HMC BV

Ship Dismantling Instrument (SDI)

Bedrijfsnaam HMC BV
KvK Nummer 39041791
Website www.hmc.nl
Beschrijving onderneming HMC is een onafhankelijk ingenieursbureau, werkzaam op de gebieden Maritieme Bedrijfswetenschappelijke Applicaties (MBA), Marine Services (MS) en Maritieme Educatie (ME). Onze diensten en producten zijn erop gericht de kwaliteit, veiligheid en efficiency van maritieme operaties op zee te verbeteren, alsmede aanzienlijk op kosten te besparen.
Naam innovatie Ship Dismantling Instrument (SDI)
Beschrijving innovatie Om schoonslopen te realiseren heeft HMC het Ship Dismantling Instrument (SDI) ontwikkeld. SDI is een combinatie van service en producten en heeft als doel het verantwoord slopen van offshore objecten (schepen, platforms en offshore productiemiddelen). HMC heeft de SDI gecombineerd met andere innovatieve technologieën zoals de beladingcomputer (CPC 2.0) en de Marine Quality Kit (MQK). Deze applicaties meten spanning en vermoeiing op de romp van het schip en controleren de stabiliteit tijdens de ontmanteling. Met de SDI wordt een compleet system geleverd wat continu de spanning en stabiliteit in de gaten houdt. Dit maakt het mogelijk om het schip al drijvend te slopen, in het droogdok leggen is hierdoor niet nodig. Dit kan veel geld besparen. Elke stap van het slopen wordt met onze SDI is van tevoren door HMC berekend
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Het NGO Shipbreaking platform dwingt scheepseigenaren hun verantwoordelijkheid voor veilige scheepsontmanteling te laten nemen. De toegenomen aanvoer van sloopschepen betekent voor Indiase scheepssloperijen meer werkgelegenheid en inkomsten. Recyclebare scheepsonderdelen leveren veel geld op, maar het slopen is zwaar en gevaarlijk werk, waarbij veel gewonden en zelfs doden vallen. Bij ontmanteling komen ook vaak giftige stoffen vrij die zeer schadelijk zijn voor mens en milieu. In India, en ook in Bangladesh en Pakistan, vindt de sloop op stranden plaats. Deze gigantische schepen worden zo hard mogelijk het strand opgevaren en daar ontmanteld. Deze manier wordt “beaching” genoemd. Het NGO Shipbreaking Platform is tegen beaching en vindt dat, zolang de werkomstandigheden voor mens en milieu niet verbeteren in deze landen, reders hun schepen daar niet moeten laten slopen. De afgelopen jaren stuurden Europese scheepseigenaren honderden schepen voor goedkope ontmanteling naar Zuid-Azië. Het gebrek aan goede afspraken over leefbaar loon, arbeidsvoorwaarden en veiligheids- en milieunormen maakt ontmanteling daar goedkoop en dus aantrekkelijk. De laatste jaren komen er steeds meer Europese schepen op de sloopstranden van India, Bangladesh, Pakistan (Turkije, West Afrika en het Verre Oosten) terecht. Sommige rederijen kiezen ervoor om hun schepen vol gevaarlijke stoffen daar te laten afbreken, waar de lonen laag zijn en de arbeidsomstandigheden slecht. Er zijn alternatieven, maar het schoon en veilig recyclen van schepen is een stuk duurder en daarom niet erg in trek bij rederijen. Toch wordt dit steeds meer afgedwongen door wetgeving en publieke druk. Onze SDI heeft als doel het verantwoord slopen van offshore objecten (schepen, platforms en offshore productiemiddelen).
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Er is op dit moment geen ander alternatief op de markt. Het slopen van schepen gaat nu op deze wijze door totdat er gebruik kan worden gemaakt van oplossingen zoals de SDI waarin je berekeningen kunt maken van tevoren. De maritieme industrie zou moeten investeren in de SDI om op een verantwoorde en schonere manier objecten te kunnen slopen. We kunnen het niet toestaan dat scheepseigenaren hun schepen nu verkopen aan lage lonen landen en op deze manier het probleem verschuiven.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO