De Klik

BiomassaDHZ.nl

Bedrijfsnaam De Klik
KvK Nummer 09180831
Website www.biomassadhz.nl
Beschrijving onderneming De Klik levert dienstverlening in de biobased en circulaire economie.
Naam innovatie BiomassaDHZ.nl
Beschrijving innovatie Op het platform www.biomassadhz.nl is vraag en aanbod van biomassa zichtbaar. Biomassa gaat hier over alle organische (rest)stromen, bijvoorbeeld overgebleven voedsel voor voedselbereiding, plantenresten voor verpakkings- of bouwmateriaal en natuurlijk het meer bekende snoeihout voor energie. Een marktplaats voor actueel vraag/aanbod van resten is gecombineerd met een ontmoetingsplaats en inspiratiebron voor ondernemers tbv toekomstige innovaties. DHZ, doe-het-zelf staat voor rechtstreeks contact tussen vrager en aanbieder en het zelf afhandelen van de levering. Zowel bedrijven als particulieren maken gebruik van het platform en er vindt ook kruisbestuiving plaats tussen deze groepen. Ook een ondernemersvereniging als VIW Brabant maakt voor hun grondstoffenmarkt gebruikt van deze website via hun eigen landingspagina.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie De overheid stimuleert ‘van afval naar grondstof’. Nog slimmer is het als resten niet als afval worden bestemmeld, maar direct hun weg vinden naar een verwerking in nieuwe producten of energie. Bij lokaal hergebruik bespaar je ook nog eens de energie voor transport. Het klinkt zo logisch, maar door tussenhandel was/is deze markt niet transparant. BiomassaDHZ.nl biedt het platform waardoor deze resten zichtbaar worden. Ook resten die nu in een vuilverbrander of in compost verdwijnen krijgen zo de kans op een hoogwaardiger, efficiëntere inzet. De website levert tijdbesparing voor het zoeken naar passende grondstoffen en kostenbesparing door het vermijden van tussenhandel. Naast de matches voor de huidig beschikbare biomassa blijken de toekomstige plaatsingen een hit. Dit heeft geleid tot haalbaarheidsonderzoeken voor weer nieuwe biobased innovaties.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Innovatief is de mogelijkheid om voor biomassa rechtstreeks (doe-het-zelf concept) te handelen met een wederpartij uit de buurt, informatie over prijzen en het inzicht in zowel huidig als toekomstig beschikbare biomassa. Door de informatie op kaart wordt men getriggerd om in de buurt te zoeken en daarmee CO2 voor transport te besparen. Voor voedselresten is een platform nieuw. Aandacht voor het voorkomen van voedselverspilling komt op gang, maar om nog iets met de onvermijdbare resten te doen is nog niet structureel ontsloten. Door kwaliteitsverlies is de periode voor inzet als voedsel kort. Door de diversiteit van bezoekers aan BiomassaDHZ.nl wordt de kans vergroot dat ook eventueel daarna nog een nuttige toepassing voor de resten kan worden geboden. Omdat wij het belang van innovatiestimulering voor biobased producten inzien, hebben we de toekomstige plaatsingen toegevoegd. Hierdoor worden we nu ook gezien als innovatiepartner en betrokken bij haalbaarheidsonderzoek. Dit levert extra omzet. Voor overheid en bedrijfsverenigingen biedt de website ook steeds nieuwe voorbeelden om verhalen over te vertellen, die nodig zijn voor de transitie naar een circulaire economie.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO