IF Technology

Smart polder

Bedrijfsnaam IF Technology
KvK Nummer KvK Arnhem 09065422
Website www.iftechnology.nl/smart-polder
Beschrijving onderneming Fossiele brandstoffen raken uitgeput. Het klimaat verandert. Blijven we CO2 uitstoten of zoeken we naar alternatieven? Vanuit die gedachte is IF Technology ontstaan. IF Technology bestaat dit jaar 25 jaar. Sinds 1989 heeft IF meer dan 1.000 bodemenergieprojecten gerealiseerd. Wij hebben daarbij aan de wieg gestaan van de innovatie bodemenergie, een techniek die een grote bijdrage kan leveren aan de duurzame doelstellingen van de Nederlandse en Europese overheid. Op dit moment werken wij naast bodemenergie ook aan de ontwikkeling van Geothermie en energie uit oppervlaktewater waar de Smart polder uit is ontstaan.
Naam innovatie Smart polder
Beschrijving innovatie In Nederland staan meer dan 3000 gemalen. Ze borgen de waterveiligheid en waterkwaliteit in onze polders. IF voegt daar een innovatieve functie aan toe: het gemaal als energiecentrale voor duurzame thermische energie. In de smartpolder worden peilbeheer, zoetwatervoorziening en waterkwaliteitsverbetering gekoppeld aan het opwekken en efficiënter inzetten van duurzame energie. Door de verbinding van de water- en energie sector ontstaat een meerwaarde die zich laat vertalen in: energiebesparingen en vermindering van CO2 uitstoot, kostenbesparingen, verbetering van waterkwaliteit en het “stedelijk” klimaat. Voor het programma “kansen en de markt” van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden heeft IF Technology de potentie van de smart polder voor het Hoogheemraadschap Delfland in beeld gebracht. Deze verkenning laat zien dat met 9 van de 100 grote gemalen 516 GWht aan duurzame thermische energie geleverd zou kunnen worden. In verhouding tot andere duurzame energie bronnen: in de provincie Zuid-Holland is in 2011 ca. 550 GWh aan windenergie opgewekt door 155 windmolens.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Waterschappen hebben hoge doelstellingen op het gebied van energie besparing. Met de Smart polder gaat een gemaal meer energie opwekken dan dat het verbruikt. Dit kan een grote bijdrage hebben in de energie transitie. Door het slim inzetten van het gemaal kan het ook bijdragen aan het balanceren van ons elektriciteitsnet en elektriciteit opslaan in de polder. Daarnaast kan met het winnen van warmte de waterkwaliteit en het stedelijk klimaat worden verbeterd.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Door een innovatieve combinatie van bewezen technologieën wordt het Nederlandse waterbeheer een bron van duurzame energie. Een gemaal kan meer energie opwekken dan een windturbine en in Nederland staan meer dan 3000 gemalen.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO