ByTheWay BV

KLEISER®bh

Bedrijfsnaam ByTheWay BV
KvK Nummer 56472390
Website www.bytheway.mobi
Beschrijving onderneming ByTheWay, opgericht eind 2012 is een kleine onderneming in de opstartfase met als missie: Het verbeteren van de verkeersveiligheid door het herstellen van bermen. De innovaties worden beschermd door patenten en merk (KLEISER®...). Met de patenten wordt de uitvoering van de werkzaamheden via een licentie strategie exclusief gehouden. Op deze wijze wordt een evenwichtige verdeling van het maatschappelijke voordeel tussen wegbeheerder, uitvoerder en uitvinders bewerkstelligd.
Naam innovatie KLEISER®bh
Beschrijving innovatie De KLEISER®bh voor het efficiënt herstellen van stukgereden bermen is in feite een grote rubber kopfrees waarmee het hoger liggende bermmateriaal (graszode en/of halfverharding) wordt losgemaakt en in de gevaarlijke geul direct naast het wegdek wordt gebracht. Met de wielen van het aandrijfvoertuig (mobiele kraan) wordt het bermmateriaal gevlakt en verdicht. De aansluiting van de berm op het wegdek is weer vlak en draagkrachtig. Naast de efficiency zijn er diverse bijkomende voordelen; nauwelijks of geen schade aan wegdek en objecten in de berm, ecologisch verantwoord, vergroening van de berm, bevordert de waterafvoer, etc..
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Alternatieve methoden als; aanvullen met materiaal van elders, egaliseren met de graafbak van de kraan of een "bergvijzel" kosten een veelvoud of kennen andere nadelen als beschadiging van wegdek en objecten in de berm. Voor NL is er een potentiële omzet van ~ 3M€. Door toepassing van onze innovatie besparen de wegbeheerders ~ 1,5 M€/jr. Extrapolatie naar de EU geeft een omzet van ~ 50 M€/jr en naar alle landen waar het octrooi is aangevraagd wordt dit ~ 150 M€/jr. Daarbij komt dan een totaal maatschappelijk voordeel in de orde van 75 M€/jr en een verbetering van de verkeersveiligheid.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Het toepassen van een rubberen kopfrees voor het losmaken en tegelijk verplaatsen van grond is nog niet eerder vertoond. De octrooiaanvraag is daarom ook als nieuw en innovatief gekwalificeerd.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO