Future Insight BV

DPT methodiek (inclusief het DPT-dashboard)

Bedrijfsnaam Future Insight BV
KvK Nummer 60276657
Website www.futureinsight.nl
Beschrijving onderneming Combinatie van techniek, it en psychologie verbinden we partijen ondersteund met high tech. We ondersteunen grootschalige projecten door inzicht te geven in generieke processen en maken deze efficienter door ondersteunende software in een open systeem
Naam innovatie DPT methodiek (inclusief het DPT-dashboard)
Beschrijving innovatie Future Insight heeft een eigen online applicatie ontwikkeld, het zogeheten DPT-dashboard. Het DPT-dashboard heeft als fundament de DPT-methodiek. Met de DPT-methodiek worden processen optimaal ingericht en kan zodoende de juiste Data worden gebruikt middels de beschikbare Tools. Hierbij: - is (project) data (D) in een open systeem leverbaar en beschikbaar; - zijn processen (P) het uitgangspunt en de basis; - kunnen alle stakeholders met hun eigen tools (T) blijven werken. Door het DPT-dashboard te gebruiken binnen projecten hebben stakeholders inzicht in het geheel van een project, hierdoor ervaren stakeholders meer plezier en nemen meer verantwoordelijkheid, met als resultaat een succesvoller verloop van het project.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie In grootschalige projecten in de leefomgeving -zoals de aanleg van wegen of woonwijken- werken veel partijen aan hetzelfde doel. Hier gaat veel informatie in om en balanceert men op een lijn van enerzijds feiten (gemaakte afspraken en kennis vanuit het project) en anderzijds onzekerheden (nog te nemen stappen in de praktijk). Wij maken processen inzichtelijk en koppelen slim digitaal dominante informatie aan genomen en te nemen acties. Dit bevordert samenwerking, werkt men sneller en veel gemaakte fouten en onnodige herhalingsactiviteiten worden aanzienlijk vermindert. Dit levert minder algehele frustratie op en een aanzienlijke kostenbesparing van minimaal 20% op de proceskosten.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Wij brengen bestaande elementen samen, en juist deze unieke samenkomst maakt de DPT-methodiek nieuw en origineel. Er is continue ontwikkeling op IT-gebied, men werkt met methodieken in grootschalige projecten en er bestaan een scala aan tools om de informatie te ontsluiten. Wij combineren dit slim en zien de wensen en eisen van de eindgebruiker als hoofdcriterium voor de ontwikkeling van deze synergie. Wij stellen altijd de vraag van de eindgebruiker centraal en richten het proces daarop in, dat is nieuw!

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiƫle Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO