KWIC Transfusion Safety BV

KWIC Temperature Monitoring System

Bedrijfsnaam KWIC Transfusion Safety BV
KvK Nummer 58247386
Website www.kwic.nl
Beschrijving onderneming KWIC Transfusion Safety stelt zich ten doel om de kwaliteit van het transfusieproces te verbeteren met behulp van Innovatieve Informatie en Communicatie Technologie (ICT).
Naam innovatie KWIC Temperature Monitoring System
Beschrijving innovatie Het systeem bestaat uit een RFID tag met temperatuur sensor die in een bloedzaklabel is geïntegreerd. Zodra de bloedzak is geproduceerd, wordt productinformatie: donor-ID, bloedgroep, houdbaarheidsdatum en temperatuur limieten in de tag geprogrammeerd. Vanaf dit moment wordt de bloedzak het gehele traject gevolgd, van donor tot transfusie patiënt, waarbij continue de temperatuur wordt gelogd. Voordat het bloed aan de patiënt wordt getransfundeerd, wordt gecontroleerd of het bloed veilig kan worden toegediend. De temperatuur waaraan het bloed gedurende het gehele proces is blootgesteld, de houdbaarheid datum, en of het de juiste bloedgroep betreft.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Jaarlijks overlijden mensen wereldwijd doordat bloed van de verkeerde bloedgroep ontvangen. Met dit open source systeem is het mogelijk alle bestaande toediening systemen uit te breiden met extra controles die de veiligheid van de patiënt waarborgen. Bloed dat overblijft bij een operatie (10-15%), wordt vernietigd omdat niet zeker is of het bloed onder de juiste temperatuur is bewaard. Als zeker is dat het bloed onder de maximale temperatuur is bewaard, kan het bloed voor een andere patiënt gebruikt worden. Op dit moment wordt bloed toegediend zonder dat bekend is of het onder de juiste condities is bewaard (Tijdens pilots bleek dat 25% van de bloedproducten te warm is geworden). Als bloedproducten te warm zijn geweest, dan groeien de bacteriën en sterven bloedcellen af. Dit kan bloedvergiftiging en schade aan organen tot gevolg hebben. Door dat precies bekend is waar de bloedzak zich bevindt (tracking en tracing), kan bij besmette donoren de zak getraceerd worden, en wordt voorkomen een patiënten besmet raakt.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er zijn door grote bedrijven diverse pogingen ondernomen om een tracking en tracing, of een kwaliteit systeem voor bloed te ontwikkelen, maar al deze pogingen zijn gestaakt wegens technische problemen. KWIC heeft op bais van een aantal pilots en jaren van ervaring een oplossing gevonden waarmee alle huidige problemen worden opgelost. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe innovatieve RFID chip in combinatie met een cloud based ICT systeem en een app op een handheld device.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO