de Waterlelie b.v.

De Taaktuner

Bedrijfsnaam de Waterlelie b.v.
KvK Nummer 18040535
Website www.taaktuner.nl
Beschrijving onderneming Houder van intellectuele eigendommen, exploiteren Taaktuner.
Naam innovatie De Taaktuner, inzicht in tijd
Beschrijving innovatie De Taaktuner is een online tool voor inzicht in de werkvoorraad van drukke professionals. De Taaktuner zet de feiten over beschikbare en gevraagde tijd op de rij en biedt de gebruiker diepgaand inzicht in werkdrukpieken en -dalen, afhankelijkheden en mogelijkheden. De Taaktuner biedt voor organisaties een overzicht van oplossingsmogelijkheden en adviezen voor zelforganisatie, samenwerkingsmogelijkheden in teams en een structuur voor het delegeren van zeggenschap over tijd. De Taaktuner wordt toegepast bij dialoog over prioriteiten en samenwerking in een omgeving waarin tijd schaars is. De diagnose is een individuele verantwoordelijkheid; dialoog en handelen een samenwerkingsopgave. Diagnose, dialoog en doen vormen een regelkring die kan worden verankerd in de persoonlijke werkwijze van de professional én in een organisatie of netwerk.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Nog niet eerder is het organiseren van tijd zowel conceptueel als instrumenteel benaderd vanuit het perspectief van zelforganisatie en netwerksturing. Dit is van belang, omdat veranderingen steeds sneller gaan. Zo ontstaat een nieuw besef van tijd. Wij waren vertrouwd met lineaire tijd en cyclische tijd, maar nu ontwikkeld zich ‘exponentiële tijd’, waardoor de tijd steeds meer onder druk komt te staan. Ooit waren productiefactoren arbeid en kapitaal het meest schaars, tot voor kort was dit kennis en inmiddels is tijd het meest kritische element. Het organiseren van tijd bepaalt dus de productiviteit van professionals en organisaties. Veel professionals willen een duurzame bijdrage leveren, maar werken in een organisatie die hen daarin onvoldoende ondersteunt. Een grote waarden-arme bureaucratische regelkring belooft beheersing van tijd maar gijzelt ondertussen creativiteit en zingeving. De kleine waardevolle regelkring diagnose-dialoog-doen zet professionals in hun kracht om duurzaam productief te worden. Dit maakt een nieuwe vorm van regie over tijd op alle niveau’s mogelijk en daarmee een transformatie van onze werkwijzen. Inzicht in en zeggenschap over tijd spelen hierin een sleutelrol. De Taaktuner bidet dat inzicht en maakt het mogelijk tijd individueel optimaal te organiseren en af te stemmen. Dat heeft meerwaarde voor drukke professionals om focus te houden op hun (gezamenlijke) meerwaarde. Bijvoorbeeld in technologische innovatieopgaven of in opgaven waar interactiviteit en draagvlak een belangrijke rol spelen. De oplossingsgerichte dialoog vergroot de vitaliteit, verbetert de wendbaarheid en versterkt samenwerking tussen professionals. Dit is wetenschappelijk onderzocht en aangetoond. Het belang van de innovatie is samenvattend dat organisatie van tijd nu op basis van objectieve kaders en grenswaarden kan worden gekoppeld aan de verantwoordelijkheid van organisatierollen, te beginnen bij de individuele professional. Dit is effectief, gezond en kent een menselijke maat.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel De kern van de Taaktuner is een krachtig algoritme, dat takenpakketten op de meest efficiënte wijze ordent en heldere rapportages geeft van de situatie. Het innovatieve van dit algoritme is het berekenen en tonen van het zogenaamde maatgevende pad. Dit is een keten van taken die door capaciteitsafhankelijkheid met elkaar samenhangen en in combinatie met routine en ad-hoc druk de kern van de zelforganisatie opgave vormt. Daarmee wordt de focus op de hefbomen in het takenpakket gezet. Dit kan zowel per dag, per taak, op individueel als op teamniveau worden getoond. Op dit algoritme is een internationaal patent aangevraagd. Met de Taaktuner wordt inzichtelijk gemaakt vanuit verschillende perspectieven. De objectivering betreft de versnippering, routinedruk, taak- of piekdruk, ad-hoc druk, planningshorizon, overwerk, capaciteitstekorten of buffers in het maatgevende pad. Een overzichtsscherm van deze aspecten voor individuen, teams en de gehele organisatie biedt inzicht en adviezen voor oplossingen en verbetering van de productiviteit.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO