Compumatica secure networks B.V.

CompuMail Gateway

Bedrijfsnaam Compumatica secure networks B.V.
KvK Nummer 17102055
Website www.compumatica.com
Beschrijving onderneming Compumatica secure networks is een Nederlands IT security bedrijf dat zich met name richt op het beveiligen van communicatie door middel van zeer sterke encryptie.
Naam innovatie CompuMail Gateway
Beschrijving innovatie Met de CompuMail Gateway kunnen organisaties automatisch veilig (d.m.v. encryptie) e-mailen met iedereen. CompuMail Gateway Uniek aan de CompuMail Gateway is dat de gebruiker géén extra handeling hoef te verrichten om een e-mail te versleutelen, dit wordt automatisch in de Gateway geregeld. Daarnaast kan de organisatie dankzij de CompuMail Gateway veilig e-mailen met iedereen, zelfs met degene die net beschikken over e-mail encryptie of enige kennis daarover.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie We leven in een wereld waar digitaal steeds meer de standaard wordt. Vertrouwde post stukken worden steeds vaker per e-mail uitgewisseld. E-mail is het beginpunt van onze digitale communicatie en daarin schuilt een grote uitdaging. De inhoud is leesbaar, veranderbaar en censuureerbaar door iedereen die de e-mail kan onderscheppen. Ook is het eenvoudig om de naam van de afzender aan te passen. Onlangs wist een man nog uit de gevangenis te ontsnappen door een mail te versturen naar z’n bewakers uit naam van het Openbaar Ministerie met daarin het bevel tot onmiddellijke vrijlating. Het lukte zowaar. Wanneer een gedetineerde er in slaagt om, doormiddel van een valse e-mail, zijn vrijlating te bewerkstellingen, moeten alle alarmbellen afgaan en dat geldt niet alleen voor Justitie of de overheid, maar voor alle organisaties! Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens zijn organisatie al snel verplicht om e-mail encryptie te gebruiken. Naar schatting voldoet slechts 1% van de markt aan deze wet. Wet bescherming persoonsgegevens Eén van die eisen luidt als volgt: ‘De organisatie moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen’ Wanneer e-mails niet beveiligd verstuurd worden, voldoet de organisatie niet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Om compliant te zijn aan de wetgeving hebben organisaties 2 mogelijkheden: 1. E-mail verkeer wordt verboden binnen de organisatie en voortaan wordt er via de traditionele kanalen (per post) gecommuniceerd met partijen. 2. Organisaties passen e-mail encryptie toe, waardoor e-mails beveiligd over het internet worden verstuurd.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel E-mail encryptie bestaat al enkele jaren en de gebruiker kan het gratis toepassen. Er zijn echter 3 problemen op het gebied van e-mail encryptie, die de CompuMail Gateway wegneemt: 1. Om e-mail encryptie toe te passen, moet de gebruiker technische kennis nodig hebben. 2. Op het moment dat de ontvanger geen encryptie (private key) heeft, is versleutelde communicatie niet mogelijk 3. Wanneer de e-mail op de client is versleuteld, is de organisatie niet compatible met de wet- en regelgeving. In vergelijking met de concurrentie is de CompuMail Gateway op punt 2 en 3 uniek.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO