Easypath Nederland BV

Energie neutraal verwarmd fietspad.

Bedrijfsnaam Easypath Nederland BV
KvK Nummer 08088741
Website www.easypath.nl
Beschrijving onderneming Easypath Is gespecialiseerd in het leveren en aanbrengen van hoogwaardige gekoppelde Prefab betonnen fietspadelementen.
Naam innovatie Energie neutraal verwarmd fietspad.
Beschrijving innovatie Op 2 fronten biedt Thermopath® oplossingen: 1 Onder zomerse weersomstandigheden: De basis van Thermopath® wordt gevormd door de Easypath® prefab betonnen elementen. Deze zijn ontwikkeld om de meest voorkomende ergernissen van fietsers en wegbeheerders weg te nemen. Denk aan hobbels, scheuren en losliggende tegels door opdrukkende boomwortels. Of slecht bereikbare kabels en leidingen bij geasfalteerde fietspaden, waarbij openbreken de enige remedie is. • Door grote prefab betonnen elementen (2,5 en 3 m lang) te ontwikkelen die op een gepatenteerde manier gekoppeld worden, ontstaat een stabiele verharding. • Boomwortels krijgen door de gelijkmatige drukverdeling voldoende tegenwicht • Het elementenprincipe zorgt voor een altijd bereikbare ondergrond zonder dure reparatiekosten. Hierdoor wordt aanzienlijk op kosten bespaard indien er onderhoud aan kabels en leidingen in de ondergrond dient te gebeuren. De grote elementen zijn eenvoudig op te nemen en te herplaatsen. • Thermopath® kan een bijdrage leveren aan de energetische balans van de WKO (warmte-koudeopslag) van gebouwen in de directe omgeving. 2 Onder winterse weersomstandigheden: De probleemstelling bij sneeuw, ijzel en bevriezing van fietspaden, is dat deze alleen gestrooid kunnen worden door kleiner materieel. Hierdoor duurt het langer voordat fietspaden ijs- en sneeuwvrij zijn. • Het strooien van fietspaden is voor de wegbeheerder relatief duur. • Milieutechnisch gezien, is zout belastend voor de omgeving en vanwege het agressieve karakter ook schadelijk voor wegmeubilair en kunstwerken. • Door het energieneutraal verwarmen van fietspaden met de betonnen elementen van Thermopath® vindt er minder uitstoot van gevaarlijke stoffen, als fijnstof en CO2 plaats. • Tevens kan restwarmte en/of rioolwarmte van gebouwen in de directe omgeving gebruikt worden Thermopath® te verwarmen.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De noodzaak en belang van Thermopath® is een maatschappelijk verantwoorde, duurzame, energieneutrale onderhoudsarme oplossing bieden voor het sneeuw- en ijsvrij houden fietspaden bij winterse omstandigheden en daarmee: • wegbeheerders ontzorgen, • (onderhouds-)kosten besparen, • minder verspilling van zout, • minder zout in het milieu, • Restwarmte en/of rioolwarmte gebruiken om de direct omliggende omgeving, die verhard is met Thermopath®, te verwarmen. • Andersom kan Thermopath® een bijdrage leveren aan de energetische balans van de WKO (warmte-koudeopslag) van gebouwen in de directe omgeving, • door de verhoogde veiligheid, minder kans op letselschade, • fietsers maximaal fietscomfort blijven bieden.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De innovatie zit hem in het feit dat energieneutrale verwarmde fietspaden in Europa nog niet bestaan. Tevens bestaan er geen fietspaden in Europa die voorzien zijn van een hoge intelligentie waardoor besparingen in aanleg en gebruik gerealiseerd wordt.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO