Bereslim B.V.

Bereslim

Bedrijfsnaam Bereslim B.V.
KvK Nummer 02100155
Website www.bereslim.nl
Beschrijving onderneming Bereslim is dé aanbieder van pedagogisch verantwoorde computerspellen voor peuters en kleuters. Tot het aanbod behoren digitale prentenboeken, leerzame taalspellen en spellen die goed leergedrag stimuleren.
Naam innovatie Bereslim
Beschrijving innovatie Bereslim is een online product (www.bereslim.nl) en bestaat uit digitale prentenboeken en educatieve games: BereslimmeBoeken, Letters in Beweging en Samenslim. BereslimmeBoeken bestaat uit 60 digitale prentenboeken waarin de verhalen tot leven worden gebracht met bewegende figuren, geluidseffecten, achtergrondmuziek en een mooie vertelstem. BereslimmeBoeken stimuleert de woordenschat en het taalbegrip van kinderen. Voor een demo van de BereslimmeBoeken: http://web.bereslim.nl/bestellen/demo-bereslimme-boeken.html Het educatieve spel 'Letters in beweging' is gericht op het foneem bewustzijn door het spelenderwijs kennismaken van klanken en de daaraan gekoppelde tekens. Demo: http://web.bereslim.nl/bestellen/demo-letters-in-beweging2.html Het spel 'Samenslim' is een edugame waarbij kinderen effectief leergedrag aanleren. Demo: http://web.bereslim.nl/bestellen/demo-samenslim.html Bereslim is een adaptief leermiddel: het niveau van de spellen en het spelverloop past zich aan aan de resultaten van het kind dat de spellen speelt. De effectiviteit van de leermiddelen wordt permanent door flankerend onderzoek door de Universiteit Leiden en de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht en verbeterd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt de effectiviteit van Bereslim, informatie over deze onderzoeken vindt u hier: http://web.bereslim.nl/wetenschap/publicaties.html In totaal zijn er al ongeveer 8 miljoen BereslimmeBoeken en spellen gespeeld. Bereslimproducten blijken zeer effectief op de taal- en leesontwikkeling en het effectief taakgedrag van jonge kinderen. Deze effectiviteit wordt mede bereikt door het adaptieve karakter van de software, waarbij het niveau en de manier waarop hulp wordt gegeven wordt afgestemd op het individu. Binnen het onderwijs/kinderopvang/vve is Bereslim geschikt voor gebruik op het digibord in de klas of in de groep. Daarnaast kent Bereslim een leerlingvolgsysteem en biedt Bereslim de mogelijkheid spellen en boeken ook thuis aan te bieden. Leerkrachten/begeleiders hebben daartoe de beschikking over een dashboard voor thuisgebruik. Daarmee kunnen begeleiders/leerkrachten precies instellen welk kind welk boek kan bekijken of spel kan spelen en de resultaten volgen over school en thuisgebruik. Hierdoor kunnen ouders actief betrokken worden bij het leerproces van hun kinderen. Bereslim is opgenomen in het aanbod van bibliotheken en wordt door het Nederlands Jeugdinstituut aangeboden als ict-compontent bij het aanbod voor voor- en vroegschoolse educatie.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Bewezen effectief online lesmateriaal voor het onderwijs aan het jonge kinderen, aansluitend bij het individuele niveau van elk kind.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Waar Bereslim zich in onderscheidt ten opzichte van bestaand lesmateriaal is de bewezen effectiviteit vanuit de wetenschap en de mate van adaptiviteit.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO