ApparterrA BVSTOL architecten bv / Van Rhijn Bouw

ApparterrA

Tekening wijk met Appaterra woningen

Bedrijfsnaam ApparterrA BV. Samenwerking van STOL architecten BV en Van Rhijn Bouw BV
KvK Nummer 28051102
Website www.apparterra.nl
Beschrijving onderneming Visie STOL architecten: Iedere opdrachtgever is voor ons uniek en klantbelang zien wij als een eerste prioriteit. Wij streven ernaar onszelf zo goed mogelijk in te leven in de wensen van de opdrachtgever. Met vakkennis en creativiteit vertalen wij deze wensen in architectonisch sterke en verrassende ontwerpen. Wat heeft ú aan deze visie: Onze visie maakt iedere opdracht uniek. De opdracht vraagt daarmee om een specifieke oplossing. Geïnspireerd door de wensen van de opdrachtgever ontwerpen wij gebouwen die zich voegen in de context of die zich daar juist in manifesteren. Met een zorgvuldige inzet van architectuurkenmerken realiseren wij dit op een passende en eigen wijze. Er is nooit één oplossing voor dezelfde vraag. Wij geloven in de meerwaarde van varianten. Hier- door geven wij onze opdrachtgevers in het ontwerpproces de kans om ook op andere ideeën te komen. Dit leidt vaak tot verrassende en geoptimaliseerde ontwerpen. Wij ontwerpen gebouwen zowel van buiten naar binnen als van binnen naar buiten. Werken vanuit deze invalshoeken resulteert in goede en gebalanceerde gebouwen, waar het voor de gebruikers aangenaam wonen, werken en vertoeven is. Werkwijze STOL architecten: De ca. 16 medewerkers van STOL architecten vormen een goed op elkaar ingespeeld, gemotiveerd en gedreven team van architecten, projectleiders en tekenaars. Dit team draagt op professionele wijze zorg voor de totale realisatie van een bouwwerk: vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering. Onze klantgerichte benadering heeft geleid tot een grote, gevarieerde en vooral duurzame kring van professionele, zakelijke en particuliere opdrachtgevers. Onze werkwijze gaat uit van het aandachtig doornemen van de wensen van een opdrachtgever en het samen ontwikkelen van het programma van eisen. In dit dynamische ontwerpproces zoeken wij op flexibele wijze naar een balans in functionaliteit en creativiteit. Reeds in de startfase wordt ook de haalbaarheid op stedenbouw- kundig, bouwkundig en budgettair vlak getoetst. Het ontwerp wordt veelal gevisualiseerd met 3D-modellen en maquettes om onze opdrachtgevers al in een vroeg stadium een goed inzicht te geven in de gekozen ontwerprichting en om hen te betrekken bij het ontwerpproces. Desgewenst maakt onze interieurarchitect het ontwerp compleet met een advies over inrichting en styling. Na goedkeuring van het ontwerp verzorgen onze ervaren bouw- kundige projectleiders en tekenaars in de vervolgfasen de benodigde projectbescheiden. Het ontwerp wordt dan met gedegen kennis van materialen en bouw- en installatietechniek verder uitgewerkt. Dit geschiedt via efficiënte procedures en met accuraat technisch tekenwerk. Zo werken wij risicomijdend en op verantwoorde wijze toe naar de realisatiefase. In deze fase begeleiden wij, samen met de opdrachtgever, het bouwproces tot voorbij de oplevering. Ontwikkelingen STOL architecten: Naast het uitwerken van opdrachten ontwikkeld ons bureau ook plannen en nieuwe woonvormen. Van de laatste categorie is ApparterrA een voorbeeld. Deze gelijkvloerse woning heeft alle voordelen van een appartement en grondgebonden woning in zich. Een betaalbare 3e woonvorm voor de sociale woningbouw en de doelgroep van goedkoop tot midden dure woningen. Kijk ook op www.apparterra.nl. http://www.apparterra.nl en http://www.stolarchitecten.nl
Naam innovatie ApparterrA
Beschrijving innovatie Beschrijving: ApparterrA is een gelijkvloerse woning zoals een appartement maar dan op de begane grond met tuin op een perceel vanaf 120m2 met veel situaties een parkeerplaats voor de deur. Door een uitgekiend bouwsysteem waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van geprefabriceerde elementen (hoger kwaliteitsniveau) met daardoor een korte bouwtijd (doorlooptijd van 10 weken) is het mogelijk geworden een betaalbare patiowoning te realiseren voor een ander deel van de woningmarkt. ApparterrA is een aanvulling op de grondgebonden woningen en appartementen die er al voor het goedkopere segment gebouwd konden worden. Daarnaast hebben ApparterrA’s in de (standaard) rug aan rug verkaveling geen achterzijde en kan de gesloten zijde ook gebruikt worden om tegen bestaande achterzijden of bebouwing aan te bouwen en daardoor een nieuwe voorzijde te creëren. Hierdoor dus prima inpasbaar op de inbreilocaties welke zijn ontstaan door sloop van scholen of herhuisvesting van bedrijven. De gerealiseerde omzet voor 2014 zal ca. € 125.000,-- bedragen voor STOL architecten en ca. € 3.000.000,-- voor ApparterrA BV (onderdeel van Van Rhijn Bouw) die de bouw realiseert. De verwachting voor 2015 is minimaal een verdubbeling van deze cijfers.
Website innovatie
Noodzaak en belang van deze innovatie Noodzaak en Belang: Dat er behoefte is aan ApparterrA’s hebben de gestarte projecten, reacties op onze websites en facebook pagina’s inmiddels aangetoond. De vraag uit de markt van woningzoekenden naar dit type woningen groeit en het aantal locaties waar ApparterrA’s op verkaveld worden stijgt per week. Niet iedereen die gelijkvloers wil wonen ziet een appartement als juiste oplossing daarvoor. De ApparterrA is een woonconcept dat het beste van twee werelden samenbrengt, namelijk het comfort van gelijkvloers wonen van een appartement en de leefbaarheid en vitaliteit van wonen op de begane grond. Denk daarbij aan de (elektrische) auto voor de deur, een ruime eigen tuin of terras, een zonnige woonkamer met aan twee zijden daglicht en alle verblijfsruimten op de begane grond (levensloopbestendig). Tevens biedt de situering van de tuin/patio van de woning voldoende privacy en door de ligging op straatniveau de mogelijkheid tot sociale contacten en betrokkenheid bij de omgeving. Binnen het woonconcept ApparterrA zijn er diverse keuze mogelijkheden in zowel verschijningsvorm als indeling waardoor individuele wensen veelal beantwoord kunnen worden. Kortom ApparterrA is de juiste aanvulling op de woningmarkt. Bij de ApparterrA’s wordt een geprefabriceerd, dragend gevelsysteem met een hoge isolatie waarde en dikte van totaal 25cm toegepast. Dit nieuwe gevelsysteem levert tijdwinst, een hoge kwaliteit van de buitengevel en een snelle bouwtijd op. ApparterrA kan bijdragen aan doorstroming op de woningmarkt.
Bijdrage aan een betere wereld
In welke mate is de innovatie nieuw en origineel Nieuw en Origineel: Patiowoningen bestaan al heel lang maar zijn veelal alleen gerealiseerd of te realiseren in het duurdere segment. Seniorenwoningen met een slaapkamer en badkamer op de begane grond hebben vaak een verdieping wat traplopen toch weer noodzakelijk maakt. Met de nieuwe woonvorm ApparterrA is dit allemaal verledentijd: een 3-kamer woning met 90m2 bruto vloeroppervlak, een tuin van 30m2 en een parkeerplaats voor de deur is niet alleen geschikt voor ouderen en de sociale sector maar kan voor iedere leeftijdsgroep en prijsklasse een passende woning zijn. Origineel: Inmiddels is ApparterrA geregistreerd en voorzien van Octrooinummer. Voor meer informatie zie www.apparterra.nl.

Pagina Afdrukken
Verzenden per mail

 

Kamer van Koophandel Logo Financiële Telegraaf

Kennispartners:

Logo Atradius NLO logo Logo Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Logo TNO