Inreda Diabetic B.V.

Libero - een kunstmatige alvleesklier

Bedrijfsnaam Inreda Diabetic B.V.
KvK Nummer 08165844
Website www.inredadiabetic.nl
Beschrijving onderneming Inreda Diabetic is een dynamisch en innovatief bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van een kunstmatige alvleesklier, een medisch hulpmiddel voor insuline-afhankelijke diabetespatiënten dat hun kwaliteit van leven aanzienlijk zal verbeteren. Het doel is om het apparaat geschikt te maken om op de markt te brengen, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt.
Naam innovatie Libero - een kunstmatige alvleesklier
Beschrijving innovatie Inreda Diabetic ontwikkelt en introduceert een medisch hulpmiddel (Libero) dat de kwaliteit van leven van diabetespatiënten revolutionair verbetert. Libero betekent een doorbraak op het gebied van diabetesbehandeling. Het is de eerste en enige geïntegreerde, bi-hormonale kunstmatige alvleesklier, een apparaat dat insuline-afhankelijke diabetespatiënten volledige dieet- en beweegvrijheid geeft. De Libero is een uniek apparaat waarbij alle componenten (zoals software, pomp, continue glucose monitor, hormoonampullen) geïntegreerd zijn in één systeem. Het principe van dit apparaat is innovatief, omdat het automatisch de bloedsuikerwaarden meet en reguleert door toediening van twee hormonen (insuline en glucagon). Het is ongekend dat voor de regulatie twee hormonen worden gebruikt, waardoor de bloedsuikerwaarden binnen de normale marges blijven. Inreda houdt het gebruik van de kunstmatige alvleesklier zo eenvoudig mogelijk, zodat iedereen de Libero gemakkelijk kan bedienen en begrijpen. Mede door de gebruiksvriendelijkheid van het apparaat zal de gebruiker zich minder “patiënt” voelen.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Diabetes komt steeds vaker voor. Wereldwijd lijden 387 miljoen mensen aan diabetes, een getal dat verwacht wordt te stijgen naar 592 miljoen in 2035. Al deze patiënten hebben een behandeling nodig. Zo’n behandeling is lastig, want als de patiënt de glucosewaarden niet goed kan reguleren ontwikkelt hij complicaties. 40-56% van de diabetes patiënten lijden aan een of meer chronische complicaties, zoals hart- en vaatziekten, nierfalen en blindheid. Om deze complicaties te voorkomen is het cruciaal om de bloedsuikerwaarden zo ‘normaal’ mogelijk te houden. Er zijn maar weinig diabetes patiënten die continu hun bloedsuikerwaarden goed kunnen regelen; met de Libero kan iedereen dat. Het gebruik van de Libero voorkomt deze maatschappelijk dure complicaties, wat zal leiden tot een aanzienlijke verlaging in de zorgkosten.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De Libero is de eerste en enige volledig geïntegreerde bi-hormonale, automatische kunstmatige alvleesklier die diabetespatiënten hun behandeling uit handen neemt. Alle componenten, het algoritme, de software en de bedrading, zijn ondergebracht in één systeem. Tevens werkt het apparaat met twee sensoren, die de glucose waarden van boven naar beneden en vice versa regelen. Bovendien is het systeem betrouwbaar doordat alle handelingen gemonitord worden en doorgestuurd naar computer of telefoon, wat ervoor zorgt dat zowel de patiënt als de zorgverlener snel en adequaat kan handelen als dat nodig is. Ook is de Libero een handzaam, draagbaar en gebruikersvriendelijk apparaat dat aan de veiligheidseisen voldoet doordat er voelbare en hoorbare alarmen zijn ingesteld. Kortom: de Libero is een doorbraak op het gebied van diabetes management.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO