Itter B.V.

Futurion

Bedrijfsnaam Itter B.V.
KvK Nummer 05067513
Website www.itter.nl
Beschrijving onderneming In 1976 heeft Henk Wiersma het bedrijf Itter B.V. opgericht dat zich richt op het bewerken van aluminium profielen. De toekomst van een metaalbedrijf in Nederland wordt bepaald door de manier waarop het in staat is een duidelijke focus te kiezen op product of proces. De focus van Itter B.V. ligt op een kwalitatief hoogwaardig duurzaam productieproces.
Naam innovatie Futurion
Beschrijving innovatie Men wil een compleet zelfvoorzienende en zelfwerkende productiefaciliteit, genaamd Futurion, realiseren dat in staat is om kwalitatief hoogwaardige aluminium producten in kleine series te vervaardigen. De bouw van deze duurzame zelf opererende en manarme productiefaciliteit wordt in juni 2015 gerealiseerd. In de oude productieruimte is een deel van het productieproces al reeds volledig geautomatiseerd. In Futurion vindt de metaalbewerking van de toekomst plaats. Middels moderne apparatuur en innovatieve zelfstandig opererende productie- en logistieke processen wil men een manarme productieproces realiseren. Het is ‘lean production’ in enkelstuks door innovatieve procestechnologie. De fabriek wordt gekenmerkt door een zeer hoge graad van automatisering in machines en productiebesturing. Het productieproces is op afstand te beheren en te controleren (procesinnovatie). Medewerkers zijn niet meer gebonden aan 1 werkplek, maar kunnen op alle machines een taak uitvoeren (sociale innovatie). Futurion maakt innovatief produceren mogelijk door vergaande procesinnovaties. Daarbij wordt er energieneutraal geproduceerd (duurzaam)Dit is uniek en nieuw voor de sector. In de visie van Itter B.V. gaan natuur en techniek met respect met elkaar om en daarom vindt men het erg belangrijk dat er zo min mogelijk energie verloren gaat. Derhalve wordt het een duurzaam energiezuinige productiefaciliteit dat toekomstbestendig is in innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Groot probleem is het verschuiven van productielocaties naar Oost-Europa en Aziatische landen i.c.m. hoge loonkosten en regeldruk in Nederland en de afnemende interesse voor techniek bij jongeren. Risico = Nederland niet meer concurrerend. Door innovatieve procesinnovaties en productiefaciliteiten (zoals Futurion is) kunnen productiebedrijven kwalitatief, flexibel en prijstechnisch concurrerend zijn. Daarbij is er een gebrek aan vakmensen. Futurion biedt een oplossing door mensen flexibel en werkplekonafhankelijk functies aan te bieden. Daarbij levert Futurion een grote maatschappelijke bijdrage aan milieu en duurzaamheid. Het doel is om de EPC met 25% lager te laten uitvallen dan bouwbesluit en het energiegebruik te reduceren met 487,09 Gigajoule door het pand optimaal te isoleren, energie-efficiënt te verwarmen en te verlichten en zonnepanelen te plaatsen. De EPC voor dit project komt uit op 0,464 (norm 1).
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Tot op heden zijn manarme productiestraten gericht op grootseriefabricage en niet op enkelstuks of prototype bouw. Futurion kan dit wel. Het is ‘lean’ in enkelstuksproductie. Innovatief produceren hangt direct samen met het organiseren van de bedrijfsprocessen (sociale innovatie). Medewerkers worden werkplekonafhankelijk ingezet (sociale innovatie). Futurion bestaat uit een kantoor, magazijn, in- en uitlaaddocks en een lange transportgang (aorta) die de twee productieruimtes met elkaar verbindt. Naast het opwekken van de energie middels 336 zonnepanelen investeert men in het extra isoleren van wanden (RC 4,7) en plafond (RC 4,5), een lage temperatuurverwarming inclusief infraroodstralingspanelen en energiezuinige beglazing (u-waarde 1,1). Verder wordt er een innovatief energiezuinig lichtconcept geplaatst, genaamd de Hak4T Daylight extender. Dit unieke lichtconcept combineert daglichttoetreding met dynamische LED armaturen zodat het in staat is om op energiezuinige wijze daglicht te simuleren. Men ervaart het binnen alsof het een zonnige dag is. Dit stimuleert de productiviteit en welzijn van de medewerkers. Door continu automatisch op het gewenste moment een extra licht- en/of kleurintensiteit te bieden kan het energieverbruik sterk worden beperkt. De totale combinatie van de bovengenoemde maatregelen zorgen voor een duurzame en innovatieve productiefaciliteit in een gezond werkklimaat.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO