Dutch Sustainable Development BV

CHEMBEET

Suikerbieten

Bedrijfsnaam Dutch Sustainable Development BV
KvK Nummer 22038759
Website www.betaprocess.eu / www.dsdbv.com
Beschrijving onderneming DSD wil een belangrijke positie innemen bij de vorming van de groene economische sector. Door de ontwikkeling en commercialisering van toepas¬bare technologieoplossingen levert DSD een betekenisvolle bijdrage aan de verduurzaming van onze samenleving. Door als conceptontwikkelaar modellen en technieken te ontwikkelen en ver¬markten realiseert DSD toegevoegde waarde voor al haar stakeholders. Onze concepten genereren hoog¬waardige pro¬duc¬ten voor agro
Naam innovatie CHEMBEET
Beschrijving innovatie CHEMBEET is een demonstratieproject waarin wordt aangetoond hoe raffinage van suikerbieten via het concept van direct processing geoptimaliseerd wordt. Resultaat uit dit proces zijn hoogwaardige groene chemische producten als: biogas, ethanol en (wellicht later) butanol, melkzuur en azijnzuur. Het project wordt ondersteund met een subsidie van de Europese Unie (ERANET Biorefinery) voor marktrijpe innovaties, t.w.v. 500.000 euro. Naast DSD, zijn ook betrokken: Acrres (Wageningen UR), Van Antwerpen Milieutechniek en de Poolse universiteit van Warmia en Mazury. Maar wat houdt direct processing nu in? Direct processing maakt het mogelijk om de suikerbiet in zijn geheel te verwerken, direct – zonder voorbehandelingen. Het resultaat is een versnelling en hogere efficiency van het totale vergistingsproces, hetgeen leidt tot een hogere opbrengst en rendementsverbetering. DSD heeft een gepatenteerde pre-procesinstallatie ontwikkeld (dus geen vergister), welke gestoeld is op het direct processing principe: het Betaprocess. In eerste instantie zullen de demonstratieproeven in het CHEMBEET project – uitgevoerd bij Acrres in Lelystad – worden gedaan met suikerbieten als grondstof. Later zullen ook testen worden gedaan met mais en resten van fruit en de aardappelverwerkende industrie. Doel is de realisatie van een jaar-rond productieproces. Samengevat dient CHEMBEET als een etalage voor het consortium onder DSD; potentiële klanten en afnemers kunnen de gehele procesflow aanschouwen.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De wereldwijde chemische industrie is op zoek naar grondstoffen en processen om de productie van chemicaliën te verduurzamen. Deloitte en Rabobank verwachten de komende jaren miljardeninvesteringen in de chemische sector in Europa. Suikers zijn hierbij de ideale grondstof ter vervanging van de fossiele grondstoffen. Lang is gedacht dat suikers in Europa niet rendabel geproduceerd konden worden en, als gevolg, dat Europese chemiereuzen als Shell, Akzo en DSM hun ‘feedstocks’ uit verre oorden als Brazilië en de VS moesten halen. Er waren zelfs zorgen of de chemiesector in Europa nog wel een toekomst had, of dat het de productie naar andere landen moest verplaatsen. Vorig jaar is in een studie van Deloitte al aangetoond dat deze uitgangspunten niet op feiten zijn gebaseerd. De suikerbiet is in staat om de concurrentie aan te gaan met suikerriet uit Brazilië en mais uit de VS. En het Betaprocess is de meest rendabele techniek om suikers te winnen uit suikerhoudende gewassen als de suikerbiet. Daarmee is in potentie een enorme afzetmarkt aangeboord – in Europa en daarbuiten. Zo zijn reeds concrete informatieverzoeken gekomen van (grote) Nederlandse en Europese bedrijven en vanuit Canada. Maar het project CHEMBEET heeft naast de economische belangen ook een positieve impact op onze leefomgeving. Het project gaat uit van local-for-local productie door grondstoffen uit de omgeving te betrekken. Dat bespaart uitstoot door transport en logistiek. Daarnaast worden in CHEMBEET de mogelijkheden onderzocht om de reststromen (water en CO2) te gebruiken voor de productie van algen. Tot slot tackelt het project een ander probleem waar maar weinig mensen van op de hoogte zijn. Met het verdwijnen van de suikerproductie in Nederland, worden er minder suikerbieten geteeld door boeren. De suikerbiet is echter een bijzonder gewas: het houdt de grond gezond, het zet de meeste CO2 om in O2 en is belangrijk als wisselgewas, tussen de oogst van andere gewassen door, resulterend in betere, hogere opbrengsten van deze gewassen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de productiviteit van de landbouw significant achteruitgaat wanneer er minder suikerbieten worden geteeld. CHEMBEET biedt nieuwe inkomensmogelijkheden voor Nederlandse (en Europese) boeren om suikerbieten te telen. Deze keer niet voor de productie van dikmakende witsuikers, maar duurzame grondstoffen voor de chemie!
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het CHEMBEET project is uniek in de wereld; er is momenteel niet iets vergelijkbaars te verkrijgen op de markt. Er is zeer veel R

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO