer tot monteur, iedereen werkt nauw met elkaar samen zodat kennis kan worden overgedragen en nieuwe ideeën kunnen worden uitgedacht. In 2013 is Linthorst in consortiumverband gestart met Vaporsol BV. Dit bedrijf biedt oplossingen voor een groot actueel probleem: verontreiniging van de atmosfeer door het vrijkomen van vluchtige organische stoffen. Vaporsol zet zich in voor de bestrijding van alle soorten VOC’s (Volatile Organic Compounds) die vrijkomen bij de productie, opslag en transport van organische brandstoffen. Met een sterke focus op de sector scheepvaart, ontwikkelden we dampverwerkingsinstallatie Vaitec.
Naam innovatie Vaitec
Beschrijving innovatie In een tijdsbestek van 5 jaar ontwikkelden we Vaitec, een dampverwerkingsinstallatie die verontreinigde dampen afvangt, filtert en verwerkt, zodat ze niet in de atmosfeer terecht komen. Dit gebeurt door middel van een unieke vernevelingstechniek, waarbij de verontreinigde deeltjes zich binden aan een speciale vloeistof, die apart wordt afgevangen en verwerkt. De vloeistof bestaat volledig uit natuurlijke producten. Het idee voor de ontwikkeling van Vaitec is ontstaan door de uitstoot van VOC’s in havengebieden. Een van de leden van het consortium is werkzaam in de binnenvaart en wilde hiervoor een oplossing aandragen. Daarnaast zijn/worden de regels van de overheid aangescherpt met betrekking tot emissiebeleid. In 2014 en 2015 is Vaitec meerdere malen getest in de haven van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. De resultaten zijn verbluffend. De tanks van de schepen zijn ontgast met een rendement van 99,5%. Dat wil zeggen dat de totale luchtemissie, die normaal vrijkomt bij het ontgassen, nu is teruggebracht naar 0,5%.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Bij het laden, lossen, overslag gaam en ontgassen van schepen en opslagtanks van olie en benzine ontstaan zogeheten vluchtige organische koolwaterstoffen die achterblijven in de tanks en schepen. Deze veroorzaken stankoverlast en milieuverontreiniging en kunnen bij langdurige blootstelling schadelijk zijn voor de gezondheid. De Haven van Rotterdam en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben daarom ingezet op een emissiebeleid met zoveel mogelijk reductie voor vluchtige organische stoffen. Met ingang van 1 januari 2015 is gecontroleerde dampverwerking van benzeen verplicht voor binnenvaart- en zeeschepen in Zuid Holland en Noord Brabant. In 2016 volgen beladingen met benzeen houdende producten. Diverse havenbedrijven en ondernemingen binnen de Chemische en Petrochemische productie-omgeving voelen de maatschappelijke noodzaak om milieu- en volksgezondheid beschermingsmaatregelen te treffen en te verbeteren. Hierdoor is er een grotere druk ontstaan om betere, efficiënte dampverwerkingseenheden te ontwikkelen.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Vaitec kan als enige in de markt de gassen van gemengde en ongemengde vluchtige stoffen op zo’n manier verwerken dat er hergebruik van gassen mogelijk is. Met deze dampverwerkingsinstallatie loopt de reductie van gassen op tot 99,5%, waardoor de installatie ruimschoots voldoet aan de huidige en toekomstige milieueisen. Na een ontgassingsperiode van 2-12 uur (afhankelijk van de grootte van het schip, soort gas en de temperatuur) is de concentratie VOC minder dan 10% LEL (Lower Explosion Limit), het voorgestelde wettelijk toegestane percentage op binnenwateren en in havens. Hoe werkt het? Het ontgassen gebeurd met een unieke techniek, waarbij een fijn verdeelde nevel allerlei verontreinigingen in emissies kan binden. Deze verontreinigingen variëren van vluchtige koolwaterstoffen tot allerlei hinderlijke geuren. Zowel polaire (in water oplosbare) als apolaire stoffen kunnen afgevangen worden. De nevel met verontreinigingen wordt vervolgens door een drietrap filter gestuurd en opgevangen in containers. Hoe dit precies in zijn werk gaat is te zien in onze animatie: https://youtu.be/P4-H_pvh7SM of op onze website www.vaporsol.com

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO